Now Reading
Brev til helsemyndighetene 26. juni 2020


Brev til helsemyndighetene 26. juni 2020

Hadde helsemyndighetene og regjeringen IKKE engang vitenskapen på plass?

Er nedstenging av Norge basert på vitenskap eller har myndigheten misforstått: Er det egentlig funnet og isolert et korona-virus?

Vi viser til nedstengingen av Norge som startet 12. mars 2020 som følge av korona-pandemien. Fortsatt, i juni, er det tiltak knyttet til dette i vårt land.

Utfra foreliggende informasjon, se nedenfor, viser det seg at nedstengingen ikke virker å ha et vitenskapelig grunnlag.

Vi ber derfor myndighetene omgående om å undersøke dette og svare på våre spørsmål.

Det genetiske materiale

Andrew Kaufman, MD, professor, doktor i medisin – Medical University of South Carolina, Bachelors of Science in Biology, MIT: Kinas sjømat-marked i 2019 i Wuhan. 198 personer syke. Spørsmål: Var årsaken dårlig sjømat eller var det et nytt virus? Kinesiske vitenskapsmenn hopper på forklaringen om at det var et nytt virus, som har fått navnet SARS-CoV-2.

Hvordan beviste de at det var et virus:

1. De samlet stoff, blant annet fra lungen.

2. Fant og separerte genetiske materiale fra prøvene.

3. Dannet en rekke med genetisk materiale.

4. Utviklet hurtig en PCR-prøve (diagnostisk test).

Men hva med å rense «viruset» først – og hvor kom det genetiske materiale fra?

Covid-19 RT-PCR-Test:

1. Tester RNS-sekvenser, ikke virus.

2. Det er ingen «gold standard».

Covid-19 har aldri blitt renset eller visualisert, bare visualisert fra en pasient på innsiden av en menneskecelle, RT-PCR aldri testet mot en «gold standard».  Testens nøyaktighet er ukjent (sannsynligvis er 80 prosent av de positive testene – «false positive»)

Virus er i virkeligheten eksosom

James Hildreth, M.D. former Professor Johns Hopkins og HIV researcher: «… The virus is fully an exosome in every sense of the word.» Det pekes altså på at virus egentlig er ekosomer. Definert slik på norsk: Eksosomer er membranbundne ekstracellulære vesikler (EVs) som produseres i endosomalrommet til de fleste eukaryote celler. Eksosomer skapes av: Giftige substanser, stress/frykt, kreft, radioaktiv stråling, infeksjon, skader, immunrespons, astma, sykdommer generelt og elektromagnetisk stråling – 5G (ikke forsket på. Behandling som hjelper: Hydroxycchloquine og C-vitamin.

Konklusjon:

* «Respiratory illnes» er forårsaket av en skade/trauma og annet som skaper produksjon av eksosomer (gift, stress, infeksjon, influensa), elektromagnetisk stråling (PCR-kan finne)

* RT-PCR tester RNA fra eksosomer

* Covid-19 er faktisk eksosomer (virkning – ikke årsaken til sykdommen) (funksjon – eksosomer hjelper med å fjerne gift)

Med andre ord: Det som kalles korona (Covid-19) er resultatet av sykdom, det er ikke årsaken

Norsk myndigheter virker å ha snudd det hele på hodet

Ikke bevis på at virus skaper sykdom – virusets eksistens ikke bevist

David Crowe er ekspert på global infeksjoner som SARS, Ebola og svineinfluensa uttaler at fordi en PCR-test påviser RNA, er ikke det et bevis på at det har funnet virus. Det er heller ikke et bevis på at viruset skaper sykdom. Han mener dataene blir tolket for å passe en teori knyttet til virus og at det ikke er fokus på falske positive resultater. Pandemien er basert på en definisjon, men definisjon er ikke sikker. Videre: «Hvis viruset eksisterer, bør det være mulig å rense virale partikler. Fra disse partiklene kan RNA ekstraheres og skal samsvare med RNA som ble brukt i testen. Inntil dette er gjort er det mulig at RNA kommer fra en annen kilde, som kan være cellene til pasienten, bakterier, sopp osv. Det kan være en assosiasjon med forhøyede nivåer av RNA og sykdom, men det er ikke noe bevis på at RNA er fra et virus. Uten rensing og karakterisering av viruspartikler kan det ikke aksepteres at en RNA-test er et bevis på at et virus er til stede. »

Det ser med andre ord ut som at virusets eksistens ikke kan bevises

Vi må derfor be de norske myndigheter undersøke dette og besvare disse spørsmålene:

1. Er det funnet og isolert et selvstendig virus knyttet til Covid-19?

2. I så fall hvilke vitenskapelig data er frambragt?

3. Kan norske myndigheter verifisere eller ikke verifisere at Covid-19 faktisk er eksosomer?

4. Siden testen aldri er skikkelig testet og gir opptil 80 prosent «false positive» vil myndighetene slutte å bruke den?

5. Hvis norske myndigheter har misforstått det vitenskapelige i forbindelse med korona-pandemien, vil dere omgående oppheve alle tiltak – og har innbyggerne og selskaper i landet krav på erstatning?

Med vennlig hilsen innbyggere i Vestfold og Telemark

Kontakt: vestfoldtelemark@caramail.com           Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

Kilder: Dr. Kaufman sitt foredrag: https://www.youtube.com/watch?v=tyLq_EIMjSI, Virusfakta: https://www.nature.com/articles/s41564-020-0713-1, artikkel: Engineer Analyzes PCR Coronavirus Test and Raises the Question “Does the 2019 Coronavirus Exist?, om SARS-CoV-2, merk datagenerert illustrasjon av et virion (fullstendig virus utenfor celler): https://no.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2, om testen (her).


Italienske leger gjør opprør, se her.

 

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response