Hvor er koronaviruset? CDC sier at det ikke er tilgjengelig.4 min read

Now Reading
Hvor er koronaviruset? CDC sier at det ikke er tilgjengelig.4 min read

Av Jon Rappoport, oversatt fra hans blogg 8. oktober 2020: Det amerikanske Helsedirektorat (CDC) innrømmer at de ikke har klart å isolere koronaviruset. Det betyr i klartekst at de ikke har kunnet finne det. Det betyr videre at det ikke finnes.

Dypt begravet, langt inne i CDCs dokument (se lenke nederst), på side 39, inne i siste avsnitt under tittelen, “Performance Characteristics,” kan vi lese dette: “Siden intet kvantifisert og isolert virus under navnet 2019-nCoV var tilgjengelig på det nåværende tidspunkt, brukte vi tester konstruert for å oppdage 2019-nCoV RNA for å identifisere RNA’et…” (min oversettelse avvikende fra original tekst; assays [diagnostic tests] designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA…”).

Nøkkelfrasen var denne: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available»…

Ethvert objekt som eksisterer kan måles og veies (kan kvantifiseres). CDCs bruk av begrepet kvantifisert, betyr: CDC har ingen målbar mengde av viruset, fordi det ikke er tilgjengelig, med andre ord; CDC har intet korona-virus.

Rappoport skriver videre: Ingen har isolert viruset. Derfor har heller ingen kunnet påvise at viruset eksisterer. Når nå CDC hevder at de har en diagnostisk PCR-test som kan oppdage et virus-som-ingen-har-kunnet-påvise-eksisterer, og at testen ser etter RNA som man antar kommer fra et virus-hvis eksistens-ikke-er bevist, så har CDC mistet orienteringen. I tillegg har de begrunnet i denne testen, likeledes helsedirektorat over hele verden, telt koronasmittede og koronadøde, lukket ned samfunn og institusjoner, forårsaket helt unødvendige ødeleggelser, konkurser og dødsfall.

Hvis folk tror at «du har viruset, men dessverre er det ikke tilgjengelig ennå», eller «du har viruset, men det er begravd i masse ugjennomsiktelig genmateriale og enn så lenge har vi ikke klart å rengjøre og isolere det», så er det det samme som at folk tror at månen er lagd en av grønn ost. Dette er det samme som å si, «vi har 20 trillion dollar som befinner seg et eller annet sted gjemt på en av våre mange konti, men vi vet ikke helt sikkert hvor»; hvis du ikke vet hvor, så har du faktisk ikke penger å disponere.

Jon Rappoport

Eller: «Bilnøklene er et eller annet sted i huset, men vi vet ikke sikkert hvor». Nå, hvis du ikke vet hvor, så vet du ikke om bilnøklene er i huset eller ikke. «Den manglende krysserrakett er et eller annet sted i vårt arsenal, men vi vet ikke hvor»: Nei, hvis du ikke vet hvor, så vet du faktisk ikke om raketten virkelig er i våpenarsenalet. «Koronaviruset er et eller annet sted i det materialet vi har, men vi har ikke klart å fjerne denne ennå fra dette materiale. Men vi vet at den er der, vi har identifisert den og kjenner strukturen»: Nei, det gjør du ikke, du antar bare at du kjenner den. Vitenskap ble IKKE bygd på antagelser. Science is not assumptions.

“Men…men…det finnes visstnok en vitenskapelig rapport som sier at noen forskere i et laboratorium har isolert viruset…”

De bare sa at de hadde gjort det. Men nå i juli uttalte CDC at de ikke hadde noe virus, tilgjengelig. Kanskje betyr det at de ikke hadde noen lastebiler for å frakte viruset fra laboratoriet til CDC. Eller at lastebilene hadde gått tom for bensin. Kanskje var det regnvær, kanskje hadde flommen tatt broen? Eller kanskje var lastebilene ennå ikke kjøpt og betalt og sto i butikken? Eller var det at Joe, sjåføren, ikke kunne finne masken sin, og at han ikke ville forlate hjemmet sitt, uten denne…

Vitenskap var aldri antagelser: Pandemien er et bedrag, helt ned i røttene av et tre fullt av dødelig gift (down to the root of the poisonous tree).


About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response