Blodparasitter i korona-vaksinene?2 min read

Now Reading
Blodparasitter i korona-vaksinene?2 min read

Blodparasitter i korona-vaksinene?

Har de parasitter i covidvaksinen? Parasitter som kommer inn gjennom injeksjon og sprer seg i muskler og blod? Se dette meget skjeldne video-opptak fra en medisinkonferanse i Nederland offentliggjort i mai 2021. Kan det være blodparasitter som beveger seg? Mikroskopiske smådyr som kravler rundt og gjør seg fete? På andres bekostning? For det er jo en parasitts natur. Men er det derfor så mange dør av dette? For det blir sagt at parasittmedisin som Hydrochloroquin og Ivermectin nettopp hjelper mot det de kaller koronavirus. Ja, vi må være åpne for at vi blir løyet direkte i ansiktet. Kanskje er det ikke korona, heller ikke virus, men parasitter og annet? Se videoen og døm selv!

Vaksinenprodusentene hevder at dette er en ikke-godkjent genforandring ved hjelp av injeksjon. Dette er ikke engang en vaksine etter vanlig forstått definisjon (TV2 advarer mens faktasjekkerne eller Folkehelseinstituttet reklamerer for en sikker og trygg vaksine, kanskje har vi noen her som farer med juks; kanskje lønner det seg å sjekke dødstall og de omfattende bivirkninger, se toppfoto, her).


Fra en medisinerkonferanse i Nederland: 2000 ganger forstørrelse av Pfizer vaksine: Er de bevegelige organismer vi kan se, parasitter? Er det derfor malariamiddelet Hydroxychloroquine og antiparasittmiddelet Ivermectine hjelper (se video, her, om antiparasittmiddel Ivermectine, her)?

Du må etter vaksinering fortsatt holde avstand, du må fortsatt bære maske, kan alikevel bli smittet igjen (nettopp dette har skjedd mange i India), kan alikevel ikke holde familiefester, møte venner eller kolleger. Det kan jo bare bety at vaksinen ikke virker mot koronavirus. Spørsmålet er da hva er det i vaksinene? Hvorfor er det i tilfelle levende parasitter? For at det er levende organismer, det kan enhver se med sine egne øyne. Hvorfor presses det på for å ta dem? Kanskje har vaksinene helt andre hensikter?

Om blodparasitter skriver Norsk Medisinsk Leksikon: «Blodparasitter er mikroorganismer av typen protozoer som fortrinnsvis (min uthevelse) lever og formerer seg i blodet. Parasittene gjennomgår en livssyklus med insekt som mellomvert. Eksempler på blodparasitter er trypanosomer som gir sovesyke og plasmodier som gir malaria.» Om blodparasitten babesia (her). Om eksperimentelle injeksjoner, fra avisen itromsø, (her).

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response