Now Reading
Gift, partikkeltynne slør legger seg over oss, flygeaske med aluminiumsalter, sett fra Grenland, Telemark


Gift, partikkeltynne slør legger seg over oss, flygeaske med aluminiumsalter, sett fra Grenland, Telemark

Tett drev av flygeaske-skyer med metallsalter av aluminium, de to siste dager, 1ste og 2ndre juni 2020. Det begynte med å sige inn fra nordvest, som partikkeltynne slør, for siden å fortette seg mer og mer. Neste nivå er at det legger seg rundt oss som en giftig tåke. Jeg sitter med spørsmålet om finansieringen av dette kommer fra vårt eget finansdepartement, under navnet geoengineering. Heller ikke jeg liker å måtte puste i meg gift.

Foto over Grenland, Telemark den 1. juni 2020 (foto privat)

Analyseresultat fra 2015 til 2020, utført av anerkjent laboratorium i Telemark, økning av aluminium funnet i regnvann på 280% på 5 år…aluminium i flygeasken er meget giftig.

Analysene viser typiske fingeravtrykk av flygeaske. Analysene har vi latt begrense. Jeg mener fortsatt at det er Cicero Institutt under Kristin Halvorsen som styrer værmanipuleringen over Norge. De bør snarest nedlegges.

Foto over Grenland, Telemark den 2. juni 2020 (foto privat).

 

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response