Helseminister Ingvild Kjerkols utsagn2 min read

Now Reading
Helseminister Ingvild Kjerkols utsagn2 min read

Jeg fikk anledning å spørre Ingvild Kjerkol personlig. Hun fortalte den 29. juni 2022 i Porsgrunn at vedlagte tekst var en bevisst sammensatt tekst bygget på ord og uttrykk fra hennes tale i Geneve i mai 22, lagd av en ukjent som ville skade hennes gode navn og rykte. Min oppfattelse var at teksten var en personlig meddelelse fra Kjerkol, men det var den ikke, jeg tok feil. Kjerkols intensjoner var oppriktige: Folk med ærlige hensikter bør støttes; for bare den som er ærlig klarer komme til innsikt hvordan tingene er skrudd sammen.


Tekst fra «nett-troll» som ville så splid omkring Kjerkol ved å bruke uttrykket «nulltoleranse for feil oppførsel», vedkommende traff riktignok den norske folkesjel, men var ikke sterk nok til å stå frem med sitt navn, som foretrakk å slåss sin krig dekket av skyggene, et kjellermenneske.

Dette utsagnet i hennes tale i Geneve lå bak uttrykket feil oppførsel: «I Den demokratiske republikken Kongo har WHO-ansatte utnyttet menneskene de var ment å beskytte.» Det er interessant at det finnes folk som mener det er verdt å gjøre en innsats for å utføre lavmåls kjeltringestreker, kanskje til og med på bakgrunn av et slikt utsagn. Med mindre de følte seg truffet av det.

FN-soldaters seksuelle utnyttelse av congolesiske kvinner, av fotograf Kate Holt 2004, se mere, her.

Kanskje betyr det at de kjente godt til FN-soldatenes, men også WHO-funsjonærenes misbruk av kongolesiske kvinner. Kanskje var de til og med i Kongo på de aktuelle tidspunkt? Kanskje deltok de? Det skal ikke mere til enn å studere de offentlige navnelister (FN-soldater i 2004 og WHO-funsjonærer i 2021) og så begynne å rulle opp garnnøstene ved å telefonere, selvfølgelig et større arbeide. Hadde Kjerkol i beste mening, men i vanvare kommet til å rugge ved et vepsebol? Det ser faktisk sånn ut. For ifølge storavisen New York Times hadde Kjerkol støtt bort i en uggen tradisjon som hadde foregått i årtier…

Om FN-soldaters utnyttelse av kongolesiske kvinner fra 2004, se Kate Holts foto, her, om WHO-funksjonærer som utnytter kongolesiske kvinner i 2021, New York Times, her.


Utdrag fra artikkel i New York Times: «To get ahead in the job, you had to have sex,” she told investigators. “Everyone had sex in exchange for something. It was very common. I was even offered sex if I wanted to get a basin of water to wash myself in the base camp where we were staying, ” fra artikkel i New York Times, her.


Kritisk dokumentarfilm fra 2014 om WHO, her. Kjerkols korte tale som kan invitere til misbruk, kan leses på engelsk, her.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response