De raner oss for en ressurs som vi, folket, eier4 min read

Now Reading
De raner oss for en ressurs som vi, folket, eier4 min read

Av Frank Ralle

Det er tydelige tegn på utfordringer vi kan måtte stå ovenfor i samfunnet vårt i nær fremtid. Økonomien er truet, vi innbyggere er påført umoralske kostnadsøkninger av disse mislykkede individene som kaller seg politikere. Deres handlinger har ingen sammenheng med deres uttalelser. De forsyner seg i Norges pengesekk og kaster penger i alle retninger uten tanke på at det går ut over de som har bygget landet. Dagens og gårsdagens “politikere” gjør og har gjort sitt beste for å ødelegge Norge. Få mennesker har den hele oversikten over den samlede konsekvensen av alle disse umoralske tiltakene.
Mye har vært forberedt i det skjulte og påføres oss gradvis eller brått med justeringer for at vi innbyggere ikke skal reagere med raseri og mottiltak. Når jeg ser den reaksjonen eller riktigere beskrevet, den mangel på reaksjon, blant de aller fleste av innbyggerne i landet vårt forstår jeg at mange har lite eller feil kunnskap om hva som foregår. Det som skjer er for omfattende til at vi tror at dette er styrt av våre ledere. Men det er det.
For den som har begynt å mistenke at enkelte ting er uheldig for oss, kan oppvåkningen fremskyndes av å skaffe seg mer kunnskap om de enkelte tiltak som reduserer vår økonomiske kapasitet. Hvis det virkelig er slik at myndighetene ikke forteller oss sannheten vil det ikke være sannhet tilgjengelig i de mediekanaler som får støtte eller er regulert av myndighetene. Å skaffe seg en indikasjon på om vi utsettes for feilinformasjon er ikke veldig vanskelig.

Når vi ser at enkeltindivider med høyt kunnskapsnivå kritiserer myndighetenes handlinger, er det et indisium som bør følges opp med uttalelser av flere av disse menneskene. Vi bør filtrere ut dem som er offentlig ansatt eller er i en posisjon i en større organisasjon som har en fordel av at situasjonen er som den er idag. Noen lettlurte mennesker mener at vi skal “sitte stille i båten” mens den sannsynligvis nærmer seg fossen. At alt ordner seg har jeg dessverre ingen tro på lenger, til det er konsekvensene av ledelsens mistak for store til at dette kan rettes i tide.
Jeg har en sterk følelse av at vi som kan og forstår bør forberede oss på å gjøre endringer i vårt forbruk og å spare på de ressursene vi har, vi bør dyrke så mye vi kan selv slik de fleste gjorde i gamle dager. Det har en god effekt på økonomien vår, friske grønnsaker er gunstig for vår helse og gleder ved å dyrke kortreist mat. Dette er også en miljøvennlig innsats.
Jeg har i mange år arbeidet med forbedring av energi og miljø. Strøm er bra, men myndighetene raner oss for å bruke en ressurs som vi, folket, eier. Vi må se hvordan vi kan redusere vår avhengighet av denne ressursen.

Det er ingen logikk i prissettingen fra myndighetenes side, dette er å straffe folket, av hvilken grunn vet jeg ikke, men det finnes ingen rasjonell grunn til å mishandle sine innbyggere på denne måten. Miljøet blir også skadelidende, alt som kan brenne brennes nå for at folk skal ha råd til å ikke fryse. For mer enn 100 år siden ble det i USA laget en refleks-løsning for å hente energi fra sola
denne virker, jeg har selv sett store anlegg som leverer strøm på denne måten mye billigere og med lenger holdbarhet enn solpaneler.
Å lage strøm med et diesel eller bensin aggregat er også prisgunstig hvis du også trenger varmen som aggregatet utvikler. Denne metoden har blitt benyttet i Danmark i mange årtier. Du kjører aggregatet når du trenger varme og får strøm samtidig slik at du kun behøver å kjøpe strøm fra grådige strømleverandører når du ikke trenger mye varme. Det koster ikke mer å produsere strømmen nå enn det det koster å produsere den om sommeren, leverandørene har laget seg et påskudd til å rane sine kunder ved å fortelle at det er lite strøm tilgjengelig for tiden.

At årsaken er eksport av strøm til utlandet er underfokusert. En kombinasjon av flere metoder kan trolig gjøre oss uavhengige av strømleverandørene. Hvis vi som ser utfordringene og har innsatsvilje eller kapital slår oss sammen kan vi utrette mirakler. Vi trenger innsats på alle områder for å etablere et samfunn med rettferdighet og omsorg. Navnet politiker har blitt ødelagt av disse som styrer og har styrt landet vårt en stund nå. Når vi får nye ærlige ledere bør vi kalle dem noe annet enn «politikere» navnet som de fleste av oss assosierer med kriminelle.


Toppfoto: https://risingnepaldaily.com/business/with-onset-of-dry-winter-nepal-starts-importing-650mw-of-electricity-from-india

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response