Vaksinene dreper flere mennesker enn de redder, hvorfor?9 min read

Now Reading
Vaksinene dreper flere mennesker enn de redder, hvorfor?9 min read

Har vi nå fått åpnet døren inn til Den Nye Vidunderlige Verden, The Brave New World, hvor noen får leve, mens de ubrukelige og nyttesløse skal dø? Er det de første skritt vi nå er vitne til? Dengang var det sterilisering, det het. Det gjaldt der yngre. Idag er det vaksiner, det passer bedre for de gamle. Det er dem som ikke har mange årene igjen av sine liv, de eldgamle; de som sitter i sine lenestoler og leser avisen for 5te gang, ligger i sengene og har glemt hvorfor de ligger der, som er fulle av betennelser og sykdommer, de nytteløse? Skal de som takk for innsatsen med brutalitet tvinges ut av sine liv? Hva var det for slags elendighetens livsanskuelse?


Bill Gates, ansiktet utad for den nye marxistiske verdenorden, som bl.a. gjennom vaksinene ville redusere verdensbefolkningen ned mot 500 millioner (se de finanssterke familiers Georgia guidestones, her), han vil altså bidra til å fjerne mer enn 7 milliarder mennesker bl.a. ved hjelp av vaksiner, se Bill Gates uttale seg på TV, her.

NRKs perverse propaganda for de små barn; nå er 8o av dem alvorlig skadet…still administrerende og Kringskastingsrådet for retten, de bør stå til ansvar med de egne private formuer. For har ikke ofrene rett på erstatning? Se filmen og kommentarene, her

Og så de som var sinnsyke og utviklingshemmede? Vi hadde jo ikke bruk for dem, hadde vi vel? For ikke å snakke om de med dårlige gener, familier med kriminalitet og kroniske sykdommer over flere generasjoner?

Kanskje var de som etablerte begrep som eutanasi, medlidenhetsdrap også livsfjerne? For ordet hadde løgn i seg fra begynnelsen av. Hvem gav dem retten til å tenke drap av våre brødre og søstre, våre barn og barnebarn, selv om de var syke og sinnslidende? De hevdet de tenkte det gode, men handlingen var ikke bare blottet for medlidenhet, men også for respekt. Var dette foten i døråpningen idet døren skulle lukkes? Fra noen som hadde andre hensikter, andre motiver, motiver de ikke ønsket å meddele?

Var ikke også sykehusene de oppholdt seg i, bygget på kristne idealer og medmenneskelighet? Hadde de klart å spre oppfatningen langt utover at vi var for mange folk på jorden? Som ringer i vannet? Var det derfor universitetene og høyskoler støttet vaksineringen, men gjerne uutalt, slik at man ikke kunne taes på fersk gjerning, men også sykehuslege- og sykepleierforeninger, ingeniørforeninger og bibliotekarforeninger. Kanskje var det likedan med livsanskuelsene blandt kommuneansatte? Det var vanskelig å tro at jeg hadde hørt riktig da Kurt Oddekalv fortalte meg dette; en miljøorganisasjon som NMF hadde et eget nummer av sin medlemsavis om nettopp overbefolkning…

Hvordan var det blant lærerne ved landets barne- og ungdomsskoler, blandt tantene og onklene i barnehavene? For de som tok vaksinene i «god tro» på at de var sikre, trygge og effektive, slik det ble faktisk ble hevdet på TV2s nettside om Astra Zeneca, som ble alvorlig skadet eller kastet inn i døden, knust mellom grådighet etter profitt eller troen på overbefolkningen som skulle utryddes? Vaksinene var altså verken sikre, trygge eller effektive, men i virkeligheten verre enn noen vaksine noen gang hadde vært…

Hvorfor dreper vaksinene så mange?

Ble vi utsatte for et bedrag? De beviste aldri eksistensen av et virus. Men at så mange skulle ble alvorlig skadet og også døde, visste vi ikke. Ikke ville verken helsemyndighetene eller media vite noe om det. Kommunenes helsesjefer skjulte faktisk tallene. Var det på oppdrag fra Folkehelseinstituttet, Rockefellerfamiliens egen base i Norge? Var det derfor avisene VG og Dagsavisen, men også TV2 avviste å ta inn annonser for Hemalis film om vaksineskadde? For å skjule at noen ikke tålte de ukjente stoffene, men døde av dem. Hvis vi skal tro på statistikken så viser den at mange ikke bare ble alvorlig skadet, men hadde måttet gå i døden etter de hadde fått covid-vaksinen. De sa det til og med høyt, vaksinen gav ingen særlig beskyttelse mot sykdom.


Tror de på overbefolkning, støtter de utryddelse av mindreverdige?


Hvorfor har ingen varslet en katastrofe på grunn av vaksiner som gjør helt andre ting enn å beskytte? Var det fordi de ville ha det slik? Fra Steigan, her.

For når ikke bare statens institusjoner var besatt med folk som trodde på overbefolkning, men også landets avisredaksjoner, fjernsyn og andre media, var det ikke rart at de reklamerte for covidvaksinene som TV2 gjorde. Det var mange som delte troen på en overbefolket verden, vi hadde blitt utsatt for systematisk propaganda i en årrekke, var det utryddelse som var den egentlige hensikt?  Også ungdommene og våkne, engasjerte folk trodde. Fra Kurt Oddkalvs leder i Miljømagasinet 01_2013: «Jeg mener vi allerede er ca 3 milliarder for mange mennesker i verden i dag og vi vokser med 80 millioner hvert år. Jeg mener at hvert land må finne sitt bærekrafts tall innen for en nasjons grenser. Altså hvert land må finne ut hvor mange mennesker landet kan fø med ca 10-20 % import av mat.»

Nedlasting av NMFs Miljømagasin 2013, her.

Det er mange i de vestlige samfunn som deler Kurt Oddekalvs oppfatning. Det er mange som gjerne ser at verdensbefolkningen reduseres, men de ønsker ikke at det skal gjelde dem eller deres familier, helst noen andre, noen som bor veldig langt unna. Er det derfor mange stilltiende støtter Bill Gates? Men var ikke dette halvtygde sannheter, man kan jo ikke stoppe halveis, man kan jo ikke stoppe før man er kommet helt frem. Kanskje ville vi da ha innsett at vi var på villspor? Kanskje stemte heller ikke det Bill Gates hevdet med virkeligheten? Kanskje var det også et bedrageri? En planlagt svindel?

Kanskje var ideen om overbefolkning «fake news» helt fra begynnelsen av, «fake news» for å få almennehetens stilltiende godkjennelse for å gå igang med prosjektet Bill Gates’ hadde fremført, å «redusere befolkningen med 10-15%» (se Bill Gates på Ted Talk 2010, her). Trodde vi dette fordi de fleste av oss hadde blitt overkjørt av materialismen? Klarte vi ikke å ta det spirituelle på alvor, lenger? For hadde vi klart det, hadde vi kanskje sett at et menneskeliv hadde en mening utover å spise, utover å ha klær på kroppen og utover å ha en seng å sove i, at det var mange spirituelle tråder mellom oss og våre foreldre, søsken, slekt og medmennesker, at det var plass nok til alle og vel så det. Den som tenkte etter og sjekket fakta, forsto det. Men kanskje dreide det seg ikke om de 500 millioner  innbyggere, men å kunne bestemme hvem disse skulle være? Det blir med sikkerhet ikke de intellektuelle, selvstendig tenkende kvinner og menn, heller ikke syke og svake. Mon tro om det ikke er de som éliten på simpelt vis med massemedia kan styre dit de vil?


David Icke, om de utrettelige forsøk fra visse miljø bak statsmakten over mange, mange år på å forhindre at folk får mange barn, foto, her.

«Jeg har advart siden 1990-tallet om at påståtte menneske-forårsaket global oppvarming eller klimaendringer. Dette var en svindel for å rettferdiggjøre forvandlingen av det globale samfunnet til et sentralstyrt diktatur gjennom FN-prosjektene Agenda 21 og Agenda 2030. Planen er også å oppmuntre eller tvinge folk til ikke å få barn som en del av en avfolkningsagenda, særlig i Vesten, ved å skremme folk til å tro at ‘slutten på verden er nær’. Nå har vi Ocasio-Cortez som oppfordrer folk til å spørre seg selv: ‘Er det greit å fortsatt ha barn?’

Jeg så et intervju med en trist- utseende dame kalt Blythe Pepine, grunnlegger av Birth Strike, en organisasjon for de som velger å ikke få barn på grunn av farene ved ‘global oppvarming’. Hun sa at hun ikke ville få barn selv på grunn av ‘ trussel vi har blitt fortalt om’. Av hvem, Blythe? Sabbatai-Frankistenes propagandamaskineri var designet for å forvandle det globale samfunnet til en Marxistisk verdensstat. Hun sa at vi står i fare å bli utryddet, men ville ikke det skje raskere ved å ikke få barn? Det minner meg om setningen: ‘Når vi har fått utslettet heteroseksualitet vil fremtidige generasjoner takke oss.’ Den ‘grønne nye Deal’ som dypstats-talerøret (Alexandria) Ocasio-Cortez reklamerer for er presist hva disse FN-agendaene krever, og jeg kommer til å måtte sjokkere de grupperinger som støtter Green New Deal er finansiert av George Soros.» Fra boken The Trigger av David Icke, oversatt fra side 592: Boken kan lastes ned, her. Vi bør ta innover oss at det faktisk er noen som har mistet fotfestet i virkeligheten, selv om de er politikere.


Vi må våge å formulerte en mulig problematikk, TV2 formidler (i toppfotoet) et budskap til oss; titt nærmere på oppslaget; det som ble formidles til leseren var først og fremst at vaksinen var trygg og effektiv, selv etter den ble tatt vekk fra markedet, men at den ble fjernet kunne vi bare lese i meget liten skrift. Det hersker ingen som helst tvil om at dette var en villet, bevisst handling. Ikke det aller minste. Spørsmålet er om vaksineofrene kan holde TV2 erstatningsansvarlige for dette? Og selvfølgelig kan de det. Dette var den reneste propaganda-reklame for en vaksine som hadde vist seg å være skadelig, ja til og med dødelig for noen. Det neste spørsmålet ville være om TV2s eiere identifiserte seg med en «overbefolket» verden? Så de derfor med velvilje på at noen mennesker skulle måtte fjernes? Uten at noen hadde spurt dem? Kanskje særlig eldgamle og sinnsyke? Som de selv understreket i sitt svar til Hemali: «I de tilfellene hvor vi sier nei, dreier det seg om annonsører, annonser eller produkter hvor innholdet strider med TV2s verdier, dekning eller troverdighet» (les, her). Det dreier seg altså om TV2s verdier, troverdighet og anskuelser. Det kunne blitt en meget interessant rettsak, en rettergang med et skikkelig bitt.


Se film med intervju av vaksineskadde, lagd av Julia Benito, Hemali, på Youtube, her, juni-seminar, her. Toppfoto, her.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response