Folkets koronakommisjon: Covid-19 er et bedrageri5 min read

Now Reading
Folkets koronakommisjon: Covid-19 er et bedrageri5 min read


Covid-19 er et bedrageri – viruset er ikke isolert – testen er juks, høringen er følgelig meningsløs og bør trekkes tilbake, smittevernloven er underlagt Grunnloven – og dermed kan tiltakene ikke gjennomføres uansett, Regjeringen kan være inhabil i og med sitt samarbeid, finansiering og oppbygging av CEPI.


Høringssvar vedrørende:

Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-smittevernloven-forlengelse-av-midlertidige-forskriftshjemler-om-koronasertifikat-oppholdssted-under-innreisekarantene-samt-isolering-og-begrensninger-i-bevegelsesfrihet-for-a/id2870921/?expand=horingsnotater

Covid-19, eller koronavirussykdom, er definert som en pandemi av Verdens helseorganisasjon. Det er en viral luftveisinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-2 – en type koronavirus. Første gang sykdommen ble påvist var under koronavirusutbruddet i Wuhan i Kina desember 2019.

Dette er offisielle fakta (Wikipedia). Strenge smitteverntiltak verden over hele verden fulgte. Vårt land ble nedstengt 12. mars 2020, og siden har ulike smitteverntiltak vært med oss og leder fram til denne høringen. Men vi har undersøkt dette med utstrakt bruk av uavhengig kilder. Konklusjonen er entydig:

Vi står overfor et bedrageri.

Straffeloven definerer det blant annet slik: a) «fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller

b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning…»

Om en vil kan en definere det som en falsk flagg-operasjon, definert som: En fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.

https://no.wikipedia.org/wiki/Falsk_flagg

Repr Folkets koronakommisjon holder appell foran Stortinget september 2021

Vi viser dessuten til psykologisk krigføring (også kalt psyops). Det er å benytte seg av propaganda og andre psykologiske virkemidler for å påvirke fiendens (befolkningens) meninger, følelser, holdninger og adferd slik at den støtter egen nasjons (gruppes) interesser i krigssituasjoner og/eller i fredstid.

Psykologisk krigføring (Psyops) brukes også til bearbeidet folkeopinionen i sitt eget land og internasjonalt dvs. venne folket til noe uunngåelig for at de skal sette seg mindre til motstand overfor en eventuell opptrapping av konflikten (innføring genetisk modifisering, av myndighetene kalt vaksiner). Det virker å kunne gå på en kommende innesperring, som fysiske fartshumper og bom på veien – og digitale definert som 5G eller «Smart Grid» og Internet of Things.

Men her dreier det seg om et virus eller pandemi som skal gi inntrykk av å skape sykdom og død – men faktisk er virkeligheten annerledes. Det kan bli vaksinene som vil forårsake lidelsene – selv om et nøyaktig bilde vedrørende dette er ikke mulig per nå. En opplysning som kan nevnes er at uavhengige forskere har funnet grafenoksid i vaksinene, det skal være magnetisk og lede strøm, i så fall passer det inn i helheten.

Vi erkjenner dog at mediene har rapportert om store ødeleggelser og at helsemyndighetene er sikre i sin sak, viruset er ødeleggende. Men ved nærmere gjennomgang av fakta blir bildet noe helt annet. Vi trekker her fram punkter som viser kjernen i bedrageriet knyttet til at SARS-CoV-2 som angivelig gir koronavirussykdom. Ønsker myndighetene mer informasjon vedrørende dette, ta kontakt.

Hvis myndighetene kan bevise at vi tar feil, ber vi dere omgående gjøre det.

 

1. Viruset (SARS-CoV-2) eksisterer ikke

Fakta om viruset som er knyttet til covid-19, det er ikke isolert, det eksisterer ikke:

https://andrewkaufmanmd.com/wp-content/uploads/2021/02/Statement-of-Virus-Isolation-SOVI-by-Morell-Cowan-and-Kaufman.pdf

Påstander om at viruset er skapt av et dataprogram:

https://principia-scientific.com/revealed-covid19-is-really-a-cdc-computer-generated-virus/

 

2. PCR-testen er juks

Fakta PCR-testen, svindel eller korrumpert vitenskap:

https://blog.nomorefakenews.com/2021/08/27/smoking-gun-fauci-states-covid-pcr-test-has-fatal-flaw/

https://steigan.no/2020/12/pcr-testen-og-covid-19-smitte-hva-forteller-testen-oss-egentlig/

https://steigan.no/2021/07/usa-cdc-trekker-den-midlertidige-godkjenninga-av-pcr-testen/

https://blog.nomorefakenews.com/tag/pcr/

https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

https://steigan.no/2020/11/domstol-i-portugal-pcr-testene-er-upalitelige/

 

3. Datamanipulasjon skapte pandemien

https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/04/19/data-manipulation-created-covid-19-pandemic/

4. Ekstrem finanspolitikk med verdens største investeringsfond trengte en krise – covid-19

https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/

https://thephilosophicalsalon.com/a-self-fulfilling-prophecy-systemic-collapse-and-pandemic-simulation/

 

5. En planlagt pandemi – eliten trengte flere kontrollverktøy som portforbud og karantene

Gravende journalist Harry Fox i 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Mtp3kgj2PRo

 

6. Virus er ikke årsak til sykdom – virus er exosomer som celler produserer for å fjerne gift

Bok: «Myten og smitte. Hvorfor virus (inkludert coronavirus) ikke er årsaken til sykdom av Thomas S. Cowan MD og Sally Fallon Morell

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/09/myten-om-smitte-dr-thomas-cowan/

 

7. WHO styrer norsk helsepolitikk – bryter med Grunnloven

https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi/

 

8. Pandemidefinisjon endret av WHO – en korrupt organisasjon

https://www.avensonline.org/wp-content/uploads/JIMT-2378-1343-02-0004.pdf

 

9. Korona-sertifikat er apartheid.

https://www.euronews.com/2021/07/13/french-mep-criticised-for-comparing-covid-19-certificate-with-apartheid

 

10. CEPI vil stimulere vaksineutvikling, strenge tiltak oppmuntrer, Norge inhabil

https://no.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations

 

11. Korrupsjon og juks en del av legevitenskapen.

https://www.thenation.com/article/archive/big-pharma-bad-science/

 

12. Grunnloven og menneskerettighetene står over smittevernloven

Bevegelsesfrihet er en menneskerettighet. Norge skal respektere dette jfr. Grunnloven paragraf 92.


KILDER

Rapporter som peker på at covid-19 var en nøye planlagt hendelse:

WHOs Global Preparedness Monitoring Board: «A World At Risk. Annual report on global preparedness for healt emergencies». Utgitt 19. September 2019

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPMB_annualreport_2019.pdf

BlackRock:

Coronavirus calls for coordinated policy action

<Info nettsiden BlackRock,sept 2021>

Central banks have started cutting interest rates to mitigate coronavirus concerns, but we see more to come. Our latest episode of the BlackRock Bottom Line explains why.

<Info nettsiden BlackRock, sept. 2021>

August 2019 – ‘The Going direct reset’ was presented at the central bankers’ meeting in Jackson Hole, it was a plan for a global financial coup devised by BlackRock

https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-macro-perspectives-august-2019.pdf

https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharma-media/

https://www.suerf.org/policynotes/8209/dealing-with-the-next-downturn-from-unconventional-monetary-policy-to-unprecedented-policy-coordination

https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/

CEPI: https://cepi.net/wp-content/uploads/2019/02/CEPI-Preliminary-Business-Plan-061216_0.pdf

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/01/virus-folkehelseinstituttet-og-cepi-pa-torshov/

Rockefeller Foundation:

https://archive.org/details/the-annotated-rockefeller-foundation-lockstep-2010/mode/2up

https://www.reteccp.org/NWO/lockstep2.pdf

Kilder som viser hvordan bedrageriet er bygget opp:

https://www.stopworldcontrol.com/proof/

http://stateofthenation.co/?p=30117

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response