Tidenes største bedrag, i navn av en pandemi13 min read

Now Reading
Tidenes største bedrag, i navn av en pandemi13 min read

Artikkel-forfatter om de kriminelle som står bak pandemien

I pressen og fjernsyn er det nå åpnet for en klappjakt på de uvaksinerte. Er ikke det en rar praksis? Og nokså ukjent i Norge: Myndighetene splitter befolkningen og setter de opp mot hverandre? Er det ikke merkelige myndigheter? Kan det hende at folk fra Polen, Lettland, Litauen og Estland som nå bor i Norge, kjenner kommunismens klør på kroppen godt fra tidligere, gjennom sine familier, sin slekt og sine venner. Kan det hende at de nå ser at bak pandemien er det de samme kommunister som styrer? Er det derfor de er meget skeptiske?

For hvem sto bak kommunismen? Var det de som frontet gatekampene, kommunistene eller bolsjevikene? De som sto i første rekke trodde helt sikkert på det som ble sagt, men det var et bedrag. For de som sto bakerst hadde helt andre planer. Hva hadde de tenkt, når de talte om klasseskille og arbeidernes kår med de store ord? Idag vet vi at det ble med ordene, disse ble aldri gjort til virkelighet. For arbeiderne forble nederst på rangstigen og lederne ble satt opp, forgyldte, på maktens tinder, slik at de kunne begynne å rydde veien for det som virkelig gjaldt. For det som virkelig gjelder skjuler de bak tidenes største bedrag, for det finnes ikke noe virus.


Var grunnen til at folk trodde på det dødelige virus, en feilslutning og misforståelse?

At dette kan ha skjedd på veien, synes trolig:

Dr. Thomas Cowan, USA, lege og forfatter

«Umiddelbart forutsatte de at disse partiklene var usunne for oss og forskerne kalte dem virus, etter det latinske ordet for «gift». Ytterligere undersøkelser viste at disse partidene ofte dukket opp innenfra cellen, dette førte til den konklusjonen at disse virusene ikke bare var usunne for cellen de bodde i, men de kunne også invadere andre celler. Forskere antok at virus styrte “maskineriet” i cellen som parasitter og gjorde cellene til “slaver”, noe som betyr at cellen vil gjore som den nye “sjefen”, den “smittende” partikkelen sier. I likhet med fremmede inntrengere i science fictionfilmer, ville partikkelen komme fra utsiden, injisere seg selv i cellen, ta over dens genetiske maskineri, reprodusere seg selv i tusentall, og deretter komme ut av cellen for å fortsette på sin evolusjonære vei, og spre seg for å ta over verden.

Teorien om det onde viruset ble født. Bortsett fra at det forskerne egentlig hadde oppdaget med elektronmikroskopene sine, ikke var virus, men eksosomer. Det eneste smittsomme i dette scenariet var den skadelige troen på at disse små partiklene, kalt virus, forårsaket sykdom. Denne falske teorien var det som spredte seg over hele verden og som nå truer med å drepe oss alle.» Thomas Cowen og Sally Fallon Morell i boken Myten om smitte, side 69 (bestill boken, her).

Når vi begripe at pharmaprodusentene bygger sine medikamenter på dette prinsipp, skjønner vi årsaken til at de er villige til å ta frem hvilket som helst våpen for å slå ned motstanden. For det er dette prinsipp de lever av.

Forfatterne av boken Myten om smitte skriver videre:

Om ikke hun har rett (?); ser vi pandemien i et slikt perspektiv, renner frykten av oss som smeltet smør, kan vi møtegå denne med helt andre midler (kommentar fra Facebook, Ingrid Berg).

«Eksosomer er enkle, veldefinerte trekk i cellene til alle skapninger, og konvensjonelle forskere har nøye belyst funksjonene deres. Når en levende organisme er truet, på nesten hvilken som helst måte, om det er på grunn av sult, kjemisk forgiftning eller elektromagnetisk påvirkning (uthevet av art. forf.), celler og vev har en mekanisme for å “pakke sammen” og frigjøre seg fra disse giftstoffene.

«Eksosomene er ikke fiendtlige, invaderende virus, men de er et kommunikasjonssystem som hjelper en organisme å kvitte sge med gift og deretter kommuniserer til resten av organismen hva som er på ferde. Disse partiklene fungerer ikke som en sykdomskilde, men er en integrert del av vårt avgiftningssystem. Det er de som er de sanne brannmennene, og de er tilstede i større mengder i tilfeller av sykdom der forgiftningen er større» (fra side 71).

Mikrobeteorien er feil. Virusteorien er feil. Virus er ikke her for å drepe oss, i virkeligheten er de eksosomer hvis rolle er å utstyre oss med mulighet til å avgiftes og som lar oss leve et fullverdig og sunt liv. En krig mot virus er en krig mot livet. Det er helt tydelig at identifiseringen av eksosomer som virus var en tragisk feil som det er på høy tid at vi nå retter opp, en gang for alle.» (side 72).

Helt tydelig bor disse gamle overlevninger, misforståelser og antagelser om vitenskap fastgrodd og ubevegelig i manges sjeler. Men det er feiltagelser. Og disse feiltagelser er grunnlaget for den pandemi TV og presse kan spre rundt seg.

Kan det være sant? Smitte og antall smittede?

Folk blir syke. Hva blir de egentlig syke av? Vi ser den såkalte «smitten» gjerne helst beveger seg gjennom våre storbyer og helst blandt gamle folk. Vi ser at antall smittede når høyder som ikke lenger er troverdige. Hvorfor? Vi hadde en tid her i Skien over 2000 smittede, iflg FHI (høsten 2021). Alle i vårt miljø var skeptiske. Ganske enkelt fordi ingen i vår omgangskrets kjente noen som var smittet. Vi hadde problemer med å tro at de offisielle tall kunne stemme. Hadde de trukket lodd ut av en hatt?

Og hvis det ikke finnes et virus, hva kunne det da være?

Etter iakttagelsene kan det som skaper denne tilsynelatende «sykdom» bevege seg omkring og skape symptomer. Det betyr at opprinnelsen til denne sykdom styres. Sykdommen er at man får merkbare pusteproblemer og kan også pådra seg feberlignende tilstander. Det dukker tilsynelatende opp tilfeldig, men gjerne i et så stort antall at det kan gi overskrifter til avisene og fjernsyn. Det som er interessant i første omgang er symptomene som ble fremkalt; det dreide seg om åndenød, pustevanskeligheter, dette var kjernen i covid19-symptomene, så kom i tillegg at at blodet ikke fikk oksygen nok, at blodet fortykket og klumpet seg, at det ble blodpropp. For meg så det ut som om noe klemte lungene sammen, og i samme tak klemte det også på hjertet, trykker det sammen utenfra; det var som synes dette som en destruktiv strålekraft. Pustenød; var det de 60 GHz sendestyrke på 5G som Joe Briano fra Kalifornia advarte mot? Det samme slo meg ved beskrivelsen av Dr. Andreas Noacks død (se beskrivelse hos Makow, her). Hva slags strålekraft traff og tok livet av dr. Andreas Noack? Var det de samme slags destruktive stråler som fremkalte covid19-virusets symptomer som kunne måles, kanskje i utskillelse av eksosomer  på PCR-testen??

Ny våpenteknologi

Fra restene av Ridgewood Mobile Home Park retirement community in Paradise 2018, de hevdet det var skogbrann, foto, se her.

Under skogbrannene i Kalifornia i 2017 kunne vi bevitne bruk av en ny, ukjent våpenteknologi. Foto fra hendelsene i Paradise city viser bruk av dette. Her har hus blitt forvandlert til aske i løpet av sekunder, hele familier brant inne fordi det ikke var tid nok å komme seg i skikkerhet. Husene og deres innhold ble forvandlet til aske i løpet av øyeblikk, se CNN her.

Se flere videosnutter, CNN, her, se US-today her

Det er mange som med meg mener at når husene ble så gjennomgående omgjort til aske, men ikke trærne i de nærmeste omgivelsene, så må det være ny-utviklede, ukjente våpen i bruk. Det snakkes om ekstremt kraftige laser-stråle-våpen. De forskjellige foto ble inngående studert; her fra Ridgewood Mobile Home Park retirement community in Paradise. Jeg ble lamslått av utryddelsesgraden. Nærnmere en total utryddelse kommer man ikke. Hvis disse våpen finnes, så er det nærliggende å anta at de enten kom pr spesialfly, noe som er meget risikabelt for gjerningsmennene da de kan iakttaes og fotograferes, eller pr satelitt, fjernstyrt. Mitt inntrykk er at satelittene skjuler meget mere enn fortalt. Blir dette gjort pr satelitt, kan vi med sikkerhet gå ut fra at denne også kan sende mikrobølgestråler av ekstrem sterk styrkegrad. Strålestyrken kan selvfølgelig reguleres, slik at de kan fremkalle de symptomer de ønsker, et funn for Pharmaindustrien.

Et overblikk fra Paradise city, California off of Clark Road den 15. november 2018. Skogbrannen har brent ned mer enn 7000 hus (structures), foto, se her.

Da vi ikke har hørt mye om satelitt-våpen-teknologi i verken fjernsyn eller presse, kan vi også se det som en bekreftelse på at slik nyvinninger av våpenteknologi holdes lavt i terrenget. Som leseren aner leter jeg etter en sammenheng hvordan de kan skape covid19-symptomer, uten tilgang på et virkelig virus. Jeg respekterer mennesker som har blitt syke, men jeg ser deres symptomer som en virkning av stråling, av mikrobølge-stråling.

Forfatter Odd-Erik Helgesen skriver i sin bok Elektrostress (s.225) under overskriften Hjertefeil av mobilstråling: «Senere blir forklaringen bekrevet som Cyanose (Blåsott) og West syndrom. Det vil si at jenta på syv måneder ikke klarer å ta til seg nok oksygen i blodet og hun får en blålig misfarging av huden.»

«Hva om denne hjertefeilen eller epileptiske tilstanden ble startet av for sterke frekvenser fra en av de mange mobilene vi omgir oss med i det daglige?» Han kunne like gjerne ha tilføyd ikke bare mobilantenner, men også stråling fra satelitter, det er den samme slags mikrobølgestråling, bare sterkere. Vi kan av og til se denne tegne sine mønster på skyene, fordi skyene er sammensatt av de fineste vannmolekyler. Mikrobølgene treffer noen som lever under dem, på jorden. Det dreier seg om deg og meg og våre barn. Iakttagelsene om en ødeleggelse av det naturlige opptak av oksygen stemmer med de iakttagelsene kalifornieren Joe Briano har kringkastet siden 2018.

Joe Briano fra Kalifornia, video, se her.

Kloke forutseende ord fra amerikaneren Joe Briano allerede i 2018

11. februar 2018: «Det er slik de skal gjøre det. Når de begynner å påvirke oksygenmolekylenes evne til å binde seg til hemoglobinet i blodet ditt, får du ikke transportert oksygen rundt til ditt kropssvev.» (video, Youtube, 10:18, her). Dette er det som oppleves som kvelning. Man får ikke luft.

12. mars 2018: «Folkens, de kommer til å indusere sykdom gjennom elektromagnetisk eksponering, og de kommer til å tvinge den elektromagnetiske eksponeringen på oss alle, og deres løsning vil være å skylde symptomene på en nyoppdaget sykdom eller virus eller patogen (min uthevelse). Og de vil komme ut med en tvangsvaksinering og pålegge oss dette. Nå, hvorfor er det så farlig? Fordi de kan injisere og det gjør de allerede, nanoteknologi og nanoforbindelser og leverer det direkte inn i blodstrømmene våre, og når vi først går inn i disse mikrobølgefeltene eksisterer det frekvens-aktiverings-patenter der de faktisk kan slå på og av visse gener og visse nanoroboter i vaksinene i kroppene våre» (hør teksten på engelsk, video Youtube, 18:03, her).


Press på de uvaksinerte, se Nettavisen, Stavrum later som om han tror at Norge skal åpne straks alle er vaksinert, selv om han vet at det ikke stemmer, se her.

Se, dette er virkeligheten som taler sitt tydelige språk, det finnes ikke noe covid19-virus, bare i TV og avisene, det har barna i korpset på landsbygda skjønt. Foto fra Facebook.

Men Norge skal ikke bli ikke åpnet. For planen er å presse folk til å ta en ny booster-vaksine hver 3dje måned frem til 2025 (se videosnutt Health and Social Care Secretary Sajid Javid i engelske parliament, her). Og de som ikke vil ta vaksinene, må i konsentrasjonsleir. At noen med myndighetenes velsignelse sier at Norge skal åpnes, hvis sånn og sånn… er bare bedragernes lokkemat til de troende; for folk skal tro at pandemien er en virkelig pandemi, selv om det er utstrakt bruk av rene teatereffekter. Vaksiner må fortsatt selge, mens det i det skjulte, uten at noen merker det, skal en kommunist-lignende kontrollstat innføres.

Dette arbeider tidl. helseminister Høie for, dette arbeider Bjørn Guldvog for. Som i Russland, blir konsentrasjonsleirenes antall store, da det gjelder å lamslå befolkningen med frykt. Dette var også meningen og målet fra første øyeblikk kommunismen så dagens lys i 1905 i Russland, bare at nå skal den strekke seg over hele verden. Den skal hete New World Order, den Nye verdensorden. Den skal styres av en verdensregjering og forføye over en hær. Fienden er de tidligere nasjoners egne befolkninger. Bare de som har erkjent dette, kan forberede seg.

For mitt vedkommende dreier det seg om sannhet. Den som faller for løgn, pådrar seg nye sykdommer og klarer ikke å bli frisk. For mange ting i den såkalte pandemien, det gjelder PCR-test, covid19-sykdom og -smitte har for mange heftige ulogiske elementer ved seg. Det som virker logisk er at dette er politisk styrt, akkurat som en tidligere pandemi. I 2009 etter svineinfluensa-vaksine-kampanjen som gikk gjennom landets aviser en tid, som også hadde spilt overdrevent sterkt på frykten for sykdom, ble det fastslått at 43% av befolkningen i Norge hadde vaksinert seg. Jeg mener ennå idag at dette kunne være riktig, da kampanjen hadde vært intens.

Jeg vet også at Ola Nordmenn liker å tenke sjøl, å ta sine egne beslutninger på bakgrunn av informasjon, om 40% gjør som det blir sagt på fjernsynet, er det 60% igjen som ikke gjør dette. Vi holder fast på informert samtykke og retten til å si nei takk.

Da jeg iakttok Guldvog og Stoltenberg i NRKs debattprogramm, ble jeg klar over at statistikk ble misbrukt. Det var en del av strategien for å presse folk gjennom splitt og hersk-metoder, a la alle-andre-tar-den, nå-er-det-bare-deg-igjen, kom, kom. (NRK, debatt fra november 2021, her). Og en ting er disse kommunistisk inspirerte manipulasjonsmetoder, en annen er å stille spørsmål om hva som egentlig foregår: For ennå har vi ikke sett en nøyaktig inneholdsfortegnelse over vaksinenes innhold. Samtidig vet vi at vaksinene beskytter verken den syke eller den som ennå ikke har blitt syk. Det finnes altså ingen grunn til å ta en vaksine. Også i England misbrukes statistikk (18.12.2021), ikke bare 5 mio uvaksinerte igjen, finnes det, slik de engelske helsemyndigheter først hevdet, men 23,5 millioner uvaksinerte, 35% av den engelske befolkning, se video brandnewtube, her. Etter norske forhold ville dette bety at 1,9 mio nordmenn er ennå uvaksinerte. Misbruket av statistikk er en del av den sionistiske herskekteknikk som rikspolitikere og et stort antall statsansatte har gjort seg til redskap for.


Toppfoto: Fra utbrente hjem i Paradise city, Kalifornia,. høsten 2018, se her og her. Det er allerede i bruk, om «weaponized» mikrobølgestråling mot US ambassaden i Havana, her. Boken Elektrostress av Odd-Erik Helgesen, kan kjøpes, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response