Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg2 min read

Now Reading
Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg2 min read

Publisert 18.03.2021

Utarbeidet av faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg (her)

Her vil du få informasjon om de nye vaksinene mot Covid-19 som du bør kjenne til før du tar et valg om vaksinering. Det er mange fakta som dessverre blir fremstilt på en villedende måte eller utelatt av våre myndigheter, regjering, helsepersonell og media.

Informasjonen som gis er ikke balansert og objektiv, men heller sterkt preget av deres ønske om at flest mulig skal ta vaksinene. Vaksinene blir jevnt over omtalt i positive termer, og det stilles lite eller ingen kritiske spørsmål ved det faktum at vaksinene er basert på en helt ny genteknologisk plattform, – har blitt utviklet i rekordfart og kun er godkjent på helt spesielle nødbetingelser. Dessuten har vi ingen kunnskaper om bivirkninger som kan manifestere seg etter mange måneder og flere år.

Vi mener det er påkrevd med en korreksjon til den informasjonen som blir gitt til befolkningen. Når viktige opplysninger utelates vil også grunnlaget for et informert samtykke falle bort, og det strider mot den opplysningsplikten som er pålagt myndigheter og helsepersonell i forhold til legemidler og andre medisinske behandlinger. 

Det er også uheldig at kritiske og legitime bekymringer og spørsmål fra forsknings-miljøene rundt de nye vaksinene og den nye vaksine-teknologien ikke får sin rettmessige plass i media og i samfunnsdebatten, spesielt når man nå allerede har startet opp med en omfattende massevaksinering av innbyggerne. 

I Norge er det ulovlig å drive markedsføring av reseptbelagte legemidler. Vaksiner må regnes som dette. Derfor hevder vi at staten driver ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler siden helsemyndighetene i høy grad “markedsfører” vaksiner til befolkningen.
I loven (som gjelder reseptfrie legemidler) står det at all reklame må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre
balansert informasjon – hvor balansert er den informasjonen som gis om vaksinene?

Vi mener at den informasjonen som blir kommunisert til befolkningen er villedende i forhold til forventet effekt av vaksinene, og det samsvarer dårlig med det medisinske kunnskapsgrunnlaget som foreligger. Det gis en illusjon av hva man kan oppnå med vaksineringen som bidrar til å føre befolkningen bak lyset. 

Man promoterer også massevaksinering som den eneste løsningen på håndteringen av korona-situasjonen og hevder at gjennomføringen av en slik massevaksinering er en forutsetning for at vi skal kunne åpne opp og få tilbake et mer normalt fungerende samfunn.

Vi vil ta for oss noen av disse påstandene og vise til hva som faktisk foreligger av data fra studiene fra vaksineprodusentene og den forskningen som foreligger på nåværende tidspunkt. Les videre, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response