Covidvaksine i Tyskland, den reneste eutanasi?2 min read

Now Reading
Covidvaksine i Tyskland, den reneste eutanasi?2 min read

Prioritet ved Covid-vaksinering fra Tyskland, er nazismen kommet tilbake?

På møtet i den tyske «Corona Committee» nummer 48, viste Dr. Wolfgang Wodarg, tidligere SPD-medlem og spesialist i indre sykdommer, hygiene og sosial medisin, en interessant liste over hvem som skulle være prioritert for covid-vaksinering. De har bl.a. prioritert folk med med fremskreden kreft, fysisk og psykisk syke og hjerneskadde mennesker (se topp-foto, her).

Prioritering for covid19-vaksine Tyskland, fra rapport tysk sykekasse, side 11, tilgjengelig her.

Disse skal vaksineres først:

  1. Personer med uhelbredelig, medfødt fysisk og psykisk funksjonshemning.

  2. Personer med degenerative hjernesykdommer som demens, Parkinsons, Creutzfeld-Jakob.

  3. Kreftpasienter med lungemetastaser.

  4. Kreftpasienter med hematologiske svulster (blodkreft).

  5. Mennesker med psykiske lidelser.

  6. Personer med nyre- eller leversvikt AIDS-pasient.

  7. Mennesker som er smittet med MRSA-bakterier.

  8. Personer med alvorlige nevrologiske sykdommer.

Møte koronakomite nr. 48, Berlin med bl.a. Dr. Wolfgang Wodarg (1:48:00, her)

Dette er folk som er særlig kostbare for trygdesystemet. Hvorfor skal de vaksineres først? Og hvordan kommer man på ideen om å vaksinere kreftpasienter i sluttstadiet, pasienter med avansert demens eller personer med medfødt fysisk og psykisk funksjonshemning først?

Hvis du undersøker litt videre, vil du oppdage at slike vaksinasjonsanbefalinger også finnes i Østerrike. Den østerrikske krefthjelpen forklarer at personer med aktiv kreft og personer med metastatisk kreft blir prioritert høyest. I Østerrike ble det kjent at folk blir vaksinert i palliative avdelinger – dvs. de som ikke lenger har en sjanse til å overleve og bare venter på døden (teoretisk) med så mye verdighet som mulig.

Denne galskapen løper også gjennom Tyskland. Det tyske samfunnet for palliativ medisin ser palliative pasienter som en høyrisikogruppe og etterlyser vaksinasjon med høyeste prioritet. Hvordan forklarer du at psykiatriske pasienter ville være mer utsatt for Covid-19? Er det ikke merkelig at man uttrykkelig ønsker å prioritere vaksinering av mennesker med psykiske lidelser. Det er absolutt ingen alvorlig forklaring på hvorfor et virus fortrinnsvis skal infisere psykiatriske pasienter og kan føre til en mer alvorlig forløp hos dem. Ordvalget, som minner om nazitiden, kan være tøft, men tanken er åpenbar: Er dette et eutanasi-program?

Se artikkel Report 24, på tysk: her.

Mange kritikere har allerede argumentert i denne retningen, de la merke til det økte antall dødsfall i aldershjem etter covid-vaksinering. Det er imidlertid ingen offisiell statistikk om dette. Sendingen fra Corona-komiteen vil antagelig bli sensurert igjen snart, inntil da kan alle selv se det aktuelle utdraget på YouTube (1:48:00). Etter sensur vil filmene vanligvis bli tilbudt andre steder via https://corona-ausschuss.de/.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response