En bønn til Halloween av Hege Fredriksen3 min read

Now Reading
En bønn til Halloween av Hege Fredriksen3 min read

En bønn til Halloween av Hege Fredriksen


Satanistiske, rituelle overgrep mot barn skjer også til andre tider, inkludert 25. desember og i påsken. Hvis vi ikke klarer å stanse dem nå, fortsetter vi å be i julen, og til påske. Jeanette Archer, overlevende etter satanistiske, rituelle overgrep (se videoen), nevner at reptilene som utfører disse ritualene, finnes i alle konge- husene i Europa, noe som betyr at dette er noe som kan finne sted i Norge også. I de senere år har der vært en sterk økning i tilfeller av barn som har blitt tatt fra hjemmene/ foreldrene sine, av barne- vernet. I tillegg «forsvinner» flere og flere barn, ofte uten at sakene blir etterforsket grundig nok, eller sakene blir henlagt. Hva skjer med disse barna? Ender noen av dem opp som ofre for satanistiske ritualer, der de enten blir misbrukt eller misbrukt og drept?

Area 51, Nevada, USA (video 46:18): «Det er også det best bevoktede miliære område i verden. Men ikke på grunn av det de forteller deg. Det går mer enn 140 etasjer nedover under jorden. Hver etasje inneholder en ny sort djevelskap. I en etasje unnfanger og føder de soldater som brukes av MK-Ultra, barn som blir oppdradd og brukt som mordere, de lever med en eneste hensikt og det er å myrde og å adlyde… » (oversatt fra video, red. anm).

Satanic, ritual abuse of children are conducted at other times, too, including Christmas Day, and Easter. If we fail to stop this at Halloween, we will continue praying at Christmas and Easter. Satanic, ritual abuse- survivor Jeanette Archer (see the video) mentions that the reptiles conducting these rituals, are found in all the royal families in Europe, which means this could be happening in your country, too. Over the recent years, there has been a significant rise in cases where children are being removed from their homes/ parents, and put in the «care» of either child- «welfare»- facilities, or in foster- homes. In addition to this, more and more children go «missing», often without there being a thorough investigation from the law- enforcers, or the cases are dismissed. What happens to these children? Are any of them ending up in these satanic rituals, and either abused or abused and murdered?


BØNN

Be for alle barn, på Halloween.
Be for alle barn som er planlagt å bli utsatt for satanistiske, rituelle overgrep og drap, på Halloween.
Be om at de som utfører slike ritualer blir avslørt.
Be om at der blir en slutt på alle satanistiske, rituelle overgrep.
Be om at alle barn som er involverte blir reddet, brakt i sikkerhet, og at de får all den hjelpen de trenger.
Takk.

PRAYER

Please pray on Halloween.
Please pray for all the children planned to be satanically sacrificed on Halloween.
Please pray that those conducting these rituals be exposed.
Please pray that there will be an end to all satanic, ritual abuse.
Please pray that all children involved will be saved, and brought back to safety, peace and health.
Thank you.


Video om misbruk av barn ved sataniske ritualer, David Icke-siden, hør Jeanette Archer, klikk på bildet eller, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response