Now Reading
SARS-CoV-2 PCR-test: Uspesifisk, medisinsk ubrukelig og forårsaker frykt.


SARS-CoV-2 PCR-test: Uspesifisk, medisinsk ubrukelig og forårsaker frykt.

Epidemiolog og lungespesialist Dr. Wolfgang Wodarg

Artikkel skrevet av Dr. Wolfgang Wodarg (om ham, se her).

På grunn av viktigheten av Covid-19-hendelsen, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot SARS-CoV-2 PCR-testen – det eneste instrumentet som er tilgjengelig for å måle viruset og for i det hele tatt å kunne snakke om et nytt utbrudd.

Ingenting har endret seg i min vurdering av dette siden slutten av februar: Uten PCR-testen for SARS-CoV-2-virus designet av tyske forskere, ville vi ikke ha lagt merke til en korona-«epidemi» eller «pandemi».

Etter at WHO anbefalte det («ikke med tanke på oppdagelsen av sykdommen»), ble testen utført over hele landet (Tyskland, overs. anm.) og det ble gjort et forsøk på å finne fragmenter av SARS-virus. En posisjon i Kina, som en av utviklerne av PCR-testen, prof. Drosten, ikke ønsket å navngi i et intervju på Deutschlandfunk, bekreftet overfor virologen at SARS-fragmentet ble funnet i Wuhan SARS-viruset.

Min vurdering av den ikke-offisielle og ikke-medisinske testen, som nå brukes til å søke etter «tilfeller» over hele verden, er: Hvordan kan en test som er positiv for de mange forskjellige SARS-virusene av flaggermus, hunder, tigre, løver, huskatter og mennesker som har endret seg og spredd seg over hele verden i mange år, for påvisning av en SARS-CoV-2 som sies å være bare fire måneder gammel bli kalt spesifisk.

Vi kunne ha vært stolte av å hatt en så rakrygget politiker i Norge som Tanzanias president Magufuli, istedenfor ble vi i Norge avspist med skyggevesener som ingenting gjennomskuer og som derfor alltid rygger unna enhver snublesten som spøkelser, fordi de da tror de har møtt noen som tror på konspirasjonsteorier…se video om hans test av PCR-testen, her.

Det dreier seg åpenbart om en sensitiv test som gir for mange positive resultater og derfor også kan oppdage mange patogenlignende patogener som nå er blitt rekombinert. Dette benekter ikke at virusene fra Wuhan også var til stede. Testen måler tilsynelatende også tidligere SARS-varianter, som stadig endres, som raskt kan bytte verter og dermed finnes de ikke i virologens databaser. Disse er tydeligvis ikke og blir ikke lagt merke til som usedvanlig farlige.

Så hvordan vet vi at avviket mellom de mange ufarlige infeksjonene og de få mer alvorlige forløpene ikke skyldes det faktum at forskjellige varianter ble målt like med av testen som ble brukt? Spesielt siden det er positivt selv med dyrevarianter (les hva Tanzanias president Magufuli fant da han testet PCR- testen, her)!

En positiv test som ikke er veldig meningsfull, men var ihvertfall umiddelbart skremmende og som vi kunne ha visst på forhånd, utløste redsel både blant de berørte og de ansvarlige. Den landsomfattende testingen, fiksering på respiratorer, rydding av plass på sykehusene for et varslet storinnrykk av Covid-19-ofre og katastrofesimulering skapte panikk og gjorde ikke annet enn å skremme befolkningen (egen oversettelse (tekst i parantes, mine tilføyelser), originaltekst hentet her).

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response