I mange år har «kondensfenomenet» vært ikketema2 min read

Now Reading
I mange år har «kondensfenomenet» vært ikketema2 min read


Av Frank Ralle

Det gleder meg å se at så mange mennesker har begynt å se opp. I mange år har dette «kondensfenomenet» vært et ikketema blant de fleste av mine bekjente. Alle klager på været men få gjør noe med det. Hvis vi kan bidra økonomisk for å analysere påvirkningen på mennesker og natur vil vi ha noe håndfast å gå videre med. Vi kan bidra etter evne med kapital eller innsats. Jeg har endel skog og har i den senere tid registrert betydelige avvik i vekstraten, i form av årringenes bredde. Mye av skogen er skadet av et eller annet og jeg vil få analysert den kjemiske balansen i bark og ved, også kjerneved. Dette for å få et inntrykk av hvor lenge påvirkningen har foregått. De siste 7-8 år har tilveksten vært marginal. Hvis noen har tid, lyst, kunnskap til å samordne dataene kan vi få de argumentene vi trenger. Det viktigste er å dokumentere tilstedeværelse av fremmed-metaller og mineraler. Skal vi legge kabal må vi bruke hele kortstokken. Vi kan ikke utelate de røde korta fordi vi ikke liker fargen.

For.endel år siden fikk jeg en forklaring på intensjonen med sprayingen. Det ble sagt at formålet var å forbedre langdistanse kommunikasjon med fjernstyrte krigs og overvåknings-droner. Dette var en av flere forklaringer og jeg syntes at dette var et tiltak med uavklarte risikable skadeeffekter. Under et kraftig tordenvær en tid senere fikk jeg se at lynet beveget seg horisontalt. Jeg hadde ikke sett dette tidligere og antok at det kunne ha en sammenheng med elektrisk lede-evne i lufta, mulig forårsaket av metallpartikler fra spraying. En annen forklaring var at metallpartikler i lufta skulle beskytte mot angrep fra «rommet»? Det som også er uforklart er disse bølgene vi kan se oppstå i «skydekket». Flere mener at metallpartikler fra sprayingen påvirkes av stråling fra Haarp systemet. Dette verdensomspennende systemet og formålet med det er dårlig forklart. Enn venn av meg som dessverre har gått bort, forsket i kroppens negative påvirkning av lavfrekvente bølger. Hans foreløpige konklusjon var at lave frekvenser frembrakte sykdomsfølelse i hode og fordøyelses-system. Jeg behandlet ham med sykliske over og undertrykkes variasjoner med svært god effekt. Torleif Trykkerud var en pioner i helsebehandling. Jeg savner ham.


Toppfoto: https://news.uci.edu/2016/08/12/surveyed-scientists-debunk-chemtrails-conspiracy-theory/

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response