Anmeldte skader og dødsfall som følge av covid19-vaksinering pr 3. april 20211 min read

Now Reading
Anmeldte skader og dødsfall som følge av covid19-vaksinering pr 3. april 20211 min read

 Husk at du, dine barn, din familie og dine venner kan nettopp være de som blir skadet ved vaksinen, de kan nettopp være de som dør…for vaksinen går under navnet eksperimentell.

Vaksineskader totalt som ble anmeldt: 272.781, de døde ved bruk av Astra Zeneka: 796, ved bruk av Pfizer-Biontech: 3529, ved bruk av Moderna 1618, tilsammen 5943. Man regner med at de anmeldte tall er mellom 1-10% av de virkelige hendelser.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response