Tilsvar til redaktør Tom Erik Thorsen, Varden lokalavis, Telemark4 min read

Now Reading
Tilsvar til redaktør Tom Erik Thorsen, Varden lokalavis, Telemark4 min read

Fra Thorsens leder den 12. juni 2021, om de tre Bekymrede Borgere, se innlegg, her.

Tilsvar til redaktør Thorsen, Varden

Takk for din innledende støtte til vår kritikk av myndighetenes korona- og vaksinehåndtering Varden den 12. juni. Du prøvde å fatte sakens kjerne, det skal du ha.

Også vi har stått undrende ovenfor en rekke ting som f.eks. bruk av begrepet smitte og påbud om maske. Begge deler helt uten vitenskapelige argument. Også det uforståelige hastverk og det uærlige mobbelignende press for å få oss alle vaksinert, fikk oss til å spørre oss hva som var på gang. De som frivillig kveld etter kveld, måned etter måned utsatte seg for de skingrende, advarende rop om nye og farligere virusmuteringer, om smitte og død, ante kanskje etterhvert at dette ikke hadde med sannhet å gjøre.

Siden det var et poeng for deg å vise til mitt engasjement i saken chemtrails, vil jeg få lov å begynne der: Begrepet geoenginering blir brukt for å beskrive forskjellige teknikker som kan brukes til å forandre klimaet. Også den norske stat har beskjeftiget seg med dette: I dokument Norges offentlige utredninger, NOU 2009:16, side 116 Kapittel 10, som ligger på regjeringen.no står det følgende: «Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO 2 – ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke.» En av teknikkene er Solar Radiation Management, som innebærer å legge ut partikler foran sollyset, slik at temperaturen synker. Dette går også under det populære begrep «chemtrails». For 12 år siden ble FOU 2009 skrevet, da hadde de allerede over lengere tid diskutert dette i staten. Vi kan iaktta at dette er meget utbredt over Grenland og har en inngripend virkning på været. Vår arbeidsgruppe i Grenland har analysert regnvann årlig ved et anerkjent laboratorium og funnet en økning av aluminiumsinnhold i vårt regnvann omkring 280% fra 2015 til 2020.

Men ikke bare hadde vi chemtrails å stri med. Kanskje TV-tittere i Telemark undret på hvorfor smitte under pandemien var så viktig å konsentrere seg om, at både fjernsyn og aviser fokuserte storøyd på dette, nærmest døgnet rundt? Kanskje erkjente noen at dette kunne være propaganda? Miljøet som styrte dette ville få oss til å tro at vi var syke, mens vi ikke var det. Og mange gikk på limpinnen. Oppfinneren av PCR-prosedyren som ble brukt for å fastslå funn av mikrober, nobelprisvinneren Kary Mullis, advarte mot akkurat dette, fordi vi har alle mulige molekyler i oss hele tiden uten at de gjør oss syke, minnet han oss på. At man i tillegg nærmest tvang masker på folk, helt uten en eneste vitenskapelig begrunnelse, bekreftet at noen i den halvmørke bakgrunn smilte skjelmsk til begge deler, da det gjaldt for dem at vi bevarte troen.

Spørsmålet nå er om ikke pandemien er iferd med å rakne i sømmene? For dødstallene som følge av covidvaksinene er meget høye. I Danmark, et land med 5,8 mio mennesker døde ifølge et brev fra det danske Statlig Serum Institut fra den 11. mai 2021, brev J nr 21/01626, 4415 mennesker på ca 4 måneder innen 30 dager etter vaksinering. Dette er tall som stemmer overens med registrerte dødsfall både i Europa og USA (VAERS-registrering). Tyskerne er meget samvittighetsfulle med statistikk, men av en eller annen grunn, ikke Norge. I Norge døde, ifølge Legemiddelverket den 8. juni 2021, 179 mennesker siden 27. desember 2020 hvor covid-vaksineringene begynte.

Hva kan grunnen være til dette? Var vi friskere og sterkere enn danskene, europeerne og amerikanerne? Ingenting tilsier det. Antallet omkomne i Norge skulle statistisk sett ligge i nærheten av de danske tall og meget høyere enn de ca 35,8 dødsfall pr måned (179:5). Vi spurte derfor de kommunale helsemyndigheter i Porsgrunn hva slags konsekvenser vaksineringen hadde hatt der. Den 10. mai svarte de skriftelig at de hadde ingen døde som følge av vaksinering i Porsgrunn kommune. Men vår arbeidsgruppe hadde fått anonyme meldinger om dødsfall innenfor Porsgrunn kommune som åpenbart hadde skjedd som en følge av vaksinering.

Alikevel hadde det altså ikke blitt innrapportert til de statlige myndigheter. Var dette en resultat av en villet under-rapportering? Var det lagt inn sperrer mot en slik registrering? Det kan se slik ut. Grunnen kan være enkel: Hadde folk visst hva konsekvensene av vaksinering kunne bli, ville de aldri tatt sjansen. For det er helt unormalt at en vaksine skal koste noen livet; og det er klart at alle tror det. Men det hører ingen steder hjemme å tro det at det skal være normalt å dø av en vaksine, ikke engang for et urgammelt menneske. Ingen behøver å ofres. Noen bruker statistikk for å rettferdiggjøre at noen må dø, men det har ingenting med sann vitenskap å gjøre; for vitenskapens grunnmur er sannheten.

Det er denne vi kjemper for og derfor understreker vi alvoret: Vaksiner som er farlige, må avvises.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response