Diabetes (sukkersyke) og mikrobølger2 min read

Now Reading
Diabetes (sukkersyke) og mikrobølger2 min read

Diagnostisert diabetes, antall, forskjellige aldergrupper, fra 1980 og frem til 2015 (her).

De siste årene har antall diabetessyke steget dramatisk (toppfoto, her). Noen kaller dette en diabetes-epidemi. Jeg visste at dette er en sykdom som har med den mat man spiser, menden man spiser og fordøyelse å gjøre. Hva jeg ikke visste  var at det også har med mikrobølger å gjøre. Mikrobølger omgir oss konsentrert i vår smarttelefon, WiFi og telefonantennene. Se på innstillingene i din smarttelefon og WiFi, så ser du hvor mange sendere som sender mikrobølger som treffer deg og ditt. Disse sendere finnes som regel i hver bolig og leilighet og har en rekkevidde på ca 500 meter. Vi er idag alle utsatte for stråling fra mikrobølger. Hva slags virkning har det? Er det farlig? Om diabetes: Gode levevaner kan forsinke eller forhindre utviklingen av diabetes type 2. Studier viser at fysisk aktivitet og et sunnere kosthold kan være dobbelt så effektivt som medikamentell behandling for å redusere risikoen for å utvikle sykdommen (her).

En bok under navnet Stråletåka, Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølger, av Susan Pocket, utgitt på Z-forlag.

Fra side 148: «…forskerne fant ut at rotter som ble eksponert for de pulsede mikrobølgene fra en mobiltelefon i mer enn 15 minutter om dagen i tre måneder, hadde signifikant høyere fastende blodsukker og seruminsulin, sammenlignet med kontrollgruppen. Og de fant at økningen i fastende blodsukker skyldtes insulinresistens.»

Fra side 149: «De fant ut at nivået av glykosylert hemoglobin (HbA1c) var signifikant høyere i den gruppen som var utsatt for høy mikrobølgestråling på skolen, enn i den gruppen med lavest eksponering for mikrobølgestråling. »

Fra side 150: «Og de fant et lineært forhold mellom eksponeringen for mikrobølger og diabeteshyppigheten.»

Fra forskning.no: «Vi har funnet en enkelt endring i DNA hos to av tre pasienter som utvikler type 2-diabetes. Endringen får en uheldig konsekvens for cellenes evne til å reagere på insulin, og de får dermed en svekket evne til å ta opp sukker, som for eksempel muskelcellene bruker som sin energiforsyning. Det vil derfor skje en opphopning av sukker i pasientenes blod, og det er et tegn på sukkersyke, sier professor Oluf Borbye Pedersen fra Biomedicinsk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet» (her).


Under overskriften Konklusjoner, side 150: «Sett under ett peker disse bevisene tydelig i retning av at den reelle årsaken til dagens diabetesepidemi kan være pulset elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoni, WiFi og fra en stadig raskere utbredelse av «smarte dingser». Ingen tvil om at diabetes er alvorlig. Særlig senskadene som åpne sårdannelser på føtter og legger (type 2-diabetes), som oppstår fordi blodomløpet har blitt for dårlig. Så flere må kanskje amputere ett eller begge ben og bli en tydelig invalid i rullestol, ikke enkelt.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response