Historien gjentar seg3 min read

Now Reading
Historien gjentar seg3 min read

Forfatter Frank Ralle

Det vi ser i samfunnet vårt i disse dager er svært uvanlig sett gjennom historien. Historie er viktigere og mer aktuelt i dagens samfunn enn de fleste er klar over. Et uttrykk som brukes er: “Historien gjentar seg”. Det ser ut til å kunne stemme. Omgivelsene, kulissene, statistene og skuespillerne endrer seg, men temaet og mange av handlingene er de samme. Vi bør se tilbake i historien på hvordan endel av rollene har blitt belønnet i siste fase av en invasjonshandling. I starten av en slik aktivitet søkes ofte å samle kunnskap om det landet / folket som ønskes erobret og denne kunnskapsinnsamlingen foregår ved hjelp av “spioner” og mennesker som forråder landet og folket sitt. Jeg vil anta at de fleste av disse har blitt motivert med penger og kanskje løfter om viktige posisjoner etter at landet deres har blitt overtatt av nye herskere. Belønningen kan kanskje bli en annen enn forventet da disse som har erobret nytt land neppe vil kunne stole på mennesker som har forrådt sine egne. Den naturlige handlingen kan da være å rydde disse av vegen slik det har blitt gjort gjennom hundrevis av år. Hvis annekteringen av landet mislykkes er det gjerne landets opprinnelige innbyggere som utfører denne oppgaven, slik vi så etter krigen i Norge. Uansett gir det liten ære i å forråde sitt folk. De som har blitt skadelidende av forrædernes handlinger kan komme til å ønske å gjøre noe med dette selv om landet har blitt hærtatt av nye herskere.

Hvis du har mistet noen av dine kjære har du kanskje ikke stort mer å tape og vil i noen tilfelle sørge for at overgriperne ikke får anledning til å utføre flere udåder.

Nordmenn er lovlydige mennesker og har ikke for vane å utføre slike handlinger, de fleste lider i stillhet med det tapet de har lidt uten å gjengjelde ugjerningen. Det kan hende at dette henger sammen med at de fleste har ennå mer å tape, da kanskje økonomisk.

Jeg håper myndighetene i Norge blir seg sitt ansvar bevisst, men er ikke veldig optimistisk, jeg ser en grenseløs egoisme blant dem vi kaller ledere i Norge idag. At så mange politikere / ledere er så ensrettet egoistiske forteller meg at vi har ansatt feil ledere. Hvis de fortsetter sin terror lenge nok vil de risikere en holdningsendring i folket som neppe gagner dagens ledere. Jeg håper de snur og blir de vi trodde vi valgte, men jeg ser få tegn til det.

Måtte det gode igjen få overtaket i samfunnet vårt og måtte overgriperne selv oppleve det de påfører andre av smerte lidelse og død. Alle som har opplevet urett husker dette og de husker også hvem som har begått uretten, de erfarer etterhvert også hvem som snakker sant og hvem som lyver, disse har mye å stå til rette for når regnskapet skal gjøres opp. Jeg formoder det blir færre politikere, byråkrater og media-mennesker når flere blir klar over at de fleste av oss blir holdt for narr. Det kan se ut til at flere er i ferd med å våkne opp og ser en virkelighet få av oss ønsker.


Toppfoto: https://www.nationen.no/debatt/historien-gjentar-seg-2/

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response