En uforbeholden krigserklæring mot egen befolkning3 min read

Now Reading
En uforbeholden krigserklæring mot egen befolkning3 min read

En uforbeholden krigserklæring mot egen befolkning

Respons på høring om korona sertifikat.

Skrevet av Per Januschas

Forslaget om innføring av korona sertifikat er rett og slett en hån og en ren krigserklæring mot det norske folk. Vi har en situasjon der lite eller ingenting tilsier at vi er i noen krisetilstand. Vi har et virus for andre år på rad som påstås å være svært smittsomt, og svært dødelig. Alle medisinsk-vitenskaplige studier viser at covid-19 er svært lite smittsomt, svært lite dødelig og all statistikk bekrefter dette. Vi har hatt 522 dødsfall som påstås å skyldes SARS-COV-2 viruset i fra mars 2020 til mars 2021. I en normal influensasesong dør 1800 mennesker i Norge ihht SSB.

Dette er omtrent 4 ganger så mange som de som påstås å ha bukket under for covid-19. Samtidig har vi nesten ikke lenger noen som får influensa, og omtrent ingen som dør av den heller. Grunnlaget for disse hysteriske tiltakene som lockdown, husarrest, reiseforbud, skole-nedstengninger osv. har ingen effekt på utviklingen av situasjonen. Allikevel ser vi at andre land, som har valgt å la være å innføre tiltak har samme statistikk dødsstatistikk som oss. Vi snakker altså ikke antall smittede, men antall som har avgått ved døden satt i et meningsfullt perspektiv som pr. capita. De siste dagene har man nå drevet propaganda for hvor ille det er i India.

Vel ser man Indias befolkning under ett pr. 6.5.21 så har man i hele verden en dødsrate på 2% av de registrerte tilfellene som er total 3.259.918 av 156.135.499. Dette gir ikke noe forholdstall som gir en brukbar statistikk. Deler man derimot antall døde på antall mennesker på kloden, så blir bildet klarere. 3.259.918/7,863,906,609=0,0000414

For Norge så er tallet
522/5,421,241= 0,000009628 eller 0,00001 (worldometers befolkningstall)
522/5391369=0,0000096281 eller fortsatt 0,00001 (SSB befolkningstall)

For døde er tallene hentet for perioden 16.3.20-16.3.21
For India så er folketallet enten 1,380,004,385 eller 1,391,419,959 worldometers har et slingringsmonn på 11.415.574 avhengig av hvilken tabell man kikker på, eller omtrent folketallet i Sverige, men pytt pytt.
Tallet for India blir da 231419/1391419959=0,00001663 eller 0,00001 231419/1380004385=0,00001676 eller 0,00001

Dette blir den samme raten døde pr capita i Norge som i India èn av 10.000 eller en tusendels promille av befolkningen sagt med andre ord.

På bakgrunn av slike ubetydeligheter velger Erna & Co å sette til side Norges Grunnlov, Norges Lovers Straffelov, Lov om hatefulle ytringer, Nürnberg codex, Menneskerettighetene (Magna Carta), samt vedtak fra COG 16.3.21 om at det ikke skal diskrimineres mot dem som velger å ikke ta en vaksine mot COVID-19. Den såkalte vaksinen som egentlig må forstås som en genterapi, og som ikke er godkjent av FDA, men som må ansees for å i beste fall være eksperimentell nødmedisin både iht. WHO, CDC og FDA.

På bakgrunn av dette velger Erna Solberg å innføre Apartheid i Norge. Dette er en uforbeholden krigserklæring mot egen befolkning, og må vel også anses for å være grunnlag for å reise riksrett mot Erna Solbergs regjering, samt alle andre delaktige som er med på, eller ønsker å innføre slikt regime i det selvstendige, uavhengige, uavhendelige kongeriket Norge.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response