Tre menn saksøker Skien kommune pga covid 19 nedstenging9 min read

Now Reading
Tre menn saksøker Skien kommune pga covid 19 nedstenging9 min read

Tre menn saksøker Skien kommune pga covid 19 nedstenging

Foto fra lokalavisen Telemarks avis 09.juni 2021, Skiens ordfører, Hedda Foss Five.

“Tre menn som kaller seg «Bekymrede Borgere» mener at vaksine og smitteverntiltak er farligere enn covid-19. Nå stevner de Skien kommune for retten. De tre mennene er Henning Yven, Øystein Ralle og Sven-Inge Johansen, som mener at koronavaksinen er mye mer dødelig enn selve sykdommen. Nå har sendt et 14 sider langt dokument til Telemark tingrett – en såkalt begjæring om midlertidig forføyning. De stevner først og fremst kommuneoverlegen og dernest ordfører Hedda Foss Five og hele bystyret.

De tre mennene krever at Skien kommune straks gjør følgende:

1. Opphever påbud om munnbind og andre tiltak.

2. Stopper testing med PCR.

3. Slutter å bruke injeksjoner av betinget godkjente mRNA (som Pfizer-vaksinen) og Viral Vektor-preparater.

4. Legge fram dokumentasjon på klare medisinfaglige og forskingsmessig grunnlag for alle punkter i sine vedtak.

5. Fatter kommunalt vedtak som utelukker innføring av «Vaksinepass» Årsaken til disse kravene er at de mener at både vaksinen og tiltakene er mer skadelig enn covid-19.

Ordfører Hedda Foss Five bekrefter for Varden at hun har mottatt stevningen.” https://www.varden.no/nyheter/bekymrede-borgere-stevner-skien-krever-full-stans-i-vaksineringen/?fbclid=IwAR06b_7nKtS1WpCuReeIj9m5a_9cDgXRqxGeH2pssmYGV5DmGR4IdpRBT3Q

Det er ganske interessant å se at et stort antall mennesker som har avslørt myndighetenes og storfinansen løgner og forbrytelser på mange områder, de tror blindt på de samme instansene når de forteller oss at c 19 vaksinene som overhodet ikke er testet godt nok ut, at de er det kjempebra og ta, og covidpass som vil begrense vår frihet det blir også heiet fram av mange.
Når man støtter opp om de samme myndighetene og den samme storkapitalen som man kjemper i mot som nå ødelegger økonomien og demokratiet, det samme demokratiet som man er helt avhengig av for å kunne gjøre motstand på de områdene man klart og tydelig ser at er kriminelle, så er man altså med på å ødelegge det eneste middelet som er kuren for å få bukt med makmisbruket man er utsatt for. Dette vitner jo om en særedeles manglende evne til å tenke logisk. Man skjærer altså over greina man selv sitter på uten å ha den ringeste anelse om hva man holder på med.
Harald Ofstad spør i sin sin studie over nazismen, “Vår forakt for svakhet”, (1971) etter å ha gjennomgått Auswitch kommandanten Høss sitt forhold til lydighet, og disse spørsmålene er minst like relevante i dag som de var i 1971: “I hvor stor grad er vår egne institusjoner, vår barneoppdragelse, vår skoleordning, vårt millitærvesen og samfunnssystem innrettet på å trene folk i moralsk kritikk overfor overordnedes ordrer ? – til å tenke selvstendig ? Til å forstå at det avgjørende er orderens innhold og ikke hvem som har gitt den ? At ansvar ikke er å kunne holde en eller annen ansvarlig, men å ta samvittighetsfull stilling til det man gjør?

Denne 16 minutters lange videoen er en enkel innføring i hva c 19 faktisk handler om. Anbefales på det sterkeste https://www.bitchute.com/video/LQoF2vX7gpD0/

I stedet for å sette seg inn i realitetene rundt covid 19, så er det svært mange som altså velger å tro blindt på fryktpropagandaen og kaller dem som formidler de faktiske forhold rundt dette for tinnfoliehatter og konspirasjonsteoretikere. De som kynisk bruker konspirasjonsretorikken, altså de som bevisst bruker den som hersketeknikk for å latterliggjøre og få fokuset vekk fra sak slik at de i stedet kan få rettet den mot personer som stiller spørsmål ved saken, de er ikke interessert i oppklare om spørsmålene som blir stilt er riktige eller gale, de er kun interessert i å få dem som stiller spørsmål til å virke upålitelige. Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde, flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den ofte og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.

Når noen bruker slike hersketeknikker mot meg, så stiller jeg dem disse spørsmålene:

Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke det i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man konkretiserer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.


Publisert i Dagbladet 15. november 2020: “Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.

– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.

Faresignalene

Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år. På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier. Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger. I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom». EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn. Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom. I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose. Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon. Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon.

Dette vet vi ikke enda: Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.”

https://olehartattordet.blogg.no/30-studier-som-viser-at-lockdown-ikke-har-noen-positiv-effekt.html

https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

https://olehartattordet.blogg.no/den-mildt-sagt-useriose-vitenskapen-bak-c-19-avstandsreglene.html

https://olehartattordet.blogg.no/et-virus-som-er-mye-farligere-og-mye-mer-skremmende-enn-covid-19.html

https://olehartattordet.blogg.no/utfordring-noen-som-klarer-a-finne-en-bedre-beskrivelse-enn-dette-av-tiden-vi-na-lever-i.html

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-eller-ikke-vaere-manipulert-er-noe-man-velger.html

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-skeptisk-til-bill-gates-sin-vaksine-og-legemiddelindustrien-er-ikke-a-vaere-konspiratorisk-det-er-a-vaere-skeptisk.html

https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html

https://olehartattordet.blogg.no/odelagt-okonomi-kommer-til-a-ta-mange-flere-liv-enn-covid-19.html

https://olehartattordet.blogg.no/a-ha-makta-over-fortellingene.html

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-en-villet-okonomisk-katastrofe.html

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-veien-til-diktaturet.html

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

https://olehartattordet.blogg.no/du-er-hjernvasket-gaslightet-men-du-forstar-det-ikke.html

https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.htm

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response