Mat og Helse3 min read

Now Reading
Mat og Helse3 min read

av Frank Ralle

Jeg har en drøm, vel egentlig har jeg mange drømmer, men de handler ikke om personlig berikelse. Jeg ser mye smerte og problemer hos mange mennesker, jeg har selv opplevd skade, smerte, sykdom og sorg, hos meg selv, blant mine nærmeste og hos venner. Mange menneskers problemer og smerter kan fjernes med enkle midler da kostholdet vårt, mangler i maten vår, og innholdet av konserveringsmidler kan gi oss ubehag og sykdom.

Jeg håper å kunne bygge et rehabiliteringssenter med fokus på behandling og kosthold. Dette for å kunne hjelpe mange av dem som strever til å kunne leve et liv som friske glade medmennesker. Målsettingen er ikke å konkurrere med helsevesenet men å tilby behandling, med metoder som helsevesenet ikke har anerkjent eller ikke har interesse av å benytte, og politikerne ikke interesserer seg for. Opplæring skal omfatte hva du bør og ikke bør spise for å holde deg frisk. Beliggenhet i et rolig område med ren natur og gode muligheter for fysisk aktivitet.

Jeg har selv brukt betydelige midler i utvikling av Ralle-Medvac behandlingen og har andre kunnskapsrike bidragsytere med utfyllende kompetanse som vil delta i driften. Hippokrates er mitt forbilde, han sa at: la din mat være din medisin og din medisin være din mat.

Jeg vurderer å selge min eiendom på Raset i Skien for å finansiere anlegget. Jeg har drevet Ralle AS på Raset 50 i Skien i snart 40 år, de 10 første år sammen med min bror. Eiendommen har en grei beliggenhet, 38 meter strandlinje og lakserett stadfestet av Jordskifteretten. Jeg har drevet verksted med forskjellige arbeidsområder og de siste 20 år med hovedvekt på maskinering og reparasjonssveis. Den som eventuelt skulle være interessert i eiendommen og har et liknende arbeidsområde vil kunne motta mange henvendelser om denne type arbeide av de som er vant til å få løst sine tekniske utfordringer hos Ralle AS.

Min familie og jeg har overtatt et gårdsbruk i Valebø hvor vi vil utføre oppdrag av samme type som på Raset, men hovedvekten blir gårdsdrift og forhåpentligvis et rehabiliteringssenter for de som faller utenfor det etablerte helsevesenet.

Jeg har arbeidet i mange år for å få oppmerksomhet for min metode som kan forbedre blod og væske sirkulasjon i menneskekroppen. Resultatene er mange og meget bra. Ca 80 % blir bedre og mange blir helt bra, mens de som har kroniske utfordringer kan måtte ha et visst antall behandlinger pr år. Andre skader kan være helet iløpet av 1 – 5 behandlinger. Jeg har registrert at andre behandlingsmetoder har hatt de samme utfordringene som vi har hatt, en av dem var nylig avdøde Thorleif Trykkerud, en meget dyktig og sympatisk mann med entusiasme og pågangsmot helt til det siste. Thorleif og jeg hadde mange samtaler om hindringene vi begge har opplevd for å kunne hjelpe mennesker bli kvitt smerte og ubehag.

Den siste tiden var Thorleif opptatt av lavfrekvente bølger som så ut til å negativt påvirke vårt velvære. Her hadde han også stor motgang av dem som mente de visste bedre. Min konklusjon er: Myndighetene er ikke interessert i at vi innbyggere skal holde oss friske. Hvis de var det, ville de sett på alle muligheter for at vi skulle kunne leve et friskt, godt liv uten sykefravær, med arbeidsevne og betalt vår skatt som lovlydige og tilfredse innbyggere.

Jeg håper å kunne få dette til slik at mange kan få en friskere bedre tilværelse.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response