Kan sykdomsfremkallende prioner ha blitt brukt i koronavaksinene?11 min read

Now Reading
Kan sykdomsfremkallende prioner ha blitt brukt i koronavaksinene?11 min read

De meget ubehagelige spørsmål?

Er ikke dette skadevirkninger i bøtter og spann? Er  ikke dette hinsides enhver fornuftig forestilling hva en vaksine skulle være: En slags fantasiverden i helvetet; nå ble pasienten vaksinert og er beskyttet, men  omkom dessverre og døde; er vi ikke utsatt for et regelrett bedrag, det omvendte av sannheten blir forsøkt gjort gjeldende? (se reg. hjemmeside, her).

Er tiden inne for å stille de meget ubehagelige spørsmål? Klart man begynner å lure på hva som er i koronavaksinene? Hvordan kan de ha slike merkelige utslag? Ingenting skjer uten en grunn. Men leger og forskere fra helsemyndighetene ristet på hodene som om de ingenting forsto, ihvertfall virket det sånn, noen prøvde å antyde med bortforklaringer; personlige sykdomstilstander må ha vært tilstede, uten at vi visste det, pr. 12. mars hadde 31 fått hjerneblødning.

Mange hadde også fått rare blødninger i rett under huden, det fikk vi se en rekke foto av på sosiale medier, men også andre særegne reaksjoner. Flere hadde avgått med døden, kanskje særlig gamle, uten at det ble slått opp i presse, sjefsredaktørene hadde kanskje gått utfra at det skulle være normalt, for det hadde helsemyndighetene sagt.

Var ikke dette alvorlig nok? Alikevel toet de sine hender og rykket ikke ut med språket (fra Dagbladet, her). Det var rart. Kunne det tenkes at helsemyndighetenes folk hadde en agenda? Vaksinasjons-historien etter krigen har de mørkeste slagskygger, som først de siste år har begynt å komme frem i dagen (om helsemyndighetenes vaksine mot svineinfluensa, her, hjernehinnebetennelse, her).

Var det ikke avgjørende å vite hva vi sluser inn i våre blodbaner, forbi det ytterste forsvarsverk, fordøyelses-systemet og direkte inn i det aller helligste, via en injeksjon. Visste vi alt vi trengte å vite? Var det et innholdsstoff i covidvaksinen som så mange ikke tålte? Gikk våre ledere hos helsemyndighetene foran med godt eksempel? Hadde Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg tatt vaksinen, den samme som befolkningen ellers skulle få? Hadde Dr. Steinar Madsen fra Legemiddelverket tatt vaksinen?

Nestleder i Helsedirektoratet Dr. Espen Nakstad var ærlig nok til å si at han for sikkerhets skyld ville vente til den er vel og lenge utprøvd (her). Er det dette vi kan se nå, Dr. Nakstad? Har vi prøvd dette lenge nok? Hvor lenge hadde dere tenkt å eksperimentere? Erna Solberg var for ung og oppegående, hun er 60 og trengte ikke vaksine, mente hun (her). Fra Bjørn Guldvåg har vi ingenting hørt, ennå.

Er dette situasjonen vi har i et nøtteskall (?); ingen ledere hadde tatt vaksinen, men alle anbefalte den på det sterkeste til de andre? Var ikke det påfallende?

Han turte i det minste å nærme seg sannheten, men gikk snørklete og forsiktig omkring smørøyet; det beskriver godt den medisinske verdens åndelige klima for tiden: «Jeg synes det er vanskelig å konkludere ennå. Men jeg vil anse det som mer usannsynlig at det ikke er noen sammenheng, enn at det er en sammenheng,» sier Holme, som er overlege ved Rikshospitalets avdeling for blodsykdommer, til NRK (her).

Visste de egentlig hva som foregår?

Kanskje skulle vi nå, med disse merkelige bivirkninger for øye, vaksineskadene kom overrumplende på mange av oss, se på alle muligheter for å finne en årsakssammenheng? WHO hadde aldri lagt frem et bevis for at det eksisterte et virus; det ble aldri identifisert (se, her). Logisk er det, hvis det ikke var virus vaksinene skulle slå ned på, så var det kanskje helt andre ting? Hvis vi ser nærmere på fakta: Miljøene som presenterte vaksinene, la aldri skjul på sine holdninger til å redusere verdens befolkning. Kunne det være dette vaksinene skulle brukes til? Drapsvåpen så små at man ikke kunne se dem med det blotte øyet? Sakte virkende og snikende, over tid? Forkledd som en uforklarlig og uhelbredelig sykdom?

Følgende artikkel gav antydende svar på en del av mine spørsmål omkring vaksinene. Kanskje var det ikke uten grunn at demenslignende sykdomstilstander til stadighet var gjenganger i statspresse og statsfjernsyn: vi hadde med uro slått fast en ekstremt økende og omfattende bruk av det nye lettmetall aluminium samtidig som vi pustet og åndet inn skyer av aluminiumstøv fra værmanipulasjonens geoengineering. Om noen hadde kastet sine øyne på en kunstig fremkalling av slike sykdommer, om noen så og si eksperimenterte på strak arm?

Nye sykdommer? Hvorfor det? Bare en mild begynnelse (her)?

De danske myndigheters, men også det norske Mattilsyns interesse for mink, skrantesyke og syke proteiner (prioner) var de siste år overtydelig. Men merket hvor overømfindtlige de var hvis du omtalte dette; de skvatt øyeblikkelig til som om du hadde berørt en amøbe. Artikkelforfatteren hevder at vaksinene kunne ha en sammenheng med dette. Han mener at prioner, infiserte proteiner ble tilsatt Covid19-vaksinene. Akkurat slik som det kreftfremkallende SV40-viruset i sin tid hadde blitt tilsatt poliovaksinene.

«…hundrevis av millioner doser av polio-vaksinen fullt av virus fra aper,» skrev forfatteren Mr. Haslam i boken Dr. Mary’s Monkey (2007). Da det ble oppdaget, hevdet de at de ikke hadde visst det, det måtte ha vært en arbeidsulykke; men det forårsaket da ikke kreft, det var sikkert en tilfeldig forurening av vaksinen (om SV40 viruset, se her). Men var det virkelig hele sannheten? Kunne det tenkes at vi nå står i en lignende situasjon? De merkelige bivirkninger, øyeblikkelig slo de ut, som om menneskekroppen hos noen eksploderte i langsomt kino. Kunne det ha vært noe i vaksinene? Noe som ikke hadde blitt deklarert? En forurening som fulgte med på kjøpet?

Prioner? Skulle dette være tilfelle måtte infiserte prioner ha blitt produsert i større mengder. Det ville innebære at det fantes miljøer bak myndighetene som hadde kjøpere som betalte godt for de syke proteinene (prioner)? Som kanskje også handlet med den kostbare substans kjent under navnet føtalt bovint kalveserum, også for vaksineproduksjon? Mattilsynet hadde vist interesse for dette. I Norge står selskaper som Ferd (Johan H. Andresen) og Dr Fûrst Medisinske Laboratorium, Laho AS, Prosana AS og Moringen AS sentralt i slike sammenheng. Det hevdes mellom linjene i artikkelen at de omtalte bivirkninger kunne dreie seg om akutte motreaksjoner på injeksjon av menneskefiendtlige prioner.


En nevrolog i Chennai, India har ment at 40-åringen som meldte seg frivillig til Serum Institute of India’s vaksineforsøk med covidvaksine utviklet akutte nevrologiske symptomer etter å ha fått injeksjonen (se her).

Bruk av biokjemiske våpen

Fra oversatt artikkel: Kunnskapen om bioteknologi øker risikoen for å bruke biokjemiske våpen til masseødeleggelse. Prioner er enestående smittsomme patogener som forårsaker en gruppe dødelige neurodegenerative sykdommer ved en ny mekanisme. De er overførbare partikler som er blottet for nukleinsyre. På grunn av deres enestående egenskaper fremstår prioner som potensiell fare siden de kan brukes i utviklingen av slike våpen.

Prioner forårsaker dødelige smittsomme sykdommer, og hittil er det ingen terapeutisk eller profylaktisk tilnærming mot disse sykdommene.

Videre er prioner motstandsdyktig mot høy varme som i fordøyelsesprosesser og kan finne veien fra fordøyelsessystemet til nervesystemet; rekombinante prioner er smittsomme og enten bundet til jordpartikler eller i aerosoler. Derfor kan dødelige prioner utvikles av ondsinnede forskere som kan brukes til å angripe politiske fiender, siden slike våpen forårsaker sykdommer som kan være hevet over enhver mistanke (se forskningsarbeide av Eric Almedia, her).

Det første covid-19-vaksineofferet som har fått hjerneskade, har blitt rapportert i India noen måneder etter å ha blitt vaksinert, og det er grunnen til at testpersoner bare blir observert i en eller to måneder av vaksineprodusenter og reguleringsorganer (se beretning om tilfelle vaksineskade fra India, her).

Ikke godta noen vaksine…En erfaren veterinær fortalte meg følgende: «… jeg tror de fint skal klare å isolere smittestoffet prioner dersom de har mink eller andre dyr som har dødd av/blitt avlivet pga sykdommen » (foto, her).

Prioner laget i laboratorier – dødelige våpenprioner som skal brukes som en del av folkemordet på 90% av menneskeheten? Det militærindustrielle komplekset har studert prioner i flere tiår og har ikke bare vært i stand til å lage dem i laboratoriet siden 2016, men også å ha presis kontroll over deres patogene oppførsel (om dødelig virkende prioner, se her).

Prionene valgt for denne metoden for avfolking ble mest sannsynlig hentet fra mink, som er deres naturlige verter. Encefalopati-pandemien forårsaket av covid-19-vaksinene vil da bli skyldt på minken. Som forberedelse til dette bedraget har systemet produsert en uspesifisert epidemi av et antatt «covid-19-lignende virus» blant minkpopulasjonen i Danmark og har avlivet – med stor fanfare – millioner av disse dyrene (om TSE i alle prioner, se her).

Ikke godta noen covid-19 vaksine! Du har blitt advart: En fatalt virkende sykdom i hjernen kan overføres fra en vaksinert, smittet person til en uvaksinert sunn person. Derfor er det ikke behov for å vaksinere hele befolkningen. De vaksinerte vil raskt spre våpenprionene til de uvaksinerte gjennom kroppsvæsker, fra spytt til samleie (om prionskapt sykdom, her).

Systemet kan ha valgt å kvitte seg med de gamle først ved å sette prioner i vaksinene spesielt øremerket til å bli gitt til den eldre ‘mest sårbare’ delen av befolkningen. Det er grunnen til at de gamle vil bli vaksinert FØRST og separat fra resten. Husk alltid at de kriminelle som styrer oss er i stand til hva som helst. Hjerneskade på de gamle og deres død vil bli rapportert som et resultat av ‘Demens’ eller ‘Alzheimers sykdom’ for å forhindre ærlige forskere i å oppdage den virkelige årsaken lenge nok til å injisere så mange mennesker som systemet anser nødvendig med dødelige prioner skjult i Covid-19-vaksinene.

Hvorfor iskalde vaksiner?

Fra forside VG 15.mars 2021 (om saken, her).

Her er hvorfor Covid-19 vaksiner som Pfizers må holdes så kalde? Å forhindre ærlige og uavhengige forskere i å oppdage at covid-19-vaksiner inneholder prioner, oppnås først og fremst ved de usedvanlig lave temperaturene på -94 grader Fahrenheit (-70 grader Celsius) der disse vaksinene holdes. Temperaturer som krever slike spesielle frysere, vil gjøre det mulig for myndighetene å kontrollere tilgangen til disse vaksinene og dermed forhindre noen i å studere ingrediensene (om sterk kulde for oppbevaring av vaksiner, her).

I noen land har militæret overtatt kontroll over transportlagring og distribusjon av disse vaksinene for å sikre at ingen finner kan gjøre en vitenskapelig analyse for å finne ut hva de inneholder (om bruk av militære styrker for distribusjon, se her og her, For maksimal kontroll har noen land også plassert sykehus under militær kontroll (se Romania, her).

Det store medisinske leksikon skriver følgende om prioner: «Prioner er små proteiner med noe uklar funksjon som fins naturlig hos alle pattedyr og som kan omformes og gi alvorlig, livstruende sykdom. Prioner er lite påvirkelige av kjemiske desinfeksjons- og steriliseringsmidler, stråling og varme. Ved destruksjon kreves det langvarig autoklavering (koking) ved svært høye temperaturer. Betegnelsen ‘prion’ kommer av at prioner i sin helhet består av protein og har potensiale til å være infeksiøse: ‘proteinholdig infektsiøs partikkel’.» (les videre, her). Om TSE, Transmissible Spongiform Encephalopath: Spongiforme encefalopatier er en gruppe hjernesykdommer som kjennetegnes av et svampaktig (spongiøst) utseende av hjernevevet når dette undersøkes mikroskopisk (les videre, her).

Ta ikke Covid-19-testen

Forfatteren avslutter sin artikkel slik: Jeg er overbevist om at vattpinnene brukes til å sette inn prioner i nærheten av hjernen, og det er grunnen til at de bruker så lange pinner og skyver dem helt til hjernebunnen; hjernen er det organet som er mest utsatt for prioninfeksjoner og skader. Artikkelen i lenken nedenfor beskriver teknologien som sakte frigjør gifter eller medisiner i kroppen vår (se artikkel om sakte forgiftning, her). Våre regjeringer er så desperate at folkemord er veien de går, da de ikke vet hvordan vi ellers skal løse de eksistensielle problemene vi har (se artikkel om studier av prionsykdommer, her). Dette gjelder liv og død. Del disse kunnskaper vidt og bredt. Ditt liv avhenger av det.


De siste årene har flere engasjerte forfattere skrevet om vaksinering, ikke minst om det kreftfremkallende SV40-viruset, oppdaget i poliovaksinene (gitt mellom 1955-1963). For hadde viruset kommet inn i vaksinene på egen hånd? Neppe. Det tydelige press for å ta en eksperimentell vaksine forekom meg særegent. Folkene bak har ingen, absolutt ingen moralske skruppler, det har de vist gang, på gang, på gang: Min leveregel er den milde generals; første gang kan det dreie seg om en misforståelse, den andre gang kan det ha vært en tilfeldighet, mens den tredje gang er det fiendtlig (tegn i tiden; vet vi, kan vi gjøre noe med det, her). Tekst oversatt fra artikkel hos rense.com, skrevet den 9. desember 2020, kan leses, her. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease av Dr. J. Bart Classen, pdf-fil nedlastning rapport, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response