En fiende vi ikke vet hvem er3 min read

Now Reading
En fiende vi ikke vet hvem er3 min read

En fiende vi ikke vet hvem er

av Frank Ralle

Dagen i dag bringer tanker om hva Norge og verden har opplevd, det som markeres i dag er slutten på forrige krig. Jeg velger å bruke uttrykket Forrige da de utfordringene vi nå ser her og ute likner mye på det som skjedde og mange nå frykter skal skje igjen.
De restriksjonene vi ser, forvaltningen av våre egne ressurser og de innstramningene folk opplever er ikke helt ulike det våre foreldre, forfedre og noen få nålevende opplevde. Det kommer ikke tydelig fram hvem som truer og plager oss andre enn de vi kaller politikere og byråkrater, er i disse virkeligheten fremmede soldater som har byttet ut sin uniform og forkledd seg som innbyggere av Norge. De fleste av deres handlinger kan ikke betegnes som fordelaktige for oss innbyggere, snarere tvert imot. Endringer av lovverket er ikke i de Norske innbyggernes favør, tvert imot er det kun “okkupasjonsmakten” som er tjent med disse.

Vi bør sette oss inn i Norske lover, de blir tolket på forskjellig vis ved forvanskninger av språket vårt slik at rettsavgjørelsene skal være vanskelig å forstå for oss “ulærde”. Loven er ganske klar, men blir ikke holdt i hevd slik den bør, hvis vi vanlige innbyggere setter oss inn i de forskjellige paragrafer og sammenlikner med tidligere dommer vil den som ikke er farget av politisk ståsted kunne se avviket.

I en situasjon nylig hvor et angrep på en person ble henlagt fordi den angrepne forsvarte seg, mistet jeg logikken i håndhevelsen av lov og rett. Her kan det ikke være annet enn utilbørlig påvirkning på den eller de som står bak avgjørelsen. I loven står det at du har rett til å forsvare deg og det har vært tilføyelser hvor selvforsvar skal stå i forhold til angrepet. Min mening er at den som går til angrep vanligvis har forberedt dette, og har en fordel i forhold til den angrepne, som oftest overraskes av hendelsen. Denne personen er ikke forberedt og må bruke den innsatsen som er tilgjengelig uten at midlene som brukes (ofte fysisk styrke eller kamptrening) blir vurdert. Hvis du utsettes for et angrep som kan medføre tap av ditt liv har du ifølge lovens opprinnelige bokstav anledning til å bruke den samme kraft i ditt forsvar. Her er det diffuse tolkninger.

Hvis det du utsettes for kan medføre skade eller tap av ditt liv, og er en annen persons bevisste handling, vil du da straffes på samme måte som den som utførte den opprinnelige forbrytelsen? De som misbruker lovverket til sin egen nytte i dag ser ut til å kun være Norges “ledelse”, er disse forkledde soldater fra en annen makt? Er det en okkupasjonsmakt som styrer Norge i dag?

Det er mange som viser at de ser utfordringene i samfunnet i dag og trykker tommel opp på mange av mine innlegg, jeg er takknemlig for tilbakemeldingene som viser at jeg ikke er alene om å være bekymret. Takk til dere som støtter meg. Det motiverer til å bringe frem det som bekymrer meg, krydret med enkelte positive innslag. God søndag.


Toppfoto, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response