Dette er ikke galskap, men planlagt bruk av psykologiske operasjoner5 min read

Now Reading
Dette er ikke galskap, men planlagt bruk av psykologiske operasjoner5 min read

Har Pini Ben David fra Israel rett? Var dette en gammel plan? (her)

Kanskje blir vi under den pågående pandemien utsatt for en massiv svindel? For det er flere ting som synes merkverdig. Kanskje er sjef for vårt lands helsedirektorat, helseminister og regjeringssjef utsendte medarbeidere for et maktmiljø som har infiltrert vårt statsapparat?

Har vi med uærlige, falske tjenere å gjøre som har skjult sine virkelige hensikter? Folk som kler seg i våre klær, men som under de kjente uniformer er noen helt andre? Folk som taler med dobbelt tunge? Den som løfter blikket vil kunne se mønster i det som skjer under pandemien, mønster vi kjenner igjen fra tidligere (toppfoto, her).


Mind Space

«Det er ikke galskap, det vi har foran oss er kalkulert, det er en misforståelse å kalle det galskap, fordi det nettopp er en nøyaktig utførelse av en plan. Det er dette vi bør forstå slik at vi kan imøtegå det vi kan iaktta på en best mulig måte (se video, her, 00:34).»

Brian Gerrish intervjues av det tyske team Reiner Fuellmich, se video, her eller i et lengere intervju av flere (Gerrish begynner 2:18:12), her.

Erfaringen adv Fuellmich har etter de utallige timer med intervjuer: «Vi har etterhvert kommet til den konklusjon at vi i hovedsak ser en bruk av to verktøy, på den ene siden ser vi bruk av psykologiske operasjoner, på den andre siden er de som utfører disse psykologiske operasjoner, massemedia.» (i Norge er det NRK, avisene VG, Dagbladet og Aftenposten, se video,  her, 00:58).

Gerrish: «Vi begynte å se meget alvorlig ting skje i det politiske demokratiske UK, hvor regjeringen tok i bruk psykologiske operasjoner og propaganda. De etablerte allerede i 2010 og 2011 et team av adfredspsykologiske orienterte psykologer, Behavioural Insights Team, som utarbeidet planer for bruk av anvendt adferdspsykologi for utforming av den praktiske politikk. Vi oppdaget et meget mistenkelig dokument i 2010 , Mind Space», forteller Brian Gerrish.

Sigmund Freud, en av bærerne til en akterutseilt og livsudugelig vitenskap (1856-1939).

Jeg hadde den glede å finne dokumentet Brian Gerrish nevner, Mind Space. Dokumentet kan lastes ned her og har et innhold som i omskrevet form bygger på den russiske forsker Pavlovs spyttsekreterende eksperimenter med hunder; de som ennå holder fast i denslags ser kynisk mennesket som en slags ubevisst robot som beveger seg gjennom livet motivert av ytre stimuli; dette er kjent som kommunistenes religion. Psykiateren Sigmund Freud (1856-1939) er en av deres egne talsmenn, det engelske Tavistock Institutts åndelige far. Jeg ser dette som en fullstendig avleggs oppfatning av virkeligheten (fra en akterutseilt vitenskap i det 19. århundre), en slags ond ånd, som logisk må ende opp i brutale splitt og hersk-systemer, hvor vi også finner motiv og hensikt med terror- og drapsaksjoner.

I forordet til Mind Space står følgende skrevet: «Å påvirke folks atferd er ikke noe nytt for regjeringer, som ofte har brukt verktøy som lovgivning, regulering eller beskatning for å oppnå ønsket politisk resultat.» På side 66: «Dette betyr at borgere ikke alltid er klar over at dere oppførsel har blitt styrt eller hvordan den ble styrt. Det betyr at regjeringen kan bli anklaget for manipulasjon. »

The Panic Paper

Kommentar Toby Rogers om nazisme

Gerrish forteller videre: Vi skjønte allerede i 2010 at disse meget foruroligende teknikker skulle taes i bruk over hele Europa.  Hva skulle  hensikten være, spør Fuellmich, vel hensikten var enten forandrer du politikk ved demokratiske midler, men du kan også bruke brutal makt eller andre metoder. Anvendt adferdspsykologi går under andre metoder. Allerede i 2020 hadde en vitenskapelig komité (SAGE) ledet av Dr. David Halpin møte med adferdspsykologene (dokument fra 22. mars 2020) hvor de ble enige om å skape frykt for å få myknet befolkningen opp til å akseptere regjeringens forslag angående pandemien. I Tyskland het det samme dokument panikk-dokumentet (the panic paper, engelsk utgave, her, tysk utgave, her).

I det samme dokument beskrev de hvordan deler av befolkningen skulle blitt satt opp mot andre. Ene gruppen skulle utøve press på andre. Dette gjaldt blant annet bruk av masker og å holde avstand til andre (sosial distansering). Borgerne skulle altså settes opp mot hverandre ved bruk av adferdspsykologiske knep. Det ble til og med understreket av dette måtte gjennomføres med forsiktighet, da situasjoner kunne oppstå som ville kunne komme ut av kontroll (brutal vold). Den hyppige forandring av reglene under restriksjonene er en del av den adfredspsykologiske planlegging som skal skape stress, forvirring og angst hos både voksne folk, men også barna.  Og folk som er under en slik innflytelse er meget mottagelig for ordre og instruksjoner (bestemmelser) fra helsemyndighetene. Nyhetsgiganten BBC har under pandemien brukt adferdspsykologisk nyhetsformidling hvor de har presentert grusomme bilder, uten å ha fulgt opp fotoene med klare fakta. Dette er gjort med hensikt…Nyhetskringkasteren BBC er den største propagandamaskin verden noen gang har sett og er rett og slett en meget farlig organisasjon.»

Løgnere og drapsmenn

Fuellmich spør: «Hva tror du om de som er ansvarlige for denne agenda, som har begynt å kaste noen av sine egne innunder bussen (f.eks. Anthony Fauci), men i den hensikt å avlede oppmerksomheten fra det de egentlig holder på med. For folk begynner nå å stille de riktige spørsmål; kunne det tenkes at planleggerne nå begynner å miste kontrollen? Hva tror du om dette? »

Gerrish: «Jeg tror du har rett. De folkene vi bekjemper er løgnere. Problemene de kommer inn i er at de blir fanget av sine egne løgner. Vårt engelske meldesystem MHRA har pr idag (pr 27.mai 2021) meldt at i United Kingdom har det blitt registrert 859 481 bivirkninger og 1213 døde i kjølvannet av vaksineringene, men det er et system arrangert for å bedra publikum, anmeldt blir i høyden 10% av de virkelige tilfeller. Vi har folk foran oss som har gjennomført en forferdelig plan hvor 10-tusener av gamle har blitt drept på brutalst måte, bevisene for dette er overveldende. Vi skal ikke glemme at de som tok disse avgjørelser om å drepe de gamle også er istand til å drepe andre medlemmer av samfunnet de anser som ikke-fullverdige. »


Brian Gerrish har vært i samfunnskulissene i mange år og kjempet imot løgn og bedrag med en gentlemans høflighet. Han har grunnlagt og driver onlineavisen UKColumn (2006), se her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response