Koronavirus-pandemien, om de grønne monstre1 min read

Now Reading
Koronavirus-pandemien, om de grønne monstre1 min read

Danske statsminister Mette Fredriksen

Om de grønne monstre

En grei innføring i bakgrunnene for koronavirus-pandemien i Norge 2020, om hvem som har planlagt dette, og hvorfor dette ble planlagt og gjennomført. For meg har tilgjengelige fakta bekreftet det som hevdes i den danskproduserte video. For meg har det etterhvert blitt klart at våre regjerings-politikere og stortingspolitikere nøyaktig vet hva som foregår. Dermed har de gjort seg til en del av prosjektet. De står da ikke lenger på folkets side, men har falt sitt eget folk i ryggen, dessverre; jeg ville lenge ikke akseptere akkurat det. Se den danske video på Bitchute, ca 33 minutter, her, se dokumenter og lenker fra produsenten, her, se toppfoto, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr uendelig mye. De virker velsignende og varmende, noe jeg takker ærbødigst for. Hvis jeg kan inspirere til engasjement, slik at vi sammen også kan velte betydelige lass, er det fantastisk. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis det utover det ennå er overskudd, sier jeg ikke nei, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response