MK-Ultra, voldtekt og hjernevask?5 min read

Now Reading
MK-Ultra, voldtekt og hjernevask?5 min read

MK-Ultra, hvorfor voldtekt og hjernevask?

Alle voksne som regelmessig leser aviser og ser på fjernsyn og derigjennom får den næring de trenger for å stille seg inn i samfunnet, er mer eller mindre hjernevaskede. Men det slår først ut i blomst ved en samfunnskrise. Hjernevaskens hensikt trer først og fremst i kraft ved samfunnskriser. Samfunnskrisene er ment å brukes for å manøvrere en hel befolkning gjennom krisen slik myndighetene vil. Da trer resultatet av det store sjokk, kompartementalisering inn, en avgrensning og man går inn i en slags «tvangsmodus», ikke ulikt nødmodus ved oppstart av en datamaskin; man kommer inn i sin egen sjel via en bakveien, men har bare noen funksjoner til rådighet.


Kjennetegn på hjernevask er at man oppfatter virkeligheten slik myndighetene formidler den. Man har tatt myndighetenes fryktpropaganda på alvor og tror fullt og fast på de offisielle utsagn. Alle som hevder noe annet blir betegnet som høyre-ekstreme, konspirasjonteoretikere eller lignende. Dette er en virkning av hjernevask. Men også den «dumme blondine» kan være et hjernevask-offer.


Hjernevask har blitt foretatt av hele menneskeheten; hendelser som svineinfluensaen i 2009, men først og fremst via covid-pandemien i 2020 hærer hjemme her. Tegn som bekrefter dette er at det har inntrått et avhengighetsforhold til myndighetenes beskjeder. Offeret venter utålmodig på frislipp av nyheter, henger avventende foran fjernsyn eller kaster seg over avisene. Det andre tegn er at selve kjernehendelsen er kompartementalisert, det betyr bygd inn under tak og bak sikre vegger og låste dører i din egen sjel. Offeret vil ikke snakke om det, ikke snakke om sjokket, ikke snakke om voldtekten.

«Jeg har kjent Dick Cheney siden 1975, Cathy O’Brien var 17-18 år, en attraktiv ung kvinne, foto se, her.

Fra artikkel om MK-Ultra: «I følge innhentede dokumenter fungerer det best når alvorlige traumer (som voldtekt) inntreffer ved treårsalderen, resultatet fører ofte til at personligheten splittes eller dissosieres (kalt dissosiativ identitetsforstyrrelse eller DID) for å undertrykke smertefulle minner.» Les mere, her.

Den som har våget seg ut i tankeverdenen for første gang på egen hånd, er på riktig spor. Ta deg selv på alvor og respekter dine famlende forsøk som de første skritt. De kommer til å bli stødigere etter hvert. Ha tillit til at det er lys på den andre siden av tunnelen. Selverkjennelse er verktøyet som skaper din fremdrift: Dess mindre du har erobret din egen tenkning desto mer er du hjernevasket.


Overbefolkning


Den som har tatt til seg at det er overbefolkning på jorden, har gjort seg til offer for hjernevask. Påstanden er begrunnet i synsing med godt skjulte, virkelige motiver liggende bak, helt andre enn de som blir hevdet, båret frem av den globalistisk-marxistiske (dvs. askenazijødiske) elitære bevegelse. I sine kampanjer bruker de selvfølgelig media, som de eier, og det har de gjort over mange, mange år. Det blir alvorlig for deres manipulative virksomhet i det øyeblikk folk slutter å se på fjernsyn og blir selektive på internett.


Cathy O’Brien, kanskje fra 1977-80

For å introdusere og forberede NWO har de brukt metoden med sjokkbehandling for mer eller mindre gjøre folk til adlydende roboter. Hjernevask gjør det noe lettere å få folk inn i innhengningene, frivillig. Det var med dette i minnet at CIA arbeidet frem MK-Ultra-programmet. CIA har alltid vært et instrument for makten bak makten.

Stephen Lendman skriver: «In 1951, it was renamed Project Artichoke, then MK-ULTRA under Deputy CIA Director Richard Helms in 1953. It aimed to control human behavior through psychedelic and hallucinogenic drugs, electroshock, radiation, graphology, paramilitary techniques, and psychological/sociological/anthropological methods, among others – a vast open-field of mind experimentation trying anything that might work, legal or otherwise on willing and unwitting subjects.»

De gjorde hva som helst for at offeret skulle fortelle alt vedkommende visste, men skulle kunne gå hjem etterpå og ikke huske noenting, pga sjokk. Prosjektet var stort og vidtgripende: «Pågående til forskjellige tider var 149 delprosjekter ved 80 amerikanske og kanadiske universiteter, medisinske sentre og tre fengsler, som involverte 185 forskere, 15 stiftelser og en rekke legemiddelfirmaer. Alt var topphemmelig, og de fleste dokumentene ble senere ødelagt, men FOIA-anklagene reddet tusenvis av sider med dokumenterte bevis på de grusomme eksperimentene og deres virkninger på mennesker.» Tekst om MK-Ultra fra artikkel; her.


Sentralt står voldtekt


Voldtekten er selve forutsetningen for hjernevask. Voldtekten legger grunnlaget; dvs sjokket som alt annet bygges rundt og hvis det er stort nok, går handlingene dine over til blind automatikk, mens sjokket og sjokkstedet ligger innebygd og uberørt, kompartementalisert. Voldtekt kan skje på mange plan, det må komme brutalt overraskend, hensynløst og respektløst for både ditt følelsesliv og din personlighet. Voldtekt er alltid bruk av vold, som ordet også uttrykker, i alle sammenheng, på alle plan. Også trusler, tvang og annen sjelelig vold hører begrepsmessig inn under voldtekt. Cathy O’ Brien ble allerede som barn et offer for eksperimentene, hennes tunge og smertefulle skjebne ble å gå foran. Covidpandemien var grunnlagt på vold; det første vi ble servert via fjernsyn og presse var trusler som skulle skape vår frykt. Hensikten var å lyve frem et trauma for folkemassene, et sjelelig trauma bygd på løgn. Presse og fjernsyn har vært instrumentene de har brukt for å tvinge hjernevasken igjennom. Vi er alle idag mer eller mindre utsatt for dette, dvs mer eller mindre hjernevasket. Cathy O’Brien har gått foran oss alle og vi kan lære meget av hennes budskap. Se korte klipp om hennes helveteslignende erfaringer (7:29 min), her. Lesverdig om MK-Ultra; her. Toppfoto, her.


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response