Bill Gates og den villede utryddelse av den hvite kristenheten11 min read

Now Reading
Bill Gates og den villede utryddelse av den hvite kristenheten11 min read

Det gjelder å ta dette på alvor. F. William Engdahl skriver: «In plain English, one of the most powerful men in the world states clearly that he expects vaccines to be used to reduce population growth.» F. William Engdahl har i mange år skrevet om de største utfordringene vi har; nemlig å gjennomskue de som systematisk er på jakt etter ødeleggelser og tilintetgjørelse, de som bor skjult midt iblant oss. De har én achilleshæl; de må planlegge og utføre sine djevelske planer fra det skjulte, det er grunnen til at de med tiden har blitt de fremste eksperter på bedrag og løgn. Det er de som står bak de villede utryddelser av den hvite kristenheten, fordi denne bærer sosiale ideer i seg med sprengkraft, ideer som skaper lys i mørket. Toppfoto, her.


For det er særegent å hevde at verden har for mange mennesker; enten var det ikke mat nok, ikke plass nok eller klimaet ville bli kaotisk, alikevel hadde ingen av argumentene troverdighet. Meget merkelig. Var det kanskje ikke logikk og tanker som rådet, men bevisst plassert illusjon og løgn? Hadde en liten gruppe makthungrige av en eller annen uutalt grunn kastet blår i øynene på oss? Var det derfor de så systematisk, men skjult for den almenne bevissthet, arbeidet med krig, sykdom og sult, med ekstrem rikdom enkelte steder og ytterste fattigdom på mange andre? Hadde de ikke verdensøkonomien, pengene, som sitt hovedverktøy? Var det derfor de hadde blankpusset og lakkerte abortmulighetene som en god gjerning, reklamert for abort som om det hadde med frihet å gjøre, kvinnens frihet, at det var nyttig for menneskeheten? Ble ikke dette solgt ut som noe radikalt og moderne?


I Norge savner vi idag røflig regnet ca 1 mio landsmenn og kvinner som kunne ha hatt sine forfedre født fra slutten på 60-tallet og utover. Jens Stoltenbergs mor Karin var foregangskvinnen fremfor noen for abort i Norge (om Karin, se Aftenposten, her). Men også oppegående og unge, våkne folk hadde latt seg overbevise om dette: Også Norges Miljøvernsforbund under Kurt Oddekalv arbeidet for reduksjon av befolkningen, selv om han begynte å snuble i ordene da jeg spurte ham om dette, for jeg kunne ikke tro og begripe at det var tilfelle. Men det betyr at det er mange som har blitt lurt inn i denne forferdens blindgate.

Bill Gates: Først fikk vi befolkning

F. William Engdahl var tidlig ute med denne artikkelen. Han gikk rett til kjernen av problemet (artikkel på engelsk, se her): Her dukket Bill Gates opp som en representant for en gruppe styrtrike khazarer som i brutalitetens fellesskap skjøv et løgnaktig glansbilde foran seg; tegnet opp av profesjonelle markedsførere; Bill Gates var egentlig en engel, han reddet mennesker fra nød, sult og sykdom; det var den fete overskriften. Mens bak de lukkede gardiner hadde han i samarbeid med khazareide firmaer utviklet vaksiner som enten skadet eller tok livet av mange av de vaksinerte. Det var gjerne unge jenter i fruktbar alder. Og hovedpoenget med vaksinene var at de var lagd for å virke svangerskapsforhindrende, med svangerskapsødeleggende stoffer eller gener. Men dette ble holdt skjult for både de vaksinerte og deres familier. De sa ingenting om det. Gates erklærte i 2010: «Først fikk vi befolkning (en parafrase på «I begynnelsen var ordet», fra Johannesevangeliet, kpt1.1.vers). Verden i dag har 6,8 milliarder mennesker. Det er på vei opp til rundt 9 milliarder. Nå hvis vi gjør en virkelig god jobb med nye vaksiner, helsetjenester, reproduktive helsetjenester, senker vi det med kanskje 10 eller 15 prosent.»


Fra TedTalk i 2010, F. William Engdahl har tatt Bill Gates forbryterske ord på alvor: «First we got population (se video, 04:23, her). The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we lower that by perhaps 10 or 15 percent.»


Aftenpostens utgave av Når global helse blir business, kan lastes ned, med takk til Gråbein, her.

GAVI-alliansen er et av hans prosjekt hvor også GHB har et ord med i laget. Bak dem står Verdenbanken, Verdens Helsorganisasjon og vaksineindustrien. GAVIs mål er å kunne vaksinere hvert nyfødte barn i den tredje verden. Det høres fint ut, ikke sant? Ja, det blir fremstilt som et edelt filantropisk arbeid. Problemet er at vaksineindustrien gjentatte ganger har blitt tatt for å dumpe farlige vaksiner, dvs utrygge fordi de ikke var testet eller ble testet på en uvitende tredjeverdens befolkning, for det var der de landet hver gang Vesten ikke kunne bli kvitt sine egne vaksinelager. Noen organisasjoner har antydet at det sanne målet med vaksinasjonene er å gjøre folk sykere og enda mer utsatt for sykdom og for tidlig død.

De farmasøytiske vaksineprodusentene snakker ikke om de enorme helseskader fra spedbarnsvaksinering, inkludert autisme og mange nevro-muskulære deformiteter som har blitt sporet tilbake til giftige adjuvansene og konserveringsmidler som brukes i de fleste vaksiner. Mange vaksiner, spesielt multi-dose vaksiner som lages billigere for salg til den tredje verden, inneholder noe som heter Thimerosal (Thiomersol i EU), en forbindelse (natrium-etyl-merkuritio-salicylat), som inneholder rundt 50 % kvikksølv, brukt som konserveringsmiddel.


Statistikk om autisme i USA, tallet er så høyt pga vaksinering: «Den nasjonalt representative undersøkelsen antyder at rundt 1,5 millioner amerikanske barn har autisme – 2,5 prosent eller 1 av 40,» se, her.


Fra Aftenposten, når global helse blir business, utgaven kan lastes ned, med takk til Gråbein, her:

Hvis vi tenker etter, visste vi dette kanskje allerede: For de har holdt på med dette i en årrekke, og først gikk Gro Harlem Brundtland som egenmektig tvang igjennom den fossefallstore innvandring, Norges medlemskap i EU, 1992 FNs Agenda21, hun har hatt en sentral hånd (WHO, GPMB) ikke bare i å få utvannet vår kristne kultur, men også i spillet om de sykdomsfremkallende virus for at mange skulle bli alvorlig syke og mange skulle måtte dø. Men hennes hovedagenda var som Bill Gates’, depopulasjon, ta livet av større deler av verdens befolkning, men i det skjulte, skjult bak bedraget om en pandemi.

En større miljø leder an i depopulasjonsplanene, representert gjennom Rockefeller-dynastiet, Rotschildfamilien og deres CFR, WEF og COR (Council On Foreign Relations, World Economic Forum og Club Of Rome og andre). Og diltende etter kommer alle rikspolitikere i Europa, alle som sitter på tinget. Alikevel har de langt fra flertallet, det skal vi ikke glemme. Vaksinekampanjene har i alle år vært en del av dette, å skape død eller ufruktbarhet, men i det skjulte. I 2015 ble skandalen i Kenya bare oppdagaet fordi noen kirkefolk i den katoslke kirke i landet ble mistenksomme og begynte å etterforske hva dette kunne være, de fant ut at stivkrampevaksinen som var gratis, tilbudt av WHO og Bill Gates, også var utstyrt med et svangerskapsødeleggende hormon (om saken, fra okt 2017, se her). Tenk det, ikke bare skapte vaksinen et helvete for hundrevis av jenter; det var nemlig bare jenter ogunge damer i fruktbar alder som ble tilbudt denne, men det gjorde kanskje tusenvis ufruktbare, og det hele skjedde uten at verken ofrene eller deres familier ble informert. Dette er realitetene bak FNs, WHOs og Bill Gates vakre-fraser-og-ords-filosofi. Ingen unnskyldning, beklagelse eller erstatninger ble tilbudt de skadelidende. Igjen og igjen må vi slå fast at den brede veien de går langsetter er bestrødd med ulykker, lidelse og død.

Men om slikt skjer i afrikanske land, India og på Filippinene, har det store mål for dem alltid vært den hvite kristenhet i Europa; fordi det er på den europeiske kristne kultur alt byggverk reises, som sykehus, kultur og statsapparat. Så skal man ødelegge, skape en dødens ørken, må man ta den europeiske kristenhet først, for da smuldrer siden restene opp av seg selv. Men helt trygge er gjerningsmennene og -kvinnene ikke. For å bygge andre veier til målet har de oppfunnet GMO, genmodifiserte organismer. Firmaet Monsanto er deres kjernevirksomhet. Pussig var det: Vi skal merke oss at Monsanto ikke fikk registrert sin hjemmeside i Norge. For det navnet var allerede tatt og mannen som hadde tatt det, nektet Monsanto å bruke det. Han er en ekte norsk stabukk som sto imot gigantfirmet og dets horder av (helvetes)advokater. Kanskje ikke tilfeldig at han heter Tore og har krutt ikke bare i sjel og sinn, men også i navnet. Han er det levende bevis på at et enkeltmenneske kan oppnå mye. Han stoppet så og si Monsanto og deres kjente giftblanding Roundup fra å kunne bruke internett i Norge under sitt eget navn, han lot seg verken kjøpe eller overtale, slikt var dem helt ukjent. Heller ikke hadde han lyst å vende det andre kinnet til (se hans hjemmeside, her).

Vi skal ikke være i tvil. GMO er en gigantisk katastrofe for det ene kontinent etter det andre, etterhvert som dette udugelige og sykdomsfremkallende de kaller frø, får slå rot og vokse opp til planter. Det gjelder ikke bare i Afrika, men også i lille Norge. Noen vil oss ikke vel, men mange av oss har langt igjen for å akseptere det. Dette miljø ønsker faktisk at vi skal bli utsatt for store smerter, skrumpe inn, bli syke og gå en langsom død i møte. I Afrika, i India, på Filippinene, som i Norge. De skjulte dødsfall under pandemien taler sitt klare språk. Bruk av dødsinjeksjonen Midazolam (produsent den sveitsiske gigantiske familiebedrift Hoffmann-LaRoche, sentrale i COR, WEF og depopulasjonsplanene) bekrefter at det er skjulte hensikter bak behandling av Covid19, personal på pleie- og gamlehjem har bokstavelig talt latt gamle sulte og tørste ihjel før de satte dødsinjeksjonen. Det ser sånn ut: De gamle skulle dø, koste hva det koste ville, for å få opp pandemi-dødstallene.

Hvis vi tenker etter, visste vi dette kanskje allerede: For de har holdt på med dette i en årrekke, og først gikk Gro Harlem Brundtland som egenmektig tvang igjennom den allmektige innvandring, Norges medlemskap i EU, 1992 FNs Agenda21, hun har hatt en sentral hånd (WHO, GPMB) ikke bare i å få utvannet vår kristne kultur, men også i spillet om de sykdomsfremkallende virus for at mange skulle bli alvorlig syke og mange skulle måtte dø. Men hennes hovedagenda var som Bill Gates’, depopulasjon, ta livet av større deler av verdens befolkning, men i det skjulte, skjult bak bedraget om en pandemi. Vi skjønner at GMO skulle bli deres nye verktøy til utryddelser av mennesker, også solgt bak bedrag. F. William Engdahl skriver videre: »

GMO, glyfosat og befolkningsreduksjon

Tenk det? Bare de vestlige land? Var det med hensikt? Kanskje er det noen Ødeleggere ute og går? Fra avisen svenske GP: «Resultaten är skrämmande. Mellan åren 1973 och 2011 har sperma-koncentrationen bland män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland sjunkit med 52,4 procent. Däremot noterades ingen minskning bland män från Sydamerika, Asien och Afrika. Orsaken till nedgången i väst är okänd, och forskarna uppmanar myndigheterna i västvärlden att på allvar börja undersöka de bakomliggande faktorerna (se tekst her).

GMO-avlinger har aldri blitt bevist trygge for mennesker eller dyr. Dessuten er de iboende genetisk ‘ustabile’ da de er et unaturlig produkt av å introdusere en fremmed bakterie som Bacillus Thuringiensis (Bt) eller annet materiale i DNAet til et gitt frø for å endre dets egenskaper. Kanskje like farlige er de «sammenkoblede» kjemiske ugressmidlene som selges som en obligatorisk del av en GMO-kontrakt, slik som Monsantos Roundup, det mest brukte slike ugressmiddel i verden. Den inneholder svært giftige glyfosatforbindelser som er uavhengig testet og bevist å eksistere i giftige konsentrasjoner i GMO-applikasjoner langt over det som er trygt for mennesker eller dyr. Tester viser at små mengder glyfosatforbindelser ville gjøre skade på en menneskelig navlestreng, embryonale og placentaceller i en gravid kvinne som drikker grunnvannet i nærheten av et GMO-felt.

Et spermie-drepende middel

«Et langvarig prosjekt fra den amerikanske regjeringen har vært å perfeksjonere et genmodifisert utvalg av mais, kostholdet i Mexico og mange andre latinamerikanske land. Maisen har blitt felttestet i tester finansiert av det amerikanske landbruksdepartementet sammen med et lite bioteknologiselskap i California ved navn Epicyte. Presidenten for Epicyte, Mitch Hein, kunngjorde suksessen på en pressekonferanse i 2001, og pekte på sine GMO-maisplanter, ‘Vi har et drivhus fylt med maisplanter som lager anti-sperm-antistoffer.’ »

«Hein forklarte at de hadde tatt antistoffer fra kvinner med en sjelden tilstand kjent som immun infertilitet, isolert genene som regulerte produksjonen av disse infertilitets-antistoffene, og ved hjelp av genteknologiske teknikker hadde de satt inn genene i vanlige maisfrø som ble brukt til å produsere maisplanter. På denne måten produserte de i virkeligheten et skjult prevensjonsmiddel innebygd i mais ment for menneskelig konsum. «I hovedsak er antistoffene tiltrukket av overflatereseptorer på sædcellene,» sa Hein. «De låser seg fast og gjør hver sædcelle så tung at den ikke kan bevege seg fremover. Den bare rister som om den gjorde lambadaen.» Hein hevdet at det var en mulig løsning på verdens «overbefolkning». De moralske og etiske spørsmålene ved å mate det til mennesker i fattige land i den tredje verden uten at de visste det, utelot han i sine bemerkninger.»


Artikkelens innhold er hentet fra Engdahls bok som kom ut i 2009, Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order: Den kan lastes ned, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response