JA TIL GJENREISNING AV NORSKE KOMMUNER OG FYLKER! 2 min read

Now Reading
JA TIL GJENREISNING AV NORSKE KOMMUNER OG FYLKER! 2 min read

JA TIL GJENREISNING AV NORSKE KOMMUNER OG FYLKER!
av Hege Fredriksen, Folkeaksjonen Frihet for Norge


Folkeaksjonen Frihet for Norge ønsker velkommen til alle som vil delta i gjenreisningen av kommunene og fylkene som nylig ble tatt ifra oss.

Regjeringens sentraliserings- program er ulovlig, og må stanses omgående. Sentraliseringen av makt har alltid vært et problem, men i den senere tid har denne prosessen blitt fremskyndet, og vil fortsette å bli det, til vi står ved veis ende; en verdensregjering.

Der er veldig mange argumenter for å beholde makten på lokalt plan; bevaring av kultur- arv, ressurser, lokal- kunnskap og egenrådighet er bare noen av disse. Frihet over sitt eget liv og virke er essensielt for et meningsfylt liv.

Nærhet til avgjørelser og forvaltning gir sterkere personlig initiativ. Sentralisering av makt gjør at befolkningen kommer lengre vekk fra beslutninger som tas, og mange mister dermed engasjement og ansvarsfølelse.

Regjeringens offisielle hoved- argument for sammenslåing av kommuner og fylker, har alltid vært å styrke næringslivet og skape «levende bygder». En større farse skal man lete lenge etter; alle vet at de norske bygdene har blitt kjørt på ræven av en villet politikk. Spredt bebyggelse og sterk sjølråderett har kun vært et «problem» for makthaverne i landet, ikke for befolkningen.

Hadde myndighetenes sentraliserings- program virket, hadde vi faktisk hatt levende bygder, og ikke behov for enda mer sentralisering. Istedet ser man at sentraliseringen av makt fører til en uttømming, utarming og utvanning av bygde- Norge. Selve særpreget i kommunene og fylkene forsvinner, og man står igjen med en likhet i kultur og næringsliv i alle henseender, som virker demoraliserende og fattig- gjørende, – både for åndsliv og materiell berikelse. Likhet, i kontrast til mangfold, gjør oss svært sårbare.

En levende bygd trenger mange bein å stå på, ikke mono- kultur.

Levende bygder skapes av frihet og eierskap av lokale ressurser, mangfoldig initiativ og kreativitet, samt et bidrags og fordelings- system som beholder størsteparten av midlene innenfor kommunen og fylket.

Ironisk nok skjer sentraliseringen av makt på tross av tilgangen på teknologi som skulle gjort styringen av «små- kommuner» til en lek, både administrativt og økonomisk. Det kan derfor ikke være byråkratiske eller finansielle argumenter som ligger til grunn for den senere tids sentralisering.


Kontakt: Hege Fredriksen, Folkeaksjonen Frihet for Norge, epakkene@gmail.com

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response