Cathy O’Brien og MK-Ultra hjernevask ved trauma3 min read

Now Reading
Cathy O’Brien og MK-Ultra hjernevask ved trauma3 min read

Cathy O’Brien i godt voksen alder, se dokumentar, her.

 


Cathy O’Brien ble født inn i en familie hvis far foregrep seg seksuelt på henne. Dette ble oppdaget av politiet og han fikk tilbudet hvis han gav fra seg barnet til myndighetene, skulle han slippe straff. Han aksepterte. Dette åpnet døren til et sant helvete for Cathy. Etterat hun hadde vært i hendene på myndighetenes psykopater gjennom CIA-prosjektet MK-Ultra helt til voksen alder, traff hun Mark Phillips.

Fra deres bok Trance (Formation of America): «Jeg kunne løsne MK-Ultra-ofrene, Cathy O’Brien og hennes datter Kelly, fra det usynlige grepet til et hemmelig kontrollvåpen utviklet av den amerikanske regjeringen. I prosessen hjalp jeg også Cathy med å gjenopprette sin mentale og fysiske helse. Jeg har imidlertid ikke lyktes med å få et samarbeid med regjeringen for å få rettsapparatet til å vurdere skadene som har skjedd og erstatning for disse. Det er en grunn for denne unnlatelsen som du, leseren, bør bli klar over. Gjentatte ganger har jeg blitt fortalt at ‘rettferdighet kan ikke skje pga den nasjonale sikkerhet’.»

«I was able to liberate MK-Ultra victims, Cathy O’Brien and her daughter, Kelly, from the invisible grip of this U.S. Government secret weapon of control. In the process, I also helped Cathy recover her mental and physical health. However, I have not been successful in enlisting the cooperation of my government to pursue the justice issue. There is a reason for this failure to obtain justice that you, the reader, NEED TO KNOW. I have been told repeatedly, «Justice is not obtainable, For Reasons Of National Security.»

Cathy O’Brien, født i 1957, foto, her.

Han ble forskrekket over hva hun og hennes datter Kelly hadde måttet oppleve og fikk henne over mange år skrittvis ut av den hjernevaskede, traumatiske tilstand. Hennes biografi er et bilde på hva vi alle skal måtte kjempe med for å ikke havne på det samme sted hun var. Hennes skjebne er et bilde på hva disse miljøene via sine utviklede kontrollvåpen vil utøve på hele menneskeheten. Myndighetene som representerer dem, har allerede i lengere tid begynt hjernevasking av sine befolkninger ved hjelp av media, fjernsyn og aviser, men også av DNA-forandrende vaksiner, nanopartikler, kjemikalier i luften og bruk av radiofrequenser og mikrobølger. Man kan bare bryte med dette utenfra påtvungede tvangsmønster etter egen beslutning.

Fra artikkel om MK-Ultra: «I følge innhentede dokumenter fungerer det best når alvorlige traumer (som voldtekt) inntreffer ved treårsalderen, resultatet fører ofte til at personligheten splittes eller dissosieres (kalt dissosiativ identitetsforstyrrelse eller DID) for å undertrykke smertefulle minner.» Originaltekst: «According to obtained documents, it works best when severe trauma (such as rape) occurs by age three, the result often causing the personality to split or dissociate (called dissociative identity disorder or DID) to repress painful memories.» Les mere, her.


Å lære Cathy O’Brien og hennes skjebne å kjenne kan være til stor hjelp for orienteringen; for det tar like lang tid å komme ut av fangarmene som har blitt brukt for å blitt viklet inn, det kan være en lang vei å finne seg selv som den man virkelig er, det kreves både tålmodighet og utholdenhet. Se dokumentar om henne og hennes liv, her.


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response