JA TIL GJENREISNING AV NORSKE KOMMUNER OG FYLKER! 2 min read

Now Reading
JA TIL GJENREISNING AV NORSKE KOMMUNER OG FYLKER! 2 min read

JA TIL GJENREISNING AV NORSKE KOMMUNER OG FYLKER!
av Hege Fredriksen, Folkeaksjonen Frihet for Norge


Folkeaksjonen Frihet for Norge ønsker velkommen til alle som vil delta i gjenreisningen av kommunene og fylkene som nylig ble tatt ifra oss.

Regjeringens sentraliserings- program er ulovlig, og må stanses omgående. Sentraliseringen av makt har alltid vært et problem, men i den senere tid har denne prosessen blitt fremskyndet, og vil fortsette å bli det, til vi står ved veis ende; en verdensregjering.

Der er veldig mange argumenter for å beholde makten på lokalt plan; bevaring av kultur- arv, ressurser, lokal- kunnskap og egenrådighet er bare noen av disse. Frihet over sitt eget liv og virke er essensielt for et meningsfylt liv.

Nærhet til avgjørelser og forvaltning gir sterkere personlig initiativ. Sentralisering av makt gjør at befolkningen kommer lengre vekk fra beslutninger som tas, og mange mister dermed engasjement og ansvarsfølelse.

Regjeringens offisielle hoved- argument for sammenslåing av kommuner og fylker, har alltid vært å styrke næringslivet og skape «levende bygder». En større farse skal man lete lenge etter; alle vet at de norske bygdene har blitt kjørt på ræven av en villet politikk. Spredt bebyggelse og sterk sjølråderett har kun vært et «problem» for makthaverne i landet, ikke for befolkningen.

Hadde myndighetenes sentraliserings- program virket, hadde vi faktisk hatt levende bygder, og ikke behov for enda mer sentralisering. Istedet ser man at sentraliseringen av makt fører til en uttømming, utarming og utvanning av bygde- Norge. Selve særpreget i kommunene og fylkene forsvinner, og man står igjen med en likhet i kultur og næringsliv i alle henseender, som virker demoraliserende og fattig- gjørende, – både for åndsliv og materiell berikelse. Likhet, i kontrast til mangfold, gjør oss svært sårbare.

En levende bygd trenger mange bein å stå på, ikke mono- kultur.

Levende bygder skapes av frihet og eierskap av lokale ressurser, mangfoldig initiativ og kreativitet, samt et bidrags og fordelings- system som beholder størsteparten av midlene innenfor kommunen og fylket.

Ironisk nok skjer sentraliseringen av makt på tross av tilgangen på teknologi som skulle gjort styringen av «små- kommuner» til en lek, både administrativt og økonomisk. Det kan derfor ikke være byråkratiske eller finansielle argumenter som ligger til grunn for den senere tids sentralisering.


Kontakt: Hege Fredriksen, Folkeaksjonen Frihet for Norge, epakkene@gmail.com

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response