De løy for oss; en meddelelse fra en tysk lege, far og lidenskapelig bestefar5 min read

Now Reading
De løy for oss; en meddelelse fra en tysk lege, far og lidenskapelig bestefar5 min read

Jeg kjenner ikke Dr. Thomas Sarnes personlig, men igjenkjente ham øyeblikkelig som en representant for en høy mellomeuropeisk tysk kultur; han taler selv ut fra en dyp faglig innsikt samtidig er hans utsagn fyllt av kjærlighet for sine medmennesker. Det er ikke ofte hans like kommer til syne i dagens debatt. Han har gjennomskuet sider av covid-vaksineringen ingen før ham meg bekjent, har kommentert. Tyske Angela Merkel og hennes politikervenner rekker ikke engang opp til hans støvleskaft, da de sitter fast i råskap og mangel på kunnskaper. Følgende tekst er oversatt direkte fra videoen. Er du usikker i det tyske språk, hør gjerne hva han forteller, mens du leser min oversettelse (toppfoto, den tyske stats egen mobbeliste, her).


De løy for oss

Mine Damer und Herren, kjære Kolleger, mitt navn er Thomas Sarnes, jeg har en doktorgrad og er lege, mitt fag er kirurgi, jeg har arbeidet på flere fagområder som ortopedi og lege for øyeblikkelig hjelp, og har også som forberedelse på et lengere opphold i Vietnam tatt en tilleggsutdannelse i infeksjonssykdommer og tropemedisin. Etter 40 år yrkesaktivt liv, i 22 av disse som overlege, ble jeg pensjonert i desember 2019. Min pensjonisttilværelse hadde jeg trodd skulle bli helt annerledes enn det som virkelig skjedde. Jeg tilhører en generasjon leger som ved siden av å ære de egne foreldre, beundrer de forbilledlige lærere jeg møtte under mitt studium.

Jeg skal ikke gå i detaljer om hva som har skjedd de siste 15 måneder. Men etter det jeg har forstått har vi blitt løyet for. Og i sitt dypeste indre, vet i det minst alle leger dette. For meg hadde det stor betydning da man sa til oss; tro ikke på noen, bare tro på meg. Hvis noen sier at vedkommende er lege, tro ham ikke på hans ord. Dette sa Drosten (Christian Drosten). Eller slik: Vær snill å gjør akkurat det som vi forteller deg. Still ingen spørsmål og tenk ikke etter, gjør ganske enkelt det vi anbefaler, det fortalte dengang Wieler (Lothar H. Wieler, RKI).

For en lege er det ikke til å forstå at det skulle bli forbudt å foreta obduksjon av avdøde. Det var jo en av de største gjennombrudd den europeisk medisinske kultur hadde frembrakt; undersøkelsen av den døde og oppklaringen av dødsårsaken, men dette var altså ikke tillatt. Da ble det helt tydelig for meg at her var det noe som ikke stemte.

Jeg forstår ikke at de tyske og internasjonale leger har overgitt styringen av sin vitenskapelige kunst til politikere og liksom-vitenskapsfolk. At legene kunne bli så sterkt manipulert at de ikke bare tok avstand fra sitt hellige oppdrag, men også avstand fra sin egne kunnskaper var ikke til å begripe. Av folk som ikke forstår det minste av medisinske vurderinger, vi har med hendelser å gjøre, satt ut i livet av epidemiologer eller noen som gjerne vil fremstille seg selv som sådanne, av matematikere eller computer-modell-spesialister og regnestav-bio-informatikere. Vi beveger oss i et område av skjeldne sykdommer, det er vi og bare legene som stiller diagnosene av sykdommer, vi identifiserer sykdommene og behandler også disse.

Ikke bare dumhet, men også kriminell energi

Grunnlaget for vårt arbeide er IKKE den politiske angst og forvirring. Den politiske argumentering var fra begynnelsen av så umåtelig dum at jeg måtte spørre meg, hvordan kunne dette skje? Jeg vil understreke, det gjelder ikke for meg å kritisere det som allerede er skjedd. Å bevisstgjøre det skjedde, vil rettsvesenet ta seg av. Hvis tyskerne ikke klarer det eller vil det, kommer internasjonale miljø til å måtte ta seg av det. Det ville i såfall ikke være første gang det har skjedd.

Jeg er en lege. Mitt arbeid var midtpunktet i mitt liv. Min grunnsetning i mitt arbeide med de syke og med de døende var aldri angst, men alltid utsagnet «frykt ikke, jeg er hos deg, og jeg skal gjør mitt beste for å gjøre det bedre for deg.» Slikt kan ikke politikere og eksperter utrette. Ekspertene er for meg vår tids store skuffelser. De som kommer fra Bundestag (det tyske storting), disse selvoppnevnte eksperter, de kan kun virvle opp støv, noe som gjør at vi blir klar over at man ikke kan ta disse på alvor. For meg dreier det seg om mine kolleger som prøver å gjøre seg berømte ved hjelp av vaksiner, de vil smiske seg inn i befolkningens hjerter, selv om de ganske nøyaktig vet hva som egentlig skjer. For kunnskapen er den medisinske vitenskaps grunnlag. Med slikt kan man ikke imponere noen lege da kunnskapen er alment tilgjengelig, også for amatører. Og hvis voksne mennesker ikke kan forestille seg et liv uten disse begrensede tillatte, nye vaksinestoffer, må man forklare dem hva dette dreier seg om; om de manglende utprøvinger, om forureningene, om de usikre virkninger, om de ukjente langstidsvirkninger, f.eks. på menneskenes fruktbarhet.

Da må vi fortelle dem at de etter vaksinering alikevel ikke er immun, og som de uvaksinerte alikevel kan bli smittet, da må vi fortelle dem at de etter de har vaksinert seg fortsatt må bære på denne fordummende maske, og at alt forblir som det var. Eneste forskjell er at risikoen for å ha pådratt seg en skade, er blitt meget større. Og når de endelig har forstått dette, men fortsatt ønsker å få vaksinen i kroppen, da skal de også få den. Men en ting ønsker jeg av hele mitt hjerte å meddele som lege, far og lidenskapelig bestefar: La barna være i fred. Heller ikke (den statlige) vaksinekomitéen anbefaler vaksinering av barn. Og når en politiker mener at han må tvinge igjennom sitt forehavende, da er det ikke bare uansvarlig dumhet som står bak, men også en sterk kriminell energi…Er det ikke absurd, å injisere en substans i et sunt menneske, slik at det sunne mennesket i sine egne celler produserer sin egen fiende og etterpå selv bekjemper denne. Dette er i mine øyne en syk idé…

Hør avslutningen her på tysk (07:12): Youtube, her eller på Telegram, her.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response