HVA SKAL SKJE MED MOR OG FAR?3 min read

Now Reading
HVA SKAL SKJE MED MOR OG FAR?3 min read

HVA SKAL SKJE MED MOR OG FAR?

av Hege Fredriksen

Klaus Schwab, The Great Reset, kan lastes ned, her.

Ser man på planene til World Economic Forum (WEF); – «The great reset», vil «fremtiden» vår se slik ut: «Du kommer ikke til å eie noe, men du kommer til å være glad». Det interesserer meg alltid, når personer i makt-posisjoner bruker formuleringen «du», – altså noe som ikke inkluderer dem, men kun befolkningen. En slik håndtering av virkeligheten burde vekke alle sovende; – Tornerose-er eller ei.

«Paven» var tidlig ute, i 2020, etter at «Covid- 19» ble satt i scene, med å uttale seg om «behovet» for «borgerlønn». Helt i tråd med «The Great Reset». Hva er det «Paven» vil med oss? Vil «borgerlønnen» også inkludere ham? Hvis nei; – hvorfor ikke?
Historien har vist at hver gang man har hatt en global, finansiell «krise», har mange små- skala- bedrifter gått dukken. Så også etter innføringen av «Covid-19». De fleste firmaer har lydige rettet seg etter «Covid- restriksjonene», utvilsomt fordi de trodde de var med på å «forhindre smitte», og dermed «redde liv», – men med som oftest fatale følger for levebrødet sitt.
De få som har overlevd sålangt, har gjort så på hengende håret. Et fåtall (mest i utlandet) har trosset «Covid- restriksjonene» (les: håndhevet retten til finansiell overlevelse), og holdt åpne likevel. Mange har fått bøter, og noen har blitt fengslet.
Endel har søkt etter nye muligheter, med internett- baserte løsninger. Konkurransen der er – naturlig nok – av et helt annet kaliber enn det var før «Covid», med det som resultat at mange presses til å klare seg på almisser fra Staten; – såkalte «Covid-penger».

Hvor står vi så nå?

Vi har noen få, store bedrifter som f.eks Amazon, som har tjent store penger på frafallet av familie- og små- bedrifter. Så er også planen; kun et fåtall gigant- firmaer skal få lov til å forsyne folket med det de trenger; – levert på døren, – med droner! For et vakkert liv!
Men det stanser ikke der, – det gjør jo aldri det.
For der finnes fremdeles firmaer som har overlevd, både på og utenfor internett. Jeg vil oppfordre alle som har internett- baserte tjenester til å forberede seg på det som måtte komme, dersom vi ikke sammen får stanset denne ødeleggelsen av samfunnet, slik vi kjenner (kjente) det.
Flere av aktørene som har vært på banen siden «Covid» startet, er de samme som nå snakker om et mulig cyber- angrep. (De synske evnene til slike personer må være av en helt annen verden, siden de vet så mye om det som kommer til å skje). Hva dette vil ha av konsekvenser for de som har levebrødet sitt på internett, burde være en smal sak å forutsi: – kroken på døren for siste rest av små – bedrifter, og jobben til mor og far.
La oss stå samlet og sørge for at vi i fremtiden har full økonomisk frihet i livene våre. Ta gjerne kontakt på epakkene@gmail.com, for opprettelsen av et nytt bank- system, samt andre tiltak for å stanse destruksjonen av selve livs- nerven i samfunnet vårt: – vår felles, kreative kraft!

Kilder: Artikkel- forfatteren henviser til boken «The Great Reset», av Klaus Schwab. Sakene som er nevnt i artikkelen, har blitt godt opplyst og dekket, blant annet av David Icke og InfoWars/Alex Jones.

Om utryddelse av småbedrifter (se David Icke, her). www.davidicke.com, www.infowars.com
About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response