Intelligens, en målestokk4 min read

Now Reading
Intelligens, en målestokk4 min read

Intelligens, en målestokk

av Frank Ralle

Intelligens er en målestokk for menneskers (og dyrs) evne til å trekke logiske konklusjoner og å løse oppgaver av fysisk eller intellektuell art. Enkelte bruker lite av sine medfødte evner, de har valgt å stole på våre “ledere” som de innbiller seg tar de beslutningene vi er tjent med. Hvis vi gjør som virkelige etterforskere, legger indisiene sammen med konkrete bevis vil vi få et inntrykk av formål og konsekvens av en handling.

Dette er igjen grunnlaget for en eventuell irettesettelse hvis aktiviteten er til skade for en eller flere personer. Denne irettesettelsen graderes av hvor stor skade denne har påført eventuelle ofre og om handlingen har vært utført med overlegg eller er et hendelig uhell. Grunnloven setter disse rammene, som har vært forandret etter ledelsens forgodtbefinnende i en årrekke.
Forskrifter er en beskrivelse av hva loven skal inneholde og hvilke begrensninger våre ledere ønsker vi skal måtte leve med.

Det ser ikke ut til at det finnes grenser for hva vi innbyggere skal utsettes for. Når lederne våre ikke ser ut til å begrenses av disse forskriftene selv om deres handlinger etter loven er straffbare, får vi vanligere innbyggere et meget dårlig inntrykk av “våre” lederes moral. Hvis vi mangler en vital del av vår “intelligens”, hukommelse, kan vi da kalle oss intelligente? Det som da skal kunne indikere vår mentale kapasitet er hvilke utdannelsesinstitusjoner vi har beæret med vår tilstedeværelse, en opplæring hvor mange husker lite av innholdet da tiden i mange tilfeller har vært fyllt av helt andre gjøremål enn målrettet læring.

Hukommelse kan oppøves og den kan skades av rusmidler og medisiner. Min egen erfaring med medisinske medikamenter er tydelig: Etter et hjerteinfarkt ble jeg satt på en del medikamenter som skulle hindre at jeg skulle få et nytt infarkt. Et av disse medikamentene var Simvastatin. Dette medikamentet er ikke tillatt brukt i Sverige, men lovlig og vanlig brukt i Norge. Min erfaring er to betydelige bivirkninger: Redusert hukommelse og kraftige muskelsmerter. Jeg fikk ingen orientering om mulige bivirkninger ved oppstart av behandlingen. Andre har opplevd akkurat det samme.

Etter noen år og stamcellebehandling i utlandet, kuttet jeg ut medikamentene. Smertene er helt borte og hukommelsen har jeg øvet opp og er godt fornøyd med i dag. For å kunne ha glede av en fokusert hukommelse har jeg konsentrert meg om å huske det jeg selv synes er viktig og slipper ting som har mindre betydning for meg, jeg lar ikke disse, for meg, mindre viktige elementene ta for mye plass. Det å trene opp hukommelsen kan være et stort prosjekt, men kan gjøres mer lystbetont ved å bruke spill som har et hukommelses element til å styrke dine evner til å huske.

Det å huske godt er en god indikator på intelligens, man får respekt når innholdet i budskapet er riktig, å ta “en Spansk en” virker motsatt.

En mulig årsak til redusert hukommelse og begrensing av logisk forståelse ble tidligere kalt åreforkalkning. Forkalkning begrenser hjernens forsyning av næring og oksygen som igjen reduserer hjernens kapasitet og funksjon. Det kan se ut til at mennesker med “åreforkalkning” eller demens som det ofte kalles i dag, er i stand til å følge med i starten av en kommunikasjon men faller ut etter en stund, som igjen kan tyde på at hjernens ressurser ikke strekker til for en lengre samtale med opphenting av tidligere erfaringer.

Kilde til kalsium som kan avleires i kroppen, er ofte drikkevannet vårt. Jeg har blitt orientert om at drikkevannet i flere områder tilsettes kalsium, dette visstnok for å redusere “korrosjon” i vannforsyningssystemet. For å unngå dette vil jeg anbefale å lese forskningsrapporten til Alexander Graham Bell, som på egen hånd fant ut at å drikke destillert vann, fjernet hans revmatiske smerter. Avslutningsvis skrev han i sin rapport “ Jeg vil tilskrive min nesten perfekte helse til bruken av destillert vann. Avslutningsvis: det kan se ut til for meg at mange av velgerne til de største partiene i Norge har forkalkninger i forsyningssystemet til kroppens kontrollsenter med derav permanent skadet hukommelse. Ved å huske hva våre “ ledere” har sagt og sett hva de har gjort burde enhver av disse stemmeberettigede velge partier med mer sannferdige medlemmer.


Toppfoto fra: https://skoleaviser.no/svithunposten/article/9-typer-intelligens

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response