Om Nakstads disposisjoner1 min read

Now Reading
Om Nakstads disposisjoner1 min read

Om Nakstads disposisjoner sett fra et lattervekkende synspunkt, helt fri oversettelse: 

Om Nakstads disposisjoner sett fra et lattervekkende synspunkt, helt fri oversettelse, klikk på bildet eller se video her

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response