Media, vår tids tvangstrøye3 min read

Now Reading
Media, vår tids tvangstrøye3 min read

Media, vår tids tvangstrøye

Av Frank Ralle

Media idag ser ut til å ikke være annet enn en propagandamaskin.
Myndighetene eller de som kontrollerer “myndighetene”, bestemmer hva som skal tilføres oss av informasjon. Den informasjonen som de trenger for å kontrollere oss blandes med uvesentligheter, som kan se ut til å være uskyldig informasjon og gjør at mange av oss tror at det som bringes ut i “media” er riktige nyheter. Jeg har ved anledninger beskrevet det innholdet vi kan stole på i media til kun å omfatte dødsannonser og annonser om loppemarkeder. Blanding av løgn og sannhet villeder mange av oss.

I mine øyne er dette tragisk. En journalist burde være en rettskaffen person med ryggrad til å stå oppreist og til å bringe frem riktig kunnskap uten politisk farge og uten særinteresser til ledelse og storkapital. Kanskje journalisten ikke får lov til å beskrive den virkelige verden? Det kan se ut som om vi er ikledd tvangstrøyer, som fremdeles har bittelitegrann bevegelsesfrihet, men denne minker for hver dag, hvor vi tynges av nye regler og krav. Gjennom de siste nesten 30 år har jeg fulgt med på hva media bringer oss, med større skepsis enn jeg hadde før.

En gang i tiden trodde jeg at alle snakket sant og at aviser, radio og tv kun holdt seg til det som var riktig: Jeg tok alvorlig feil, min erfaring er det stikk motsatte: Få snakker sant, aviser, radio og tv bringer sjelden sann informasjon og politikerne lyver i kor. Byråkrater flest er ute etter å lage hindringer for deg slik at du ikke skal få det du etter loven har rett på og hvis de kan, tar de fra deg din eiendom. Vi må lære hva loven gir oss av rettigheter og plikter, vi må beskytte oss selv. Kunnskap beskytter. Myndighetspersoner bruker loven som en religiøs bruker sin skriftlige veiledning, de plukker ut det som passer for dem selv og blander sammen skrifter slik at de har nytte av det overfor de som ikke kan loven.

Les loven, les hva religion forteller, det er mye der som de fleste ikke vil vite av. Det gamle testamentet er en samling saftige historier. Bibelen er en bruksanvisning for livet på jorden, der finner du praktiske råd for alt fra bygningsveiledning til ernæring og lov og rett. Ikke alt passer direkte inn på den tiden vi lever i, men tanken var sikkert den beste da disse skriftene ble laget. At det har vært revideringer med hensikt å forfordele velstand synes godt. Folk flest har dagene fulle av aktiviteter og har valgt å godta den sannheten våre ledere har bestemt at vi skal motta. Tiden strekker ikke til for å skaffe riktig kunnskap. Problemet for media og “ledelse” er at den usanne sannheten endrer seg. Når en løgn ikke passer inn med den virkelige verden blir den gjerne korrigert og når folk flest ikke husker den forrige løgnen vil de godta den nye som en sannhet.

Det skrevne ord har stor tyngde, fra skoletiden ble vi opplært til at det som sto i bøker var sant. De som skrev bøkene våre ble antatt å være kloke mennesker, grunnen til å skrive disse bøkene, eller hvor god kunnskap forfatteren hadde er ukjent. Lærebøker ble plukket ut av komiteer, grunnlag for utvelgelsen av disse bøkene skulle være tidsriktig innhold men kan like gjerne ha vært økonomi for de som skrev bøkene eller for de som solgte dem. Læring tar aldri slutt, ihvertfall ikke før du er senil, hjernen er en muskel du kan trene opp. Du kan danne nye hjerneceller og synapser gjennom hele livet. Kroppen din er en fantastisk maskin, ta godt vare på den. Øv opp din hukommelse, det er det beste verktøyet du har. Det finnes ikke intelligens uten hukommelse.


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response