Mikrobølger fra satelitter2 min read

Now Reading
Mikrobølger fra satelitter2 min read

Mikrobølger fra satelitter

Skykoking september 2021 over Skien og Grenland

Det tok lang tid før det gikk opp for meg at skykoking egentlig er bestråling av innbyggerne med varmebølger eller mikrobølger, det gjelder ikke skyene, slik jeg i begynnelsen i 2015 antok, for skyene er bare i veien for mikrobølgene. Det betyr igjen at strålene som sendes ut kommer fra meget høyereliggende objekt, jeg antar at dette er satelitter. I tillegg har det slått meg at det ikke er GPS og annet matnyttig som er det vesentlige med satelittene, men nettopp mikrobølgestråling av særlig Europas og USAs innbyggere, da dette i sin intensitet hovedsakelig skjer der.

Det er ikke vår sunnhet og helse de tenker på, de som sørger for at vi bli bestrålt, hadde det vært det, ville de ha informert oss om det på forhånd og tatt seg godt betalt. La oss ta det dette på alvor; dette gjøres i det skjulte. Man vil ikke snakke om det. Man benekter det. Vi kan med andre ord være trygge på at svaret ikke tåler dagens lys og at dette har sine gode grunner. Derfor er det nærliggende å anta at de vil gjøre folk syke, og at særlig alskens kreftsykdommer som har skutt uforklarlig sterkt i været de siste år, men også aldersdemens og alzheimer kan komme herfra, noe «forskerne» jo har advart mot gjentatte ganger over de siste tyve år.

Skykoking september 2021 over Skien og Grenland

Og skjer ikke dette, demper mikrobølgestråling etter undertegnedes erfaring ihvertfall all egentenkning og kreativitet. På militære radarstasjoner langs grensen til Østtyskland (DDR) måtte soldatene som hadde radarvakt være forsiktige med å utsette seg for radarstråler. De fikk kreft av det eller ble sterile. 

Mikrobølgene er en varmekilde, på samme måte som i en mikrobølgeovn, derfor kan de bevege vannmolekylene i skyene. Jeg har iakttatt av man forsøkte å blande kunstige chemtrails-sky-lag med vanlige skyer, man kokte de ganske enkelt sammen som i et gedigent kjøkken. Derfor trodde jeg lenge at dette var den fulle og eneste hensikt, men det var det ikke: Menneskene som bodde under skyene var den egentlige hensikt. Og dess mer folk ser opp på himmelen og skjønner at dette ikke er bra, desto forsiktigere blir utøverne med å utføre sine planer, så «touchy» er dette. Sentralt i planlegging for spraying over Norge er det private Cicero Institutt som idag ligger under Oslo Universitet.


Toppfoto: Mikrobølger stråler på oss, men treffer også skyene på veien, fra Skien 26.mars 2022 om morgenen.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response