David Icke at London Real, «I worked you out, I am going to sort you out.»1 min read

Now Reading
David Icke at London Real, «I worked you out, I am going to sort you out.»1 min read

Brian Rose og David Icke 3. mai 2020

David Icke leverte en glimrende forestilling hos Brian Rose i London Real (se her), den 3te mai 2020. Han hadde akkurat fylt 68 år.

Hvilken stor glede det var å få oppleve dette. Jeg er dypt imponert, det kommer til å sitt lenge, lenge.

Og ikke kommer jeg til å glemme sluttordene heller så lett, sluttordene som en hilsen til globalistene: «I worked you out, I am gonna sort you out.»

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr uendelig mye. De virker velsignende og varmende, noe jeg takker ærbødigst for. Hvis jeg kan inspirere til engasjement, slik at vi sammen også kan velte betydelige lass, er det fantastisk. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis det utover det ennå er overskudd, sier jeg ikke nei, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response