David Icke at London Real, «I worked you out, I am going to sort you out.»1 min read

Now Reading
David Icke at London Real, «I worked you out, I am going to sort you out.»1 min read

Brian Rose og David Icke 3. mai 2020

David Icke leverte en glimrende forestilling hos Brian Rose i London Real (se her), den 3te mai 2020. Han hadde akkurat fylt 68 år.

Hvilken stor glede det var å få oppleve dette. Jeg er dypt imponert, det kommer til å sitt lenge, lenge.

Og ikke kommer jeg til å glemme sluttordene heller så lett, sluttordene som en hilsen til globalistene: «I worked you out, I am gonna sort you out.»

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response