SI NEI TIL TVUNGEN INSTALLASJON AV «SMART»- MÅLERE!3 min read

Now Reading
SI NEI TIL TVUNGEN INSTALLASJON AV «SMART»- MÅLERE!3 min read

SI NEI TIL TVUNGEN INSTALLASJON AV «SMART»- MÅLERE!
av Hege Fredriksen, Norske Folke- jurister.


Norske strømkunder trues nå med å få strømmen sin avstengt, hvis de ikke tillater myndighetene å installere de nye «Smart»- strøm- målerne i hjemmene sine. Nedenfor er brukt strøm-selskapet BKK som eksempel, men jeg regner med at dette er et fenomen som foregår over hele landet.

BKK BRYTER LOVEN.
BKK truer nå strøm- kunder med avstengning av strømmen, dersom de nekter å la strøm- selskapet installere «Smart»- måler i hjemmet sitt.

Dette er problematisk, av flere årsaker:
BKK er som ene- leverandør av nettleie, ansvarlig for at strømkundene til enhver tid har tilgang på strøm. Spesielt graverende er det at trusselen om avstengning av strøm skjer på den kaldeste årstiden. Selv hvis denne praksisen hadde vært lovlig, skjer det uten å legge tilrette for en overgangs- periode til andre energi- løsninger, for kundene.

BKK krever at kunder som ikke legger tilrette for installasjon av «Smart»- måler, skal stille med lege/ psykolog- erklæring, som viser at kunden har gitt uttrykk for «frykt og ubehag» mht de nye målerne.

Hva denne frykten og ubehaget skal bestå av, og hvilke kriterier det skal vurderes utfra, nevnes det ingenting om. Kravet om psykolog- vurdering er uansett lovstridig, fordi det allerede finnes en fysisk diagnose for strålings- skader: strålingssyke. Det må gjøres oppmerksomt på at selv om der foreligger et hav av dokumentasjon på helse- skader fra «Smart»- målere (både for mennesker og dyr), er det BKK/ NVE og Juster- vesenet som sitter med bevisbyrden i denne saken; – det er dermed IKKE opp til strøm- kundene å dokumentere eventuelle helseplager fra de nye målerne. Å foreta en slik vurdering ville dessuten forutsette at kundene først måtte få installert slikt utstyr i hjemmet, noe BKK & co. ikke har anledning til å kreve.

BKK hevder at strålingen fra kommunikasjons- modulen på «Smart»- måleren er å sammenligne med sms- trafikk fra vanlig mobil- teknologi. De sier imidlertid ingenting om strålings- nivået fra selve måleren, som står på kontinuerlig, og som kundene følgelig ikke har mulighet for å skjerme seg mot. Det må nevnes at det ikke foreligger noen langtids- studier vedr. helse- effekten av de nye målerne, og BKK har heller ikke fremvist noen dokumentasjon på at slike målere er harmløse i bruk.

Et annet, viktig punkt, er at de som får slike målere installert nå, dermed vil si ja til økte stråle- verdier hver gang mobil- nettet oppgraderes, noe som må være i strid med Forbrukerloven. Strålings- nivået har etter innføringen av 5G blitt merkbart kraftigere, med flere og alvorligere tilfeller av strålings- syke. Kina har allerede fått installert 6G, og resten av verden er ikke langt unna.

«Grense- verdiene» som myndighetene opererer med, når det gjelder mobil- teknologi, er basert på en studie der forsøks- personen var en gjennomsnittlig, frisk, voksen mann. Grense- verdiene gjelder dermed IKKE for kvinner, barn og mennesker med allerede eksisterende helseplager. Man vet også at mange sliter med såkalt «el- overfølsomhet», og at slike plager forverres av stråling. BKK har ingen anledning til å fremsette krav om installasjon av «Smart»- målere, kreve lege/ psykolog- erklæring, belaste kundene med straffe- gebyrer, eller å stenge av strømmen hos de som ikke ønsker de nye strøm- målerne.

Jeg oppfordrer alle til å bestride kravene fra sine strømselskap.


Kontakt: Hege Fredriksen, Norske Folke- jurister, epakkene@gmail.com

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response