Gift, partikkeltynne slør legger seg over oss, flygeaske med aluminiumsalter, sett fra Grenland, Telemark1 min read

Now Reading
Gift, partikkeltynne slør legger seg over oss, flygeaske med aluminiumsalter, sett fra Grenland, Telemark1 min read

Tett drev av flygeaske-skyer med metallsalter av aluminium, de to siste dager, 1ste og 2ndre juni 2020. Det begynte med å sige inn fra nordvest, som partikkeltynne slør, for siden å fortette seg mer og mer. Neste nivå er at det legger seg rundt oss som en giftig tåke. Jeg sitter med spørsmålet om finansieringen av dette kommer fra vårt eget finansdepartement, under navnet geoengineering. Heller ikke jeg liker å måtte puste i meg gift.

Foto over Grenland, Telemark den 1. juni 2020 (foto privat)

Analyseresultat fra 2015 til 2020, utført av anerkjent laboratorium i Telemark, økning av aluminium funnet i regnvann på 280% på 5 år…aluminium i flygeasken er meget giftig.

Analysene viser typiske fingeravtrykk av flygeaske. Analysene har vi latt begrense. Jeg mener fortsatt at det er Cicero Institutt under Kristin Halvorsen som styrer værmanipuleringen over Norge. De bør snarest nedlegges.

Foto over Grenland, Telemark den 2. juni 2020 (foto privat).

 

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr uendelig mye. De virker velsignende og varmende, noe jeg takker ærbødigst for. Hvis jeg kan inspirere til engasjement, slik at vi sammen også kan velte betydelige lass, er det fantastisk. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis det utover det ennå er overskudd, sier jeg ikke nei, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response