Covidvaksine i Tyskland, den reneste eutanasi?2 min read

Now Reading
Covidvaksine i Tyskland, den reneste eutanasi?2 min read

Prioritet ved Covid-vaksinering fra Tyskland, er nazismen kommet tilbake?

På møtet i den tyske «Corona Committee» nummer 48, viste Dr. Wolfgang Wodarg, tidligere SPD-medlem og spesialist i indre sykdommer, hygiene og sosial medisin, en interessant liste over hvem som skulle være prioritert for covid-vaksinering. De har bl.a. prioritert folk med med fremskreden kreft, fysisk og psykisk syke og hjerneskadde mennesker (se topp-foto, her).

Prioritering for covid19-vaksine Tyskland, fra rapport tysk sykekasse, side 11, tilgjengelig her.

Disse skal vaksineres først:

  1. Personer med uhelbredelig, medfødt fysisk og psykisk funksjonshemning.

  2. Personer med degenerative hjernesykdommer som demens, Parkinsons, Creutzfeld-Jakob.

  3. Kreftpasienter med lungemetastaser.

  4. Kreftpasienter med hematologiske svulster (blodkreft).

  5. Mennesker med psykiske lidelser.

  6. Personer med nyre- eller leversvikt AIDS-pasient.

  7. Mennesker som er smittet med MRSA-bakterier.

  8. Personer med alvorlige nevrologiske sykdommer.

Møte koronakomite nr. 48, Berlin med bl.a. Dr. Wolfgang Wodarg (1:48:00, her)

Dette er folk som er særlig kostbare for trygdesystemet. Hvorfor skal de vaksineres først? Og hvordan kommer man på ideen om å vaksinere kreftpasienter i sluttstadiet, pasienter med avansert demens eller personer med medfødt fysisk og psykisk funksjonshemning først?

Hvis du undersøker litt videre, vil du oppdage at slike vaksinasjonsanbefalinger også finnes i Østerrike. Den østerrikske krefthjelpen forklarer at personer med aktiv kreft og personer med metastatisk kreft blir prioritert høyest. I Østerrike ble det kjent at folk blir vaksinert i palliative avdelinger – dvs. de som ikke lenger har en sjanse til å overleve og bare venter på døden (teoretisk) med så mye verdighet som mulig.

Denne galskapen løper også gjennom Tyskland. Det tyske samfunnet for palliativ medisin ser palliative pasienter som en høyrisikogruppe og etterlyser vaksinasjon med høyeste prioritet. Hvordan forklarer du at psykiatriske pasienter ville være mer utsatt for Covid-19? Er det ikke merkelig at man uttrykkelig ønsker å prioritere vaksinering av mennesker med psykiske lidelser. Det er absolutt ingen alvorlig forklaring på hvorfor et virus fortrinnsvis skal infisere psykiatriske pasienter og kan føre til en mer alvorlig forløp hos dem. Ordvalget, som minner om nazitiden, kan være tøft, men tanken er åpenbar: Er dette et eutanasi-program?

Se artikkel Report 24, på tysk: her.

Mange kritikere har allerede argumentert i denne retningen, de la merke til det økte antall dødsfall i aldershjem etter covid-vaksinering. Det er imidlertid ingen offisiell statistikk om dette. Sendingen fra Corona-komiteen vil antagelig bli sensurert igjen snart, inntil da kan alle selv se det aktuelle utdraget på YouTube (1:48:00). Etter sensur vil filmene vanligvis bli tilbudt andre steder via https://corona-ausschuss.de/.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response