Diabetes (sukkersyke) og mikrobølger2 min read

Now Reading
Diabetes (sukkersyke) og mikrobølger2 min read

Diagnostisert diabetes, antall, forskjellige aldergrupper, fra 1980 og frem til 2015 (her).

De siste årene har antall diabetessyke steget dramatisk (toppfoto, her). Noen kaller dette en diabetes-epidemi. Jeg visste at dette er en sykdom som har med den mat man spiser, mengden man spiser og fordøyelse å gjøre. Hva jeg ikke visste  var at det også har med mikrobølger å gjøre. Mikrobølger omgir oss konsentrert i vår smarttelefon, WiFi og telefonantennene. Se på innstillingene i din smarttelefon og WiFi, så ser du hvor mange sendere som sender mikrobølger som treffer deg og ditt. Disse sendere finnes som regel i hver bolig og leilighet og har en rekkevidde på ca 500 meter. Vi er idag alle utsatte for stråling fra mikrobølger. Hva slags virkning har det? Er det farlig? Om diabetes: Gode levevaner kan forsinke eller forhindre utviklingen av diabetes type 2. Studier viser at fysisk aktivitet og et sunnere kosthold kan være dobbelt så effektivt som medikamentell behandling for å redusere risikoen for å utvikle sykdommen (her).

En bok under navnet Stråletåka, Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølger, av Susan Pocket, utgitt på Z-forlag.

Fra side 148: «…forskerne fant ut at rotter som ble eksponert for de pulsede mikrobølgene fra en mobiltelefon i mer enn 15 minutter om dagen i tre måneder, hadde signifikant høyere fastende blodsukker og seruminsulin, sammenlignet med kontrollgruppen. Og de fant at økningen i fastende blodsukker skyldtes insulinresistens.»

Fra side 149: «De fant ut at nivået av glykosylert hemoglobin (HbA1c) var signifikant høyere i den gruppen som var utsatt for høy mikrobølgestråling på skolen, enn i den gruppen med lavest eksponering for mikrobølgestråling. »

Fra side 150: «Og de fant et lineært forhold mellom eksponeringen for mikrobølger og diabeteshyppigheten.»

Fra forskning.no: «Vi har funnet en enkelt endring i DNA hos to av tre pasienter som utvikler type 2-diabetes. Endringen får en uheldig konsekvens for cellenes evne til å reagere på insulin, og de får dermed en svekket evne til å ta opp sukker, som for eksempel muskelcellene bruker som sin energiforsyning. Det vil derfor skje en opphopning av sukker i pasientenes blod, og det er et tegn på sukkersyke, sier professor Oluf Borbye Pedersen fra Biomedicinsk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet» (her).


Under overskriften Konklusjoner, side 150: «Sett under ett peker disse bevisene tydelig i retning av at den reelle årsaken til dagens diabetesepidemi kan være pulset elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoni, WiFi og fra en stadig raskere utbredelse av «smarte dingser». Ingen tvil om at diabetes er alvorlig. Særlig senskadene som åpne sårdannelser på føtter og legger (type 2-diabetes), som oppstår fordi blodomløpet har blitt for dårlig. Så flere må kanskje amputere ett eller begge ben og bli en tydelig invalid i rullestol, ikke enkelt.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response