Koronavirus «hype», den største politiske svindel i historien?6 min read

Now Reading
Koronavirus «hype», den største politiske svindel i historien?6 min read

Coronavirus hype biggest political hoax in history

(Washington Times, artikkel fra 28. april 2020, av Cheryl Chumley, oversatt til norsk)


 

Cheryl Chumley

Koronaviruset eksisterer. Men reaksjonen på viruset har ikke lenger med virkeligheten å gjøre, og når det har gått litt tid, vil dette avdekkes som en politisk svindel. Faktisk vil COVID-19 gå inn i historien som et av de politiske største, mest skammelig overdrevne, overopphetede og irrasjonelt oppblåste og direkte villedende reaksjon på en helsesak i amerikansk historie, en som i stor grad ble båret på leppene til medisinsk fagpersoner som ikke har innsikt i nasjonal økonomi eller statsapparat. Fakta er dette: COVID-19 er en reell sykdom hvor noen blir syke, viser seg dødelig for andre, for det meste eldre – og gjør ingenting med de aller fleste.

Det er det.

Det er alt i et nøtteskall.

Eller, med ordene fra Dan Erickson og Artin Massih, leger og medeiere av Accelerated Urgent Care i Bakersfield, California: La oss få landet til å gjenåpnes – nå. “Trenger vi fortsatt å isolere oss? Svaret vårt er ettertrykkelig nei. Trenger vi bedrifter som skal legges ned? Ettertrykkelig nei. … dataene viser at det er på tide å stoppe lockdown nå, ” sa Erickson, i et intervju. Han har rett. De begge har rett.

Dataene for å holde Amerika stengt og amerikanere stengt inne, eksisterer rett og slett ikke. Hvis sannheten skal sies, er det tvilsomt om det noen gang har gjort det.

Fra Aljazeera: More than 3.8 million infections confirmed in at least 187 countries and territories, including at least 269,000 deaths.

Forskerne som hadde ansvaret for forskningstallene angående coronavirus spådde i mars at i Amerika ville mellom 100.000 og 250.000 dø. De baserte disse estimatene på data-modellering. Men samtidig som de baserte estimatene på datamodellering, erkjente de at datamodellering er svært unøyaktig og viser feil. «Jeg har aldri sett en modell av sykdommene jeg har behandlet der det verste alternativet faktisk hendte,» sa Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases og koronavirus-rådgiver til president Donald Trump i det Hvite Hus, under et CNN-intervju i mars. «De overdriver alltid.»

Skjønte du det? Det Fauci meddelte oss: Datamodeller er feil og unøyaktige og overvurderer alltid problemet.

Men fra disse defekte datamaskinfigurene i inflasjons-modus kom alle de grunnlag og tvilsomme handlingene som regjeringen bygde på, uansett – begrunnelser for å beordre bedrifter til å stenge og sette folk i husarrest/karantene og sørget for å gjøre noen raske, ynkelige og økonomisk smertefulle inntekts-omfordelinger via stimulansfondets lovgivning. Siden har om lag 56 000 døde i Amerika på grunn av koronavirus – eller har de det? Igjen, fakta er tvilsomme.

Regjeringen beordret sykehusene for flere uker siden å slutte å utføre valgfrie operasjoner for å gi plass til det «store antallet» koronaviruspasienter. Så de gjorde det. Og på den måten kuttet de sine egne inntekter. Kongressen vedtok derfor en lovgivning som ga sykehusene milliarder av dollar for å behandle koronaviruspasienter. Grunnlag for interessekonflikter? Huff, nettopp. Antallet coronavirus, som allerede hadde angitt feil antall i datamodellering, fikk deretter sin neste feilbehandling på sykehusene. «Pennsylvania fjernet mer enn 200 dødsfall fra den offisielle koronavirus-dødsstatistikken antall etter hvert som det dukker opp spørsmål om rapporteringsprosess og  datanøyaktighet,» rapporterte The Inquirer.

Legg til en stadig skiftende natur til et virus som sprer seg gjennom luft og via kontakt, og helt ærlig, plutselig er til og med ekspert Faucis beste gjetning like god som naboens beste gjetning. Så under sluttstreken blir det den sunne fornuft, kombinert med kunnskap om tidligere virus, veiledende. Mens de såkalte medisinske eksperter, de nektet å akseptere det, de nektet å erkjenne sunn fornuft som målestokk, blånektet at dette på noen måte kunne ligne tidligere influensavirus.

Dette viruset var annerledes, ble amerikanerne fortalt. Dette viruset var uhyre mere smittsomt enn noe som helst vi verken hadde sett før eller hadde studert, ble amerikanerne fortalt. Og hver gang antall ofre gikk nedover, og tallene viste seg å være feil, vel, da skyldtes dette sosial distansering og karante og ansiktsmasker som amerikanerne hadde blitt beordret av regjeringen å bruke – dette ble amerikanerne også fortalt. Men det var meningsløst. Et eller annet stemte overhodet ikke. Slik var det og slik er det fortsatt. Det var ikke god nok grunn for å makulere de sivile rettigheter. Rett og slett.

Coronavirus hype, biggest political hoax in history?

Og nå begynner noen innenfor medisinen selv, og takk og lov for det, å påpeke logikkens fravær og det faktum at dette var ekstremt overdrevet , en strikk kalt coronavirus ble strukket altfor langt, det går rett og slett ikke an.

Blant noen av Dr. Ericksons bemerkninger: “Dette er immunologi – mikrobiologiens ABC. Grunnlaget for dette har vi visst i mange år: Når du sier til menneskene: ‘Gå hjem, rens alle skap, desinfiser dem ‘… hva gjør det med immunforsvaret vårt? … Å isolere deg hjemme, det reduserer faktisk immunforsvaret ditt.”

Og dette: “Hver gang du har fått en ny sykdom i samfunnet, kommer frykten frem – og jeg ville ha gjort det samme som Dr. Fauci gjorde … innledningsvis. … Men du vet, å studere teorier og modeller – som er det disse folkene gjør – er veldig annerledes enn måten det virkelige viruset presenterer seg på. ”

Og dette: “Tror du at du er beskyttet mot COVID når du bruker hansker som bærer smitten overalt? … Vi bruker masker i akutte omgivelser for å beskytte oss. Men vi har ikke masker. Hvorfor det? Fordi vi forstår mikrobiologi. Vi forstår immunologi. Og vi vil ha et sterkt immunforsvar. Jeg vil ikke gjemme meg hjemme, få en svakere immunsystem for siden å komme ut og bli smittet.»

Og dette: «Når jeg setter meg ned for å skrive dødsattesten blir jeg satt under press for å skrive Covid. Hvorfor det? Hvorfor blir vi presset til å skrive Covid? Er det for å øke dødstallene for Covid og for å få det til å se verre ut enn det var? Vi blir presset for at vi skal tilføye Covid som dødsårsak selv om vi mener det har ingenting å gjøre med den aktuelle dødsårsaken. Den reelle dødsårsak var ikke Covid, men ble alikevel rapportert som en dødsårsak. Covid drepte dem ikke, men 25 års tobakksrøyking gjorde det.»

Kan det sies tydeligere enn dette?

Alvorlig talt, America: Den eneste grunn til at America fortsatt er i nedstengt-samfunns-modus, er en politisk grunn. Enten er poltikerne redde å ta en avgjørelse som senere skal slå tilbake på dem politisk eller politikerne bruker koronaviruset for å få politiske fordeler  —  som f.eks. å få igjennom våpenkontroll-lover, som Virginia’s guvernør, Ralph Northam, gjorde. Eller som Joe Biden som håpet på kampanjetilskudd i dårlige tider som nå og som alle demokrater må se i øynene. Men for resten av Amerika, resten av de hardt arbeidende frihetselskende Amerika, kanskje er det på tide å nærme seg noe radikalt grunnlovsstridige?

“Hvis du skal trampe på noens konstitusjonelle rettigheter er det bedre du har noen skikkelig gode grunner, er det bedre du har de beste grunner, ikke bare en teori,” sa Dr. Erickson. “Våre data viser oss at det er på tide å oppløse karantenen, og hvis det er slik, hvorfor gjør vi det ikke»?

Det er nøkkelspørsmålet!

Ettersom tiden går, vil svaret bli klarere og tydeligere. Coronaviruset er kanskje reellt. Men overdrivelsene er en svindel. Vi håper og ønsker at dette skal bli en en-gangs-svindel som ikke opptrer hver gang vi får en influensa-sesong (min oversettelse, originalartikkel, her).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response