Mikrobølgestråling over Telemark juni 20221 min read

Now Reading
Mikrobølgestråling over Telemark juni 20221 min read


Mikrobølgestråling over Grenland har de siste to dager vært sterke. Likedan den 7. juni 2022. Dette er foto fra 15. juni 2022 kl. 1400 hvor vi ser hvordan de fine vannmolekyler reagerer på strålingen. Skyene er fylt av fremmede energier. Vi mennesker består til 80% av vann. Vær sikker på at også vi reagerer sterkt. Vi kan iaktta dette i skyene når skyfremmede former opptrer, linjer som går over mange skyer, opptrer over hele skylag…hvor kommer strålene fra? Siden ingen informerer oss, må vi anta at de 1) enten blir speilet ned fra stratossfæren, men sendt ut fra store radaranlegg liksom anlegget i indre Troms eller andre steder (les om Eiscat, her), 2) fra stasjoner ombord på skip, tog eller trailere som flytter seg eller 3) fra satelitter i krets rundt jorden. Det er som om skyene fosskoker i sentrum. Ømfindtlige folk kan bli strålesyke av (mild) mikrobølgestråling, symptomene er like influensa med feber.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response