Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg2 min read

Now Reading
Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg2 min read

Publisert 18.03.2021

Utarbeidet av faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg (her)

Her vil du få informasjon om de nye vaksinene mot Covid-19 som du bør kjenne til før du tar et valg om vaksinering. Det er mange fakta som dessverre blir fremstilt på en villedende måte eller utelatt av våre myndigheter, regjering, helsepersonell og media.

Informasjonen som gis er ikke balansert og objektiv, men heller sterkt preget av deres ønske om at flest mulig skal ta vaksinene. Vaksinene blir jevnt over omtalt i positive termer, og det stilles lite eller ingen kritiske spørsmål ved det faktum at vaksinene er basert på en helt ny genteknologisk plattform, – har blitt utviklet i rekordfart og kun er godkjent på helt spesielle nødbetingelser. Dessuten har vi ingen kunnskaper om bivirkninger som kan manifestere seg etter mange måneder og flere år.

Vi mener det er påkrevd med en korreksjon til den informasjonen som blir gitt til befolkningen. Når viktige opplysninger utelates vil også grunnlaget for et informert samtykke falle bort, og det strider mot den opplysningsplikten som er pålagt myndigheter og helsepersonell i forhold til legemidler og andre medisinske behandlinger. 

Det er også uheldig at kritiske og legitime bekymringer og spørsmål fra forsknings-miljøene rundt de nye vaksinene og den nye vaksine-teknologien ikke får sin rettmessige plass i media og i samfunnsdebatten, spesielt når man nå allerede har startet opp med en omfattende massevaksinering av innbyggerne. 

I Norge er det ulovlig å drive markedsføring av reseptbelagte legemidler. Vaksiner må regnes som dette. Derfor hevder vi at staten driver ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler siden helsemyndighetene i høy grad “markedsfører” vaksiner til befolkningen.
I loven (som gjelder reseptfrie legemidler) står det at all reklame må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre
balansert informasjon – hvor balansert er den informasjonen som gis om vaksinene?

Vi mener at den informasjonen som blir kommunisert til befolkningen er villedende i forhold til forventet effekt av vaksinene, og det samsvarer dårlig med det medisinske kunnskapsgrunnlaget som foreligger. Det gis en illusjon av hva man kan oppnå med vaksineringen som bidrar til å føre befolkningen bak lyset. 

Man promoterer også massevaksinering som den eneste løsningen på håndteringen av korona-situasjonen og hevder at gjennomføringen av en slik massevaksinering er en forutsetning for at vi skal kunne åpne opp og få tilbake et mer normalt fungerende samfunn.

Vi vil ta for oss noen av disse påstandene og vise til hva som faktisk foreligger av data fra studiene fra vaksineprodusentene og den forskningen som foreligger på nåværende tidspunkt. Les videre, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response