Midlertidig forføyning: Stopp vaksinering, stopp testing og avslutt alle restriksjoner1 min read

Now Reading
Midlertidig forføyning: Stopp vaksinering, stopp testing og avslutt alle restriksjoner1 min read

Midlertidig forføyning; stopp vaksinering og testing, avslutt alle restriksjoner.

Vi, en gruppe av engasjerte mennesker i Telemark og Vestfold, har valgt å innlevere en Midlertidig forføyning gjeldende alle kommune- og bystyre-politikerne i tre av Grenlands kommuner, Skien Porsgrunn, Bamble, og også Sandefjord. Vi vil oppnå en stopp av Covid-19-vaksineringene, av Covid19 testingen og Covid19-restriksjonene inntil det medisinsk-faglige er avklart.

Vi har slått fast at skadeomfanget av vaksinerinen siden januar 2021 forlengst har kommet ut av kontroll. Vi har rett og slett for mange dødsfall som en følge av vaksineringen. Vaksinene har ikke livets rett. Dessverre har altfor mange ikke undersøkt verken innholdsstoffene eller fulgt med i dødsfall- og bivirkningsstatistikkene i USA, Europa og/eller Skandinavia. I Norge blir opplysningene om dette lagt innerst i en skuff, dekket til på mistenkelig vis. Dette ønsker vi en slutt på. Vi avviser også vaksinepasset. Vær med å støtt oss med din underskrift (toppfoto, her).

Opplysninger, her.

Gi din støttende underskrift: her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response