Oberst Vladimir Kvatsjkov, tidl. Spetsnaz, om Coronvirus-pandemien14 min read

Now Reading
Oberst Vladimir Kvatsjkov, tidl. Spetsnaz, om Coronvirus-pandemien14 min read

Et intervju med den pensjonerte Oberst Kvatsjkov fra den russiske Spetsnaz, GRU, gjort den 25. mars 2020, hentet, her.

Vladimir Kvatsjkov og fru Nadezhda, i 2004 trådte han tilbake fra GRU, ble politiker og la aldri skjul på at han var en ærlig nasjonalist. I 2005 ble han dømt til 3 års fengsel for å ha stått bak et sprengstoff-attentat mot Tsjubais, «min bil var akkurat da tilfeldigvis i nærheten,» påsto Kvatsjkov, men mente senere at dette var et første anslag i den nasjonale frihetskamp. Myndighetene ville sjikanere ham og tvang ham å dele fengselscellen med den jødiske oligarken Michail Chodorkowski ((her), men de begge ble de beste venner: I 2010 ble han igjen arrestert og i 2013 dømt til 13 års fengsel. Han ble løslatt i 2019 (her), foto hentet (her).

Kanskje var det ikke virus, men mørkladne skikkelser som fra undergrunnene styrte den russiske revolusjon i 1917 som nå hadde kommet tilbake? Og kanskje tok de ikke makten bare i ett land, akkurat slik George Orwell hadde forutsett, men prøvde seg likegodt i alle land på en gang?

Kanskje mange av oss ikke engang hadde fått med seg at de hadde levd i det skjulte i samfunnenes mange halvmørke rom. At de hadde de ventet der på at kysten skulle bli klar til å komme opp i dagslyset for å overta kontrollen. Det var ikke et enkelt mytteri på et enkelt skip, det var mytteri på samtlige skip samtidig over hele verden, på en gang. Et kjempeprosjekt utklekket av noen få mørkladne sjeler, som skulle gå under navnet Corona. Så var det kanskje aldri noe virus, men statskupp, det gjaldt, men denne gangen ikke bare i lille Norge eller lille Sverige, men statskupp over hele verden, et gigantisk statskupp. Om de skal lykkes, mon tro? De minste som ikke lenger ville være de minste, skulle de nå opphøye seg selv til å bli de største? Om et slikt 7-mils-sprang noengang kan lykkes?

Men vi vil se tegn vise seg: Hvis dette skulle lykkes, skal vi se at de snart åpner torturkjellerne igjen, slik de drev disse under og etter den russiske revolusjon, i alle østeuropeiske land, fordi disse kreaturer, disse skapninger liker å torturere andre. Det var store kjellerrom, iskalde betonggulv, med innebygde avrenning og basseng for menneskeblod. Dengang henrettet de også folk de ikke likte bak et gatehjørne av grunner de fant på i farten og kalte det justis, fordi bedraget skulle opprettholdes. Mange var det som døde bak gatehjørnene. Selv var de livredde hvis de følte seg truet, men fant glede og inspirasjon i å plage andre så inngående, slik at de gråt, hylte og skrek av de uutholdeligste smerter. Det gjaldt ikke å drepe, det var smertene, det gjaldt.

Tortur var for dem et styringsinstrument, for det skapte det de levde av; fryktelig skrekk, skrekkelig frykt og oppskakende, skjelvende redsel. Disse skyggerottene tålte ikke at andre kunne mene noe annet enn dem, de tålte ikke at noen våget å stå oppreist ved deres side og se dem rett inn i øynene. Om det var disse som hadde kommet tilbake, disse som ikke kjente godhetens smil og den varme vennlighet. Disse som ikke kjente medfølelse, empati og hjertevarme. Vil de snart åpne for helvetesportene, slik at også vi andre kan se lukt, rett inn i selveste helvetet? De kan gjøre det, fordi vi ikke mukker, men sitter sutrende stille og venter på Dagsrevyen. Og de nøler ikke, men tar hurtig grep og stikker til, kveler pusten av deg med ett eneste grep, med en eneste gang de får sjansen. De har i en årrekke samlet sine mannskaper for dette kupp, nesten øyeblikket for sent.

 

Intervju fra 25. mars 2020

– Idag har vi Oberst Kvatsjkov som gjest, oberst i den militære etterretningstjeneste GRU, en offentlig kjent mann. –

God dag.

– God dag, Vladimir Vasilievich.

Oberst Kvatsjkov, krigserfaring som tidl. befal i Afghanistan, Tsjetsjenia og Tadsjikistan. Idag omtaler Kvachkov oligarken Chodorkowski med stor respekt, han har forbundet sitt liv dypt med Russlands skjebne, de var begge offer for den internasjonale kapitalen, forteller Kvatsjkov. I sitt politiske undergrunnsarbeide lærte han utenat hundrevis av passord og kallesignaler, klarsignaler for å møtes på planlagt steder og utføre de planlagte handlinger. Han la aldri skjul på at han var en stolt antisemitt, han sto bak utgivelsen av en artikkel som viser henrettelsen av Tsjubajs på forsiden og overskriften heter: «Den viktigste spesialoperasjon har vi ennå foran oss».

Vladimir Vasilievich, jeg vet at du blant annet tjenestegjorde som den ledende forsker hos Centeret for Forsvar og Strategiske studier ved Generalstaben hos de russiske militære styrker. Sett ut fra det du har opplevd og har kunnskap om, hva mener du om fenomenet koronaviruset? –

Det er akkurat fra dette perspektivet man må betrakte coronaviruset; ikke fra ståstedet til den offentlige helse eller epidemiologi. Fenomenet coronavirus som forfalsket fremstilles som en pandemi må undersøkes sett fra de globale makthaveres perspektiv, religiøst, politisk, finansiellt, økonomisk og nasjonalt. Fenomenet Koronavirus, den såkalte pandemien, og la meg understreke, det finnes ingen pandemi, det er en løgn, men må betraktes som en global, strategisk, spesialoperasjon. Det er nøyaktig slik du må iaktta dette. Dette er kommando- og stabsøvelser til de miljøer som bak sceneteppene trekker i trådene for å kontrollere menneskeheten. Det er dette som er målsettingen med koronaviruset.

Jeg gjentar enda en gang, vi har liten tillit til Gud, men enda mindre tillit til Satans eksistens, menneskehetens fiende. Så, målsettingen til sionistene og de finansiellt styrende er å redusere verdens befolkning. Det er dette som er deres ideologi. De mener at det er for mange av oss vanlige folk i verden. De ønsker at det skal være omkring 100 millioner av deres egne og maksimalt 1 milliard av vanlige folk som skal opptre som tjenere for dem. Først da vil alle kunne leve i rikdom og overflod her på jorden. Fordi vi, de vanlige folk, jordbeboerne, vi er for mange for de som bestemmer over oss.

Det er derfor koronakrisen , men også den finansielle krise som dukket opp omtrent samtidig, er så tett forbundet med hverandre. Det dreier seg om å stoppe den vanlige manns reiser rundt i verden og å begrense den politiske frihet. Politisk sett ville det vært omtrent umulig å få det til ad vanlige veier, fordi det er forskjeller i de forskjellige lands konstitusjoner, men det er et annet spørsmål. Imidlertid har vi noen politiske rettigheter som folk er vant til å leve med, og som de mener de skal kunne ha til evig tid.

De første forsøk på å ta vekk disse rettigheter skjedde den 9. september 2001. Det er ikke mange som husker det, men straks etter de såkalte angrep på World Trade Center, erklærte Pentagon og det Hvite hus den evige krig mot terrorismen. La oss huske tilbake, for å forstå hva Koronaviruset er til for, la oss analysere det første forsøk, å erklære krig mot menneskeheten ble gjort ved å kalle dette en krig mot terror. Det skjedde for 19 år siden.

Det bestemmende miljø som trekker i trådene bak scenen arrangerte hendelsene den 11. september 2001. Nå trenger de en ny unnskyldning for en sterkere kontroll og strammere regi av menneskeheten. Dette er bakgrunnen til hvordan de kom på dette med koronaviruset. I grunnen er dette verken en pandemi eller en epidemi. Idag leste jeg om alle dødsfall, det dør daglig 300 over hele verden. Man kan forestille seg hva slags skala dette er. Selvfølgelig er det beklagelig at noe dør, men 300 som dør av en verdensbefolkning på 7,5 milliarder, det er igrunnen for ingenting, å regne.

Disse kommando- og generalsstabsøvelser til verdensmakthaverne har som mål å begrense forskjellige politiske friheter, men også å gjøre folk redde. De er allerede ute å grafser til seg matvarer i butikkene, som hirse og bokhvete og så videre.

– f.eks. toalettpapir… –

Javisst, sogar toalettpapir, du gode Gud…

‘Den russiske stat er dessverre besatt av jøder og Anatolij Tsjubajs er en av deres ledere, med ham begynte masse-fattigdommen i Russland. Hver eneste Spetsnaz-offiser avskyr den nåværende maktinnehaver, en parasitt-orm’, forteller han om Putin. ‘Den russiske stat er dessverre besatt av jøder og Anatolij Tsjubajs er en av deres ledere, med ham begynte masse-fattigdommen i Russland. Hver eneste Spetsnaz-offiser avskyr den nåværende maktinnehaver, en parasitt-orm’, forteller han om Putin. Han førte også registre over statsansatte, som skadet Russlands sikkerhet og uavhengighet og over offiserer som avslo å adlyde ordre fra den «nye regjeringen» og som derfor var som forrædere mot fedrelandet, å regne. Kvatsjkov var rådgiver til den serbiske politiker og øverst-kommanderende Ratko Mladic under krigen i Jugoslavia (foto her).

Og hvorfor? Målet er å gjøre folk redde. La meg understreke; dette er kommando- og generalstabsøvelser til de sionistiske og finans-liberale makthavere, som har som mål å redusere de politiske rettigheter som folk flest har vendt seg til å leve med, særlig i Vest-Europa. Det er deres andre mål. Det første var å redusere verdensbefolkningen på jorden, det er deres satanistiske mål. Det andre politiske mål er å ta makten og det tredje er i forhold til finansene, å gripe makten over økonomien.

Vær snill å gi meg blyanten din. La oss si at denne blyanten koster en rubel eller en dollar. La oss si en dollar. For denne blyanten ble allerede 20 ganger samme beløp betalt; i penger, lånepapirer, finansderivater og annet. Det betyr at den reelle verdien på blyanten som koster 1 dollar, er 20 ganger høyere. Det betyr også at alle verdier i det reale økonomien har blitt flyttet over i en virtuell, kunstig økonomi. I dag ekstererer dette som en finansiell boble som omfatter en kvadrillion og 200 trillioner dollar. Dette er en finansiell boble som må luftes ut. FRS, Federal Reserve System introduserte for noen dager siden, jeg mener det var i februar, en rente på null prosent på innskudd. I noen land er det allerede en negativ rente. Det betyr at du betaler inn 100 dollar og får ut 95 eller 90 dollar ut igjen. Det er verdiene som må nedskrives, reduseres (eng. deflate). Men hvordan skal dette skje? Vi får altså dette ennå utbetalt.

Gjennom dette kunstige internasjonale tilstand, ser vi at økonomien har brutt sammen, det er tydelig, vi klarer ikke å levere alt som blir etterspurt her hjemme, slik vi gjorde før, vi må stramme inn livreimen. Så i denne situasjonen skjer det plutselig noe viktig. Tilsynelatende skjedde dette i Kina. Til og med kinseserne påstår hårdnakket i sine rapporter at viruset var lagd på kunstig vis. Og det har en kunstig opprinnelse. Det er allerede vitenskaplig slått fast. Selvfølgelig forstår vi at dette, som ethvert virus, er den enkleste form for mikroorganisme, og som jeg vet, kan det mutere, forandre seg tilfeldig, på egen hånd. Og tar vi for oss RNA-molekylet og ikke DNA, og vi vet de har RNA, var det tydelig at en del av strengen var skåret ut og en annen streng stedfortredende satt inn. Dette skal ha skjedd 3 eller 4 ganger. Det var dette de kinesiske vitenskapsfolk fant ut, at viruset var kunstig skapt og spredd med hensikt, med utgangspunkt i Wuhan.

De hadde to typer, det var to virus-stammer. OK, hva var det med Italia, hva skjedde egentlig der? Hvordan har det seg at en virusstamme som er meget farligere enn den kinesiske plutselig dukket opp i Italia? Jeg mener at så langt er omkring 5000 infisert i Italia og omkring ett tusen er allerede døde. Men, la oss ikke glemme at ca 100 ganger flere mennesker dør i Italia, av influensa, lungebetennelse, scrofula (tuberkulose) og hepatitis. Men vi snakker ikke høyt om akkurat det. Istedenfor ble vi servert en politisk utformet spesial-informasjons-propaganda, en psykologisk informasjonspropaganda. Verdens globalisteide massemedia la til rette en særlig utformet psyko-informasjonskampanje, tilegnet det vanlige folk, som en tjeneste til de venstrevridde, sionist-liberale miljøer som styrer denne terroren, akkurat nå.

Epidemiolog og parasittolog

Kvatsjkov i Lefortovo-fengselet. I en leiligheten var det møter med ledere av «Folket’s Militsia»-gruppene (forkortelse NOMP) og befal for de militære gruppene. Han telte opp hvor mange han hadde under sin kommando, og ga instruksjoner. Etter møtene gav Kvatsjkov sin PCs IP-nummer til kommandørene, han styrte det hele fra sin PC. Han gav dem hver seg et nytt SIM-kort for mobil, for overføring av ordrer under den angitte operasjonen. De som skulle være ansvarlige for transport fikk egne mobiltelefoner. Etter avsløringen av det planlagte opprøret i leiligheten ble Kvatsjkov ransaket. På datamaskinen hans ble det funnet utarbeidede planer, kart og navn på 30 befal, der militsgruppene besto av 15-25 militssoldater. De Spesielle Tjenester ble informert om kuppforsøket og bestemte seg å ta de bevæpnede soldater forkledd som fiskere og jegere allerede i begynnelsen av operasjonen, før den bevæpnede hovedstyrken utkledd som turister hadde ankommet. Resultatet var at «Alpha» tidlig på morgenen arresterte alle fiskere og jegere. Dermed var operasjonen «Teppespor» avsluttet uten en gang å ha begynt (tekst hentet herfra, her, foto, her).

Dette er grunnen til at det er nødvendig å omgås dette fenomen som en spesialoperasjon som føres som militære kommando- og stabsøvelser. For nå iakttar de nøye hvem som adlyder og hvem som ikke adlyder. I Kina hadde de innført de strengeste forholdsregler. Men så reiste kamerat Xi til Wuhan og satte den pro-amerikanske fraksjon som hadde valgt den veien, tilbake på sin rette plass. Ikke alt går glatt i Kina. Der har de, la oss kalle dem, en pro-kinesisk, patriotisk, fraksjon, ikke ulikt det vi har i Russland, Xi-Jinping er forbundet med denne. Men det finnes åpenbart også pro-amerikanske medlemmer, tidligere komsomol (marxistiske ungdomsparti), som tenker dollar eller har sine livs tyngdepunkt på profitten, og de forsøkte selvfølgelig å bruke coronaviruset i Wuhan for å få visse økonomiske og politiske fordeler. Kamerat Xi satte dem alle på plass og konsekvensene var at det var slutt på viruset i Wuhan.

Det var da det startet i Europa. Da vi er en militær etterretning, iakttar vi hvem som står bak og hvor dette skjer, begge deler var for oss helt tydelige. Det er også åpenbart. Både Kina og Europa er geo-økonomiske størrelser som kan true USA. Og det var her de injiserte viruset. Viruset har i tillegg også en fjerde dimensjon, en økonomisk, den første er en religiøs; ødeleggelse av jordens befolkning, faktisk å redusere jordens befolkning, den andre er å etablere den politiske kontroll over menneskeheten, den tredje er den finansielle utluftning (deflating) av den gigantisk oppblåste finansboble og den fjerde er å kvitte seg med økonomiske konkurrenter. Dette kan jeg fortelle sett fra en offisers perspektiv i De Bevæpnede Militære Styrkers Generalstab og Center for Forsvar og Strategiske Studier. Dette er min bedømmelse av den nåværende epidemi.

– Vladimir Vasilievich, De har talt som en militær offiser, de har framstilt dette tydelig og klart. Hva har De å si om den nærmeste fremtid?

I sammenheng med Coronaviruset?

– Ja –

– Hva mener De, hvilket land kan i den nærmeste fremtid regne med å bli utsatt for politisk press? –

Vel, naturligvis kommer det til å bli Russland. Det vil sikkerhet bli Russland. Følgende; for Amerika er Russland ingen betydelig økonomisk konkurrent. Nå forsøker miljøene bak verdenssceneteppet å konsentrere seg om likevekts-forstyrrelser i Kina og Vest-Europa. Og Russland er på to måter deres mål; de ønsker å redusere antallet av vår befolkning, men også å renske ut i våre landområder. Det er det vi ennå har foran oss. Sånn er det, ja.

– vi ville nok gjerne få høre Deres mening om hvordan vi nå kan forholde oss, en praktisk plan, en handlingsplan? Hvordan vi nå, etter Deres mening, beskytte oss selv? Hva ville de anbefale? Kan hende er dette ikke deres fagområde, men kanskje har De alikevel noe å fortelle oss? –

Nåvel, jeg er selvfølgelig ingen epidemiolog, men man kan si at jeg er en parasittolog, det må man være for å forstå maktstrukturene i Russland. Jeg opptrer her som en slags militær lege, så og si, som en epidemiolog og parasittolog. Vi må dessverre leve med dette helt inntil vi er istand til å kvitte oss med våre egne parasitter som hersker over oss, først da klarer vi å takle andre slags parasitter.

 


 

Noter: Alle oversettelser, fra engelsk og tysk, er mine egne. Se og hør hele intervjuet, utført på russisk, video Youtube, tekstet på engelsk med tysk tale, her. Intervju på russisk med engelske undertekster på Veterans today, her. Toppfoto: her. To foto av Kvatsjkov hentet fra russiske intervjuvideo, her. Vladimir Kwatschkow i Der Spiegel, her. Forskjellige opptak med Kvatsjkov fra RussTV, her. Biografiske om Kvatsjkov notater, her. Bok til nedlasting som pdf-fil, The New Russian Nationalism, 445 sider, editert av Kolstø og Blakkisrud, utgitt 2016, hvor Kvatsjkov er nevnt, her.

 

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response