Edgar Cacey og sånn er det…4 min read

Now Reading
Edgar Cacey og sånn er det…4 min read

Toppfoto Edgar Cacey: https://www.wnky.com/throwback-thursday-edgar-cayce-the-sleeping-prophet-and-worlds-most-famous-psychic/


Av Frank Ralle

Stadig møter jeg mennesker som har forskjellige oppfatninger av temaer, de gir uttrykk for at dette mener de alvorlig og de gir ingen tegn på at de ikke tror på det de sier. Jeg ser ingen annen forklaring på fenomenet enn at de har blitt fortalt sin versjon av enten et menneske de stoler på eller at de har lest en bok som forteller dem at “sånn er det”. Den som har skrevet boken kan ha hatt en mening med sin innsats og det kan være å fordreie folks oppfatning av virkeligheten.

Tro er interessant, hvorfor tror vi og hva tror vi på. Kan valget av tro være omtrent som når vi går i butikken hvor vi kikker i hyllene etter en vare som passer oss. Vi ser ikke ofte på innholdsdeklarasjonen, men lar emballasjen påvirket valget vårt, kanskje vi får mye for pengene eller muligens følelsen / belønningen ved dette valget er det vi ønsker oss. Tro dreier seg også om å vise / bevise for andre mennesker at vi er gode mennesker, kanskje bedre enn andre?, men for en som tror noe annet enn deg er ditt valg dårlig etter dennes mening.

De som har formet det vi tror på har vanligvis skrevet en eller flere bøker, utvalget av kapitler gir et inntrykk av bidragsytere som har særpregede versjoner av sitt budskap. Underveis når disse tekstene har blitt bearbeidet av mennesker med avvikende meninger kan disse ha blitt redigert med formål å tjene en hensikt vi ikke forstår, vanligvis til fordel for den som redigerer innholdet. King James redigering av bibelen er et glimrende eksempel, han ønsket ikke å skulle kunne se muligheten av å skulle gjenfødes som et laverestående individ og fjernet dette fra den tidligere skriften. Edgar Cacey var igjennom en reading med gjenfødelse som alternativ, men fant ut at skriften ikke avviste dette.

Jeg har sans for tro og det er mye å tro på, men i hvilken hylle i butikken skal vi hente vår vare som vil gi oss det vi søker. Anseelse? Trygghet? Trøst? Økonomiske fordeler? Makt? Det er mange grunner til at vi ønsker oss noe / noen å legge våre byrder på. Når vi ikke mestrer hverdagen er det godt å ha noe å støtte seg til. Det jeg finner interessant er at alle jeg har snakket med forteller at deres tro er den eneste rette, alle andre tar feil. Interessant.

Min oppfatning av tro er at den kommer innenfra, samvittighet, rettferdighet og omsorg er en del av dette. Når vi sitter alene og lar tankene vandre upåvirket, får vi mange svar på de spørsmål vi har. Det ikke nødvendig å fortelle at du har en tro, det vises i dine ord og dine handlinger. Når det gjelder dagene før idag og dagene fremover har mange mennesker lært at å tro på de som tilsynelatende styrer landet vår ikke har noen hensikt. Det som blir sagt har ingen sammenheng med det som blir gjort.

Utviklingen går gal vei og bør heller kalles avvikling. Jeg personlig vurderer folk etter hva de gjør og om det faller sammen med hva de sier, vil det være mennesker jeg kan stole på. Hvis det er tydelige avvik her må jeg ta det disse menneskene sier med et varierende antall klyper salt. Det går mye salt for tiden, spesielt når styringen av landet skal beskrives.
Jeg kjenner mange mennesker, noe som foruroliger meg er at enkelte av mine venner har fått en kraftig reduksjon i deres fysiske kapasitet og dårligere allmenntilstand, enkelte forteller at dette begynte litt de etter at de fikk en injeksjon som skulle hindre utbrudd og spredning av C19.

Felles for flere av disse er at de har tyngre for å puste og enkelte er også plaget av svimmelhet. At myndighetene bagatelliserer bivirkningene av disse injeksjonene bekymrer meg mer. Mye informasjon holdes unna oss, Media kontrolleres av ?? mange av oss lever i uvisshet og noen har begynt å forstå at ikke alt er som det burde være. Når en “politiker” snakker følger jeg med på ordstilling, tonefall, ansiktets-mimikk og kroppsspråket. Hvis disse individene faller igjennom på en eller flere av disse elementene er det grunn til å tvile på deres uttalelse. Såvidt jeg kan se det er det svært sjeldent at disse individene snakker sant. I mine øyne har de få menneskelige trekk, uttrykket menneskelig indikere at du har egenskaper som inkludere omsorg, hos disse ser jeg kun egoisme.


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response