Bruk av stråleteknologi for å ødelegge33 min read

Now Reading
Bruk av stråleteknologi for å ødelegge33 min read

9/11 World Trade Center, skogbranner og pandemier

Artikkel-forfatter

De mange rare spredninger av det de kalte «covid19-smitte», forårsaket mange spørsmål. Da jeg støtte på Judy Woods synspunkter på 9/11-hendelsen, fikk jeg øynene opp og forsto at ikke bare «covid19-smitten» hadde sine røtter her, men også det de kalte «skogbranner» i Californias Paradise city hvor de på død og liv ville gjenskape en global oppvarming. Folkene bak nølte ikke et øyeblikk, men utryddet hele familier og pulveriserte deres hjem.

9/11 World Trade Center

En gigantisk masse av støv vi tidligere ikke har sett, hva slags kraft kunne ligge bak en slik oppløsning av tårnene, hvert tårn veide 500 000 tonn, hendelsen tok 102 minutter, her støvrøyk-veggen ute ved kanten av Hudsonelva. Foto (040) fra samling, her.

Hva skjedde egentlig den 11. september 2001 på Nedre Manhattan i New York? Falt de to WTC-tårnene og drap oppunder 3000 mennesker pga brann forårsaket av flybensin? NIST, National Institute Standard Tecknology, US Regjering og Myndighetene mente det og kalte dette The Pancake Theory. Med foreningen Arkitekter og Ingeniører med noen tusen medlemmer i ryggen uttalte prof. Steven E. Jones og prof. Jim Fetzer, at bygningerne med sikkerhet ble sprengt med Controlled Demolition, kontrollert sprengning. Prof. Niels Harrit fra København mente at superthermite ble brukt til det samme.

I det øyeblikk jeg ble kjent med Judy Woods betraktninger, skjønte jeg at det som hadde skjedd rundt WTC den 11. september 2001, lignet meget på det som skjedde under «skogbrannene» i Paradise city i 2017, bare med en lavere styrke enn WTC-tårnene og WTC7, et kynisk og djevelsk eksperiment.

En massiv vegg etter betong, stålsøyler og stålbjelker som hadde blitt oppløst til støv, sydtårnet (kl. 09:59 am) hadde falt, foto er tatt fra fly over Hudsonelva. Foto (020) fra samling, her.

Borte var 43 600 vinduer, 600 000 ft² glass, 200 000 tonn av stålsøyler og stålbjelker, 5 000 000 ft² gipsplater, 24 200 m² marmor og 425 000 yrd³ betong. Det skal ha vært 1143 toalett i tårnene, og 45 000 arkivskap for kontormapper, var alt dette oppløst til støv? Ett arkivskap ble funnet i kjelleren; det var presset i sammen som i en knyttneve av metall, og inne i det lå det fortsatt pengesedler, som om ingenting hadde hendt. Eieren, en iskremcafevert, var forbauset over å få de levert tilbake.

For det fant sted en slags forstøvningen av bygningene, samt en underlig ødeleggelser av biler, slik at de omkringstående 1400 biler rundt WTC gikk en langsom «oppløsning» i møte. Den som tar seg tid til å studere fotoene fra NIST, drjudywood.com og andre kan iaktta at dette ikke var en «pancake» sammenfall, heller ikke «controlled demolition» som hevdes, men en omfattende oppløsning og forstøvning av bygningsmassene som vi aldri noen gang hadde sett maken til.


Se video, tårnene raser, (mellom 0:01 og 0:18 kan vi på høyre side av røyksøylen iaktta rester av en stålbjelke-ramme løse seg opp i fallet og forsvinne), her.


Den allmektige støvsky av asbest, betong, stål og glass, foto fra video, kanskje har vi ikke sett slikt siden ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, foto, her.

Dr Judy Wood var fra første øyeblikk klar på at vi ikke skulle tro noe som helst, men trekke våre slutninger på grunnlag av iakttagelser. Derfor vil jeg med denne artikkel med foto og vidoer vise det Judy Wood har sett, og knytte dette opp mot «skogbrannene» i Paradise City i California og vise at også her ble de samme ødeleggelsesvåpen brukt. Var det mikrobølger? HAARP? Var det en kombinasjon av flere ukjente krefter?

Ble de samme energier brukt for å skape smitte under covid19-pandemien?

Flere ting kan faktisk tyde på det. For kanskje handlet ikke pandemien om et virus kalt SarsCov2, men om strålesyke, forårsaket av mikrobølger? At «covid19-sykdommen» lignet veldig på strålesyke, har også blitt påpekt av flere leger og forskere. Støvmengden var formidabel. Og hvorfor var den det? Fordi to 500 000 tonns bygninger bygd opp av de kraftigste stålsøyler (246 ute på innsiden av ytterveggene og 47 inne i ryggmargen av tårnene), stålbjelker og betong, for det meste ble oppløst til bare støv. Av de berømte 110 etasjer var det etter utsagn i underkant av 3 etasjer igjen med søyle- og andre bygningsrester. Det fylte ikke engang lobbyene. I en kjeller-trappeoppgang overlevde 14 mennesker som hadde klart å komme seg dit ned.

WTC-søylene, foto fra konstruksjonen, de tykkeste stålsøyler forankret byggene fast mot vær og vind, mot kuling, stormer og tornadoer. Foto, her.

I de øverste etasjer på det over 400 meter høye tårnene, var panikken allerede utbredt, i etasjene som hver var på over 4000 m² store, visste de ikke sine arme råd. De 99-heisene hadde sjaltet ut. Dørene til takene var låst, den automatiske vindusvaskemaskin hadde låst seg i en posisjon som umuliggjorde landingen til politihelikopteret. De som var innesperret visste ingenting om det som hadde rammet bygningene. De merket bare den rare røyken som langsomt fylte rommene, røyk fra en kalt-brennende stråling som traff tårnene ovenfra. Det var åpenbart at det manglet rester, de fleste trodde jo at det var kontrollert sprengning, da måtte også restene være der, restene etter sprengningene. Og i det øyeblikk de raste ned, ville de lage tydelige seismiske spor, målinger på at jorden ristet i det øyeblikk bygningsrester etter 2 x 500 000 tonns WTC-tårn-rester og 1 x 230 000 tonn (WTC7) traff jorden.

Men slik gikk det ikke. Det fantes støv, masse støv, støv fullt av asbest, men ingen nevneverdige rester. Heller ikke et eneste unormalt seismisk spor. Var det derfor de hadde satt ut ryktene? Rykter om at stålsøyler- og stålbjelkerester i all hast hadde blitt skipet avgårde til Kina? Var det for at folk ikke skulle spørre for mye? Hva med flyene? De påstod at begge WTC-tårn hadde blitt truffet av fly?

Men det fantes ingen fly; flyene var optiske bedrag; filmtriks lagd for fjernsynssendingene, men meget viktige sådanne for bruk i forklaringen av terrorhendelsen. Tusener og kanskje millioner av mennesker tror den dag i dag på at flyene også fantes i virkeligheten. For å få dette til, hadde gjerningsmennene tatt på seg det omfattende arbeide med å finne frem, velge ut og spre vrakrester på utvalgte steder i gatene rundt WTC, vrakrester fra lignende flyvrak, for å få det hele så autentisk som mulig; men serieproduksjons-numrene på flydels-vrakrestene manglet. Også på de svarte boksene. Derfor kunne vrakdelene ikke knyttes til noen bestemte fly på en troverdig måte. Arbeidet var forgjeves.


«Som nevnt ovenfor om de svarte boksene, er flydelene som ble funnet ikke blitt identifisert med serienummer som en del av drapsvåpnene.» Fra boken Airplane Debree av Matt Nelson, nedlastning pdf, her.


Restene av 700 fots høye stålsøyler løste seg opp i løpet av tiendedels sekunder til støv…fra video (10:39), her

«Jeg så aldri en telefon, eller noen form for kontormøbler. Det fantes ikke noe glass. Det forsvant bare og hadde blitt en del av dette luftige hvite eller grå støvet.» – Harry Meyers in Dennis Smith’s Report from Ground Zero.

«I et kontorbygg har man stoler, bord, elektrisk utstyr, bad, alt mulig innredning og det var ingenting. Det hele ble pulverisert til støv.» – Eddie Bowles, ‘Everything Was Pulverised’, en brannmann forteller (fra Airplane Debree av Matt Nelson).

For se på foto av stålsøylene. Den som ser tykkelsen på de, skjønner ved ettertenksomhet at her kan intet fly forsvinne inn i bygningskroppen. Men på TV var det nettopp det som skjedde. Det var en ren umulighet, men det var slik det ble vist på de millioner av TV-skjermer, et løgnaktig film-triks kastet rett i ansiktene på folk, på all verdens folk. Jeg trodde i førstningen også på flyene, men skjønte etterhvert langsomt at det måtte ha vært feil. Også jeg lot meg narre til å tro at et fly kunne skape slike hull i en skyskraper bygd på basis av stålsøyler og stålbjelker. Det som viste seg som hull, som skulle forestille hull etter flyet, var kunstig skapt. Flykroppen er av aluminium og en flokk fugler kan lage bulker i en flykropp; flyet kan på ingen måte fly igjennom massive stålsøyler. Her gjorde omhyggelig plassert sprengstoff jobben.

Bygningsrester og et istykkerslått badekar

Dette var en del det sjuetasjes store badekaret som hele WTC-bygningsmassen sto oppe i, det ble stående uskadd, slik at Hudsonelva ikke strømmet inn igjennom t-banetunnellene på Manhattanområdet, foto, her.

Begge tårn og WTC7 veide 1,23 millioner tonn. Hvis det hadde falt sammen gjennom det som går under navnet kontrollert sprengning, det kunne se slik ut, fordi bygningene kollapset rett ned i sitt eget fotspor, hadde vekten av bygningsrestene knust «badekaret» de var bygd inne i. Det hadde blitt en meget større katastrofe for Hudson-elva hadde da strømmet inn i T-bane-tunnellene som var en del av t-banesystemet under hele Manhattan og ødelagt langt mere. Men det gikk ikke slik. Det var ingen bygningsrester å snakke om. Badekaret ble stående inntakt. At stålsøyler og -bjelker straks skulle ha blitt skipet til Kina var et passende rykte som bevisst hadde blitt satt ut, en forklaring for den manglende bygningsmasse som hadde gått opp i støv. Det var den gigantisk store støvmengde som var forklaringen. Matt Nelsons report side 6: «By looking at “Ground Zero” from a few different angles (after opening our eyes) it should be easy to see there was some destructive force (min utheving) in addition to gravity – that the World Trade Center was demolished as the world watched.»

Massiv motstand mot Judy Wood

Et tegn på at dr Judy Woods iakttagelser er sannferdige er motstanden hun har fått, hadde hun kommet bort i noe som skulle forbli hemmelig? Dr Judy Wood mistet sin professorstilling ved universitetet, hun var forsøkt marginalisert, skjøvet ut på sidelinjen, latterliggjort og ubetydeliggjort, slik de politiske sionister alltid har gjort med folk som talte dem imot eller handlet mot deres interesser. «She was excluded from the 911 truth movement.» Vi vet at de politiske sionister eier TV-stasjonene, alle betydelige aviser, Google, Twitter, Facebook og Youtube. De har en massiv kontroll over media og utøver en brutal sensur. De interesserer seg ikke for frihet, kun for sin egen makt. Men de kommer ikke frem på samfunnets scene for å vise oss hvem de er. De vil ikke vise sine ansikter. Slik har det vært i lang tid. Men glem ikke at dette er deres achilleshæl, det er her de er sårbare. Se video om Debris Investigation, her.

Dr. Judy Wood, (JW) i samarbeid med engelskmennene Andrew Johnson og Richard D. Hall, her.

Det kan synes som om mektige fagfolk som fysiker prof. Steven E. Jones, et grunnleggingsmedlem av AE for 911 truth, og prof. Jim Fetzer, også sentral i Architects and Engineers, har gjort seg til sionistenes verktøy i den mange års kamp for å utydeliggjøre og tåkelegge det som egentlig har skjedd den 11.september 2001. Ifølge Google er det 2 mio ingeniører og 116000 praktiserende arkitekter i USA. Ifølge Wikipedia er 3338 arkitekter og ingeniører medlemmer (+ 28034 vanlige folk) av AE911truth, (hjemmeside, her, Wikipedia om AE911-truth, her) i USA-målestokk helt ubetydelige tall. Er de mange omtaler av dem i media et tegn på at de blir båret frem på gullstol i media og presse, nettopp fordi de tjener et formål? Jeg tror det.

Dr Judy Wood har med hensikt ikke nevnt gjerningsmennene. Ikke med et eneste ord. Men vi skal ikke være i tvil om at hun iakttok en høy, iskaldt beregnende, brutalt og kynisk intelligens som lå bak denne omfattende bedragsoperasjon. Dr Judy Wood har forstått at hun ikke kan ta disse maktelitene for retten, for det er de som bestemmer over rettsvesenet, også. Men hun gjør noe annet, uventet: Hun understreker at de krefter som er tatt ibruk, som forstøvet omkring 95% av de 2 WTC-tårnene og WTC7, destruerte 1400 kjøretøyer og tok livet av oppunder 3000 mennesker, ble bevitnet av hele verdens befolkning. Se 1. av 3 deler intervju fra 2015 med Judy Wood, her.

Denne forferdens hendelse ble derigjennom også en åndelig eiendom til all verdens folk og de 2-4 mio mennesker som i de påfølgende kriger utgående fra dypstaten i USA, ble lemlestede, skadet og mistet sine liv. Derfor mener Judy Wood at de energier som drev hendelsen frem må komme hele verdens befolkning til gode, men ikke lenger som våpen, men som fri energi, som et gode som alle kan nyte godt av. Den energien som ble tatt ibruk, bør brukes til å drifte all verdens befolkningers liv og levnad, gratis for all evighet. Skikkelig tøfft.

Seismiske målinger

Slik har jeg forstått det; de seismiske målinger har gjennomgående under hendelsen vært på høyden med de et luftpressbor lager mens det borer nede i gatelegemet. Det betyr at ingen betydelige eksplosjoner fant sted, også at ingen tunge bygningskropper falt ned. Dette dreide seg om bygningskropper på 1,23 mio tonn som for det meste ble oppløst til støv. Under sammenfallet av WTC7, var det seismiske signal nesten ikke-eksisterende, «almost non-existent». Dette utelukker Controlled Demolition, kontrollert sprengning, men også NISTs «Pancake Theory». Det var en målestasjon på et nærliggende universitet.

«Et seismografisk diagram som ligner på det som beskriver Kingdome-rivingen ville vært umulig hvis tvillingtårnene (WTC1=2,3/WTC2=2,1/WTC7=0,6/Kingdome=2,3) hadde blitt ødelagt med konvensjonelle midler fra bunnen opp. Deres langt større vekt ville ha truffet en meget mindre tomt som ville ha rystet bakken mye mer alvorlig enn Kingdome gjorde. Hver tårns kollaps burde ha blitt registrert med minst 4 på Richters skala, gitt to talls størrelsesforskjell mellom tvillingtårnene og Kingdome-dimensjonene. Vi konkluderer derfor at det tilsynelatende faktum at Richter-avlesningen toppet seg ved 2.3 og forstyrrelsen varte bare 8 sekunder er en indikator som betyr at ukonvensjonell metode ble satt inn for å ødelegge tårnene (se sprengning av Kingdome i Seattle år 2000, her).» Ovenstående tekst fra boken Where Did the Towers Go, side 81, sammenligning seismikk mellom kontrollert spengning av Kingdome i Seattle og tvillingtårnene.

Hva skjedde med de 1400 kjøretøyer som sto parkert rundt WTC?

Bilene var for mitt vedkommende helt avgjørende. Hadde det ikke vært for dem, hadde jeg ikke skjønt sammenhengen. Og Judy Wood pukket på akkurat dette, om og om igjen. Jeg er ennå glad for det, det hjalp. For det var viktig å begripe akkurat dette:

Toasted cars, biler bestrålet med mikrobølger helt til de spontant begynte å brenne i metallet i full fyr og flamme, «elektrifiserte» branner, «sudden combustion»? Foto, her.

Bilene rustet i løpet av noen timer, ofte var dørhåndtakene borte, mens aluminiumsfelgene her stort sett var hele, hva kan ha skjedd? Foto, her.

Biler bar spor etter å ha blitt delvis utsatt for noe som kunne ligne varme, men som åpenbart ikke var varme. Alikevel kunne det plutselig, helt umotivert begynne å brenne (sudden combustion) i bilakslingene. Dør-rammer myknet og bøyde seg, mens plastikkappene over utrykningslys på taket (ambulanser, brann-, politibiler) forble inntakte.

Enkelte kjøretøyer begynte tydelig å ruste etter få timer. Andre så ut som eldgamle vrak etter like kort tid. Det er enighet om at kraften kom ovenifra, at oppløsningen av bygningene begynte ovenifra. Det var som om stråleapparatene (var det satelitter, var det HAARP, var det noen annet?) ikke klarte å sikte nøyaktig nok, men skjøt ut sine energier langt på siden av bygningene de skulle treffe, opptil flere kvartaler.

Bussen «smeltet» i langsom kino ved fortauskanten, og etter WTC7 hadde falt (se bakgrunnen) , hadde den flyttet seg 1,5 meter. Foto, her.

Det kunne tyde på at kraften kom langt avsted fra. Ifølge vitnemål til en taxisjåfør som stoppet og åpnet bildøren på FDR-Drive/Brooklyn bridge, merket han noe som kunne ligne på varme; kanskje i overkant av 1 km bortenfor WTC i luftlinje.

Det virket som om trafikkskilt ikke ble berørt av den samme kraften, da de var forbundet med jorden. Bilene sto på gummihjul og hadde ingen jording. Var det derfor de gikk sin oppløsning i møte? Gatene rundt WTC tårnene var fulle av papiravfall, men den samme kraften bet ikke på papir, det forble uberørt. Flere foto og kommentarer om angrep på biler på WTC-området 11. september 2001, på engelsk, her. Det var også ovenfor disse underlige fenomenene at kanadieren John Huchisons eksperimenter og tanker ble inngangsdøren til forståelsen. Les hans juridiske erklæring (sworn affidavit), skrevet spesielt for Judy Wood, nedlastning, her.

Skogbrann, mikrobølge-brann i Paradise city og Santa Rosa, California

Det var på grunn av bilene at jeg forsto at det var en forbindelse mellom WTC-hendelsen i 2001 og «skogbrannene» i Paradise city som tok livet av 82 mennesker, ødela 20 000 bygninger og et ukjent antall kjøretøyer. Brannenen startet nordfor pensjonist-byen Paradise og raserte med en forferdelig kraft. Men ble brannene hjulpet? Var dette politiske skogbranner?

Paradise city 2017, det er ikke mye igjen fra et aktivt, levende naboskap, det skal ha brent meget hete skogbranner for å etterlate slike ruiner, men trærne ser ikke ut til å ha tatt større skade…foto, her.

Fra en timegammel «skogbrann», i løpet av kort tid foreldede bilvrak rett ved grønne blader på trærne. Mikrobølger spiser metall, får metall til å brenne, men går ikke på levende trær og grønne blader. Var ikke det veldig rart? Foto, her.

Skogbranner som skulle overbevise befolkningen om global oppvarming? Hadde store utslipp av aluminiumsstøv i regnvannet, spredd i årevis gjennom chemtrails gjort skogen lettere antennelig? Hadde fravær av regn og fuktighet i periodene før brannene startet gjort skogbunnene knusktørre?

De påsto at dette var skogbrann, men vi kunne se at branngatene manglet. Og manglet de, så manglet også den logiske fullstendighet. Forføyde ikke gjerningsmennene over en og samme kraft som hadde blitt brukt begge steder, men bare med forskjellig styrkegrad. Fotoene bekrefter at noe har «brent» istykker hus og eiendommer på et vis som tidligere ikke har skjedd.

Fra Santa Rosa, California 2017: Hør dette (9:21) av Jerry L. Toney: «Somebody did this. This is done on purpose. This is not a forest fire. This in not gras fires. This is a microwave fire.» Se video, her, se annen video fra Santa Rosa, oktober, 2017, her.

Fra en timegammel «skogbrann», i løpet av kort tid foreldede bilvrak rett ved grønne blader på trærne. Mikrobølger spiser metall, får metall til å brenne, men går ikke på levende trær og grønne blader. Var ikke det veldig rart? Foto, her.

En energi har svidd av husene, men latt trærne blitt stående igjen, til dels grønne, rett ved eiendommene. Var det ikke de samme miljøene som forføyde over været og sprayet ut chemtrails med metallsalter (aluminium, barium og strontium) i USA som i Europa. Hadde de i tillegg til årelange utslipp, men også forutgående tørke sørget for at det blåste kraftig (misbruk av jetluftstrømmene), så de skulle få vind-stormer å skylde på? Hadde de brukt det samme nye hemmelige våpen som smittespreder under covid19-pandemien?

Kunne man bli syk ved å bli utsatt for mikrobølger? Så syk slik at at det så ut som influensa, og kanskje det som verre var, lungebetennelse med høy feber, og kanskje enda verre, kunne man dø av det? Hans Kristian Gaarder døde av det. En deltager på kurset hans døde også. Hendelsen frant sted i Gran kommune på Hadeland. Det betyr i korttekst at de begge ble tatt av dage, min logiske sans utpeker dypstaten som gjerningsmann, men også at kommunelege Are Løken i Gran kommune hadde fingrene sine i dette.

Radiobølger kan lage symptomer på sykdommer

Hans Kristian Gaarder døde av overdose av stråling. Sykdoms-symptomene til flere av deltagerne etter kurset stemte også overens med mikrobølge-syke, dette ble også bekreftet av en spesialist som hadde hatt deltagere til undersøkelse. Om et slikt apparat var plassert i en nærtstående varebil, kom fra en satelitt eller 5G antenne, vet jeg ikke, men Gaarder hadde tråkket flere mektige på tærne, mye taler for at de var hevnsyke. Foto, her. Pressemelding fra Yahoo i Australia, her.

Jeg ble først kjent med disse to etter deres død: Dr. Willam Van Bise (død 2012) og dr. Elizabeth Rauscher (død 2019). Begge har vist menneskelig engasjement og avvist profittjag og misbruk av forskning. Nick Begich, politikersønnen fra Alaska omtaler begge i sin bok om HAARP «Angels Dont Play This HAARP» fra 1997. Derfor har jeg valgt å se nærmere på deres arbeide, nettopp i denne sammenheng, for de kan ha rett. William van Bise viste allerede i 1977 at det er mulig at mikrobølgers frekvens kan fremkalle symptomer som ligner på sykdommer. I et offentlig dokument av Van Bise skrevet til en Senatshøring i 1977 kan man på side 1221 lese:

…«det har blitt tydelig for meg at de fleste leger ikke er klar over at biologiske effekter fra radiobølger på lavt nivå kan etterligne (min uthevelse) symptomene på en rekke definerte sykdommer.» Deler av senatshøringens originaltekst kan lastes ned som pdf-dokument, her.

Mikrobølgestrålning over Skien oktober 2018, disse kan vi iaktta med regelmessige mellomrom. Hva brukes de til? Brukes de til å hjernevaske befolkningen slik at de styrende uforstyrret med sosialdemokratiet som lokkedue kan styre vår nasjon inn i det totale kaos? Ser vi ikke allerede gjennom de mange «tilfeldige» knivdrapene i sommer (2022) at her holder noen i bakgrunnene taket i tømmene? Banker ikke de på døren vår, akkurat som de gjør hos vår svenske bror? Skal vi åpne, for å se hvem det er? Foto, privat.

Vi kan med sikkerhet gå ut fra at forskningen om virkninger av mikrobølgestråling er kommet meget lengere idag, 45 år senere. Kan de ved en bestemt stråle-frekvens skape covid19-smitte? Eller symptomer på apekopper? For da trengs det ingen virus. Da kan WHO selv bestemme i hvilken land, byer og tettsteder «smitte» skal oppstå og ikke minst, når smitte skal oppstå. Selvfølgelig kan de da også bestemme hvor sterk «sykdommen» skal være, om folk skal dø av den eller ikke. Kjernen i slike grupper av mennesker har mistet fotfestet fullstendig og bør stoppes.

Men – dessverre kan det bare skje hvis stor nok andel av befolkningen oppdager dette. Vi blir «smittet» med mikrobølgestråling. Covid19-sykdom er syk av stråling, syk av strålesyke. Men – hvis det ikke er virus, hva er da «smitte»- sprederen? Jeg vet om grupper av mennesker som har oppholdt seg i et dalsøkk i en norsk fjellheim, fjernt fra noen som helst 5G antenner.  65% av de tilstedeværende ble syke. Det betyr at andre strålekilder har blitt brukt. Om det er her deres åpenbare begeistring for satelitter, ligger?
Her har vi også bakgrunnen for at vaksinene IKKE kan virke mot strålesyke, denne «sykdom» er ikke engang en sykdom, men en overdose. Men det har blitt brukt som et påskudd, et fryktens påskudd. Som igjen er bakgrunnen for at andre ting har blitt puttet inn i vaksinen, f.eks. flytende krystaller i nanostørrelse, som den fransk-kanadiske dr. Pierre Gilbert hevdet. Jeg har en umiddelbar tillit til denne mannens utsagn.

Verdenskommunismen har alltid kastet bedrag foran seg overalt der hvor de gikk langsetter; slik at folk ikke skulle kunne se hvem de egentlig var. Covidsykdommen var deres bedrag. De prøvde til og med å overbevise oss at vi alle var syke til enhver tid, men vi visste det bare ikke selv, «asymtomatisk» kalte de det…Hans Kristian Gaarder holdt siste helg i mars 2021 sitt siste kurs før han døde. Jeg har snakket med en håndfull deltagere på kurset, bedt om detaljer om «sykdommen», da mistenkelig mange av de deltagende ble syke. Hva de ble syke av, var uklart, men det lignet veldig på influensa. Jeg fikk dessverre ikke snakket med Gaarder selv før han døde. To av de deltagende ble nøye undersøkt av en spesialist og vedkommende kom faktisk frem til følgende: Det var ikke virus.

Overdose av mikrobølgestråling

De hadde fått overdose av stråling. Jeg visste at ingen hadde klart å bevise eksistensen av et SarsCov2-virus som smittebærer under den pågående såkalte «pandemi», det var kun noe WHO og våre egne helsemyndigheter mente. Så måtte de såkalte «smitteveier» være logiske med det helsemyndighetene hevdet. Men det hadde de da vitterlig ikke vært. Det manglet enhver fornuftig logikk. Men langsomt gikk det opp for meg at smitteveiene var styrt av motiver. WHO, helsemyndighetene og FHI ønsket bestemte «smitteveier». Altså måtte også smittesprederen være tilgjengelig på mange steder, eller være styrbar for å oppfylle disse ønskene…

Dr William Van Bise (06:36), gift med Elizabeth Rauscher, fra CNN Special Report 1985 Electromagnetic Frequency Weapons, hør 06:09 utsagn av en anonymisert forsker, det skal mye forskning til for å kunne uttale slikt, la utsagnet synke inn: «Anything you can do with drugs (medisiner) you can do with the right electro-magnetic signal.» Foto, her

Den som iakttar skyene på himmelen, vil av og til kunne se parallellt gående striper i skyene, hva de har der å gjøre har myndighetene ikke fortalt oss. Disse stripene er skapt av en kraft som er skyene fremmed, det er derfor de er så fremtredende, dette er mikrobølger. Bølgene kan variere i styrke og kan føre til at skyene vrir og vender seg som om de er utsatt for en kokeprosess. Mikrobølgekraften kan brukes med forskjellige styrkegrader. Enkelte ganger er denne så sterk at også ikke-fintfølende landsmenn merker at de blir «elektrifisert». Er det derfra overdosene av mikrobølger kommer?

Mikrobølgestrålingen er ment for menneskene som bor under skyene, særlig i større byer. De gjør at hjernen fungerer tregere og langsommere, en slags kunstig påført alzheimer. Virkningen kan best beskrives som å svømme i flytende betong, det går meget tregt. Er dette en mikrobølgenes hjernevask-prosess? Jeg mener det kan være dette som legger grunnlaget. Særlig mektige næringslivsledere og rikspolitikere (i Oslo) er utsatt. Men vi har hørt uttalelser fra lokale kommunepolitikere som får oss til å mistenke at også de har vært utsatt. De har høye lønninger, men har ikke fulgt med i timen og har gått en forvandling til robot i møte. Det er usigelig trist å se når tidligere våkne, engasjerte politikere og avisredaktører langsomt mister grepet på virkeligheten.

For de får sin virkelighet fordreid, og noen av dem (ikke alle) må forholde seg til en kunstig skapt virkelighet, gjennom en usynlig, jevnlig dusjing av mikrobølger. Den som hører alle rare utsagn sentrale politikere kan få seg til å komme med, skjønner dette. Dypstaten har forsket på dette i hele forrige århundrede og de kan sine ting, tro meg.


CNN om forskningen på elektromagnetisk frekvens-stråling fra 1985, 20 minutters video, her.


«Ved å bruke den lovlige effektgrensen på 10 milliwatt per kvadratcentimeter, kan en ondsinnet person enkelt bygge (eller kjøpe overskudds-) utstyr som fysisk og psykisk kan skade mennesker, over en periode, uten at offeret noen gang vet hva som skjedde med ham. Medlemmene av den utøvende, lovgivende og dømmende grenen av regjeringen kan til og med være mer sårbare for denne typen personlig trakassering enn den vanlige borger.» Skrevet i rapport av forskeren dr William Van Bise til US Senate i 1977.

Dr. Elizabeth Rauscher-Bise, hjernevask og kontroll

Dr. Elizabeth Rauscher-Bise, vi ser i CNN videoen at det er tydelig at målet for forskningen var på avstand (remote controle) å kunne styre menneskets normalitet, men også selvoppfatning med hjelp av elektromagnetiske frekvenser (vibrasjoner); kanskje var du deprimert, utilfreds og ute av balanse, men bare fordi du ble utsatt for en mikrobølge-frekvens du aldri hadde blitt oppmerksom på, sendt fra noen du aldri hadde truffet, som ikke så seg tjent med din innsats og uten at du  merket det, ville sette deg ut av spill,  foto fra video, her.

Dette ble skrevet for 45 år siden, men forskningen har kommet meget lengere når det gjelder hjernevask. For vi har maktmiljøer blant oss hvis våte drøm er å styre andre, særlige statsansatte, riks- og kommunepolitikere, til å gjøre det maktfolket vil. Den massive kraften bak propagandaen vi har sett under covidpandemien er bare spissen av isfjellet. Følgende sitater er brukt for å gi en pekepinn på hvor langt forskningen har kommet, en forskning som av gode grunner har blitt holdt mer eller mindre skjult, dvs hemmelig. Ifølge Joe Vialls hadde dr William Bise’ kone dr. Elizabeth Rauscher-Bise gjort eksperimenter med å fjernstyre folk elektronisk med frekvenser, vibrasjoner sent via mikrobølger:

Fra dr William Van Bise’ rapport til US Senatet fra 1977, side 1221, 2. avsnitt: «…most physicians are unaware that low-level radiowave biological effect can mimic many symptoms of various diseases.» 4. avsnitt: «Using the legal power limit of 10 milliwatt per square centimeter, a malicious person could easily build (or buy surplus) equipment that could physically and mentally damage people, over a period of time without the victim ever knowing what was happening to him.» Den aktuelle del av senatsrapporten, nedlasting, her.

«Et av de fremste begavelsene på dette feltet er Dr. Elizabeth Rauscher-Bise, som var atomforsker og forsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory, og ved Stanford Research Institute, professor i fysikk ved John F. Kennedy University of California, forskningskonsulent til NASA og den amerikanske marinen, og et medlem av IEEE, APS, AAAS, MAA, ANA, AAMI.

Elizabeth Rauscher-Bise identifiserte spesifikke frekvenseffekter for å indusere kvalme, lykke og mange andre atferdstilstander for (mange) tiår siden.

Dr. Rauscher-Bise er tydeligvis en entusiast: «Gi meg pengene og tre måneder», skryter hun, «og jeg vil kunne påvirke oppførselen til 80 prosent av menneskene i denne byen uten at de vet det. Gjøre dem glade – ellers tror de i det minste at de er glade, eller aggressive.»

I motsetning til mange forskere på dette feltet, pleier Elizabeth Rauscher-Bise å være åpen om arbeidet sitt, har demonstrert effektene mange ganger i kvasi-offentlige fora, og hevder å eksperimentere kun på fullt informerte mennesker. For mange år siden, under en minneverdig demonstrasjon i California, snudde hun en bestemt hjernebølge på alle studenter i venstre side av auditoriet hennes, hvorpå de begynte å hakke tenner, høylytt, kollektivt og ukontrollert. Da de upåvirkede studentene på høyre side av auditoriet mente at dette kunne være et slags triks, snudde Elizabeth Rauscher-Bise rolig den spesifikke hjernebølgen mot dem i stedet. Høyresiden led nå nøyaktig samme skjebne, overvåket av de lamslåtte, men påvirket ikke lenger elevene på venstresiden.» Fra Joe Vialls artikkel, se her.

Dr. Pierre Gilbert om flytende krystaller i obligatoriske vaksiner

Den fransk-kanadiske dr. Pierre Gilbert var utdannet kiropraktor. I 1974 opprettet han helseseminarer, både for sin profesjon og for publikum. Han var konsulent for et av de største slike firmaer i USA. Han var medlem av forskjellige forskningsforeninger som: American Arthritic Society Gonsted Technics, Goodhearth Kinesiological Research Group, Van Rumpt Reflex Technic.

Dr. Pierre Gilbert fra fransk Canada, foto fra video, her.

«I den biologiske ødeleggelsen er det organiserte stormer på magnetfeltene. Det som vil følge er en forurensning av menneskehetens blodstrømmer, og skape tilsiktede infeksjoner. Dette vil bli håndhevet via lover som vil gjøre vaksinasjon obligatorisk. Og disse vaksinene vil gjøre det mulig å kontrollere mennesker. Vaksinene vil ha flytende krystaller som blir verter i hjernecellene, som vil bli mikromottakere av elektromagnetiske felt der bølger med svært lave frekvenser vil bli sendt. Og gjennom disse lavfrekvente bølgene vil folk ikke være i stand til å tenke, de vil bli forvandlet til zombier. Ikke tenk på dette som en hypotese. Dette er gjort. Tenk på Rwanda» (Dr Pierre Gilbert uttalte dette i 1995). Se og hør dr. Pierre Gilbert, video, her. Om Gilbert og de magnetiske vaksiner, her.

Bak folkemord-hendelsen i Rwanda deltok bl.a. CIA, FN-soldater fra Canada og Belgia og Rwanda Patriotske Front (RPF), men også president Museveni i Uganda og noen av hans militære ledere, skal ha vært involvert. Det begynte slik: «Natt til 6. april 1994 ble hutu-presidentene i Rwanda og Burundi, Juvenal Habyarimana og Cyprien Ntaryamira, og general Nsabimana, stabssjefen for den rwandiske hæren, samt flere andre dignitærer og en fransk flybesetning myrdet da flyet de var i ble skutt ned over Kigali flyplass av luftvernmissiler avfyrt av medlemmer av den Tutsi-ledede Rwanda Patriotic Front (RPF) med bistand fra regjeringene i flere land», skriver journalist Christopher Black, les videre, her.

Dette innbar at Pierre Gilbert mente at hutuene og tutsiene hadde blitt injisert med vaksiner for «alvorlige» smittsomme sykdommer, antagelig via et påskudd, og skjult i vaksinene var flytende krystaller i nanopartikkel-størrelse. Dette utgjorde den utløsende faktor for folkemordet mellom tutsiene og hutuene i Rwanda i april 1994, da disse ble utsatt for mikrobølge-bestrålning. Befolkningen i Rwanda var i 1994 6, 7 millioner. Det sies at over 1 mio barn, kvinner og menn ble i løpet av 100 dager drept på grusomt vis, 2 millioner flyktet (les her). Det hører med til historien at marxistenes hersk og splitt-taktikk hadde blitt satt inn i befolkningen i dette lille afrikanske land helt fra 60-tallet og fremover; de var allerede på kokepunktet, det skulle bare et siste dytt til.

Joe Vialls om Operasjon Crimson Mist

Joe Vialls, skribent, foto, her.

Var dette den siste dytt Joe Vialls beskrev i sin artikkel om Operation Crimson Mist, et CIA fly – C130 – hadde akkurat startet og fløy over folkemengden med åpen bakluke med en mikrobølge-transmitter som sendte ut en bestemt frekvens, en helt nøyaktig frekvens, ned over menneskemassene i Kigali:

«Da nyheten om presidentkrasjen kom inn over VHF-radioen, ble et av Hercules-flyene raskt klargjort for å ta av. Flyingeniøren sjekket festet til RATO [Rocket Assisted Takeoff]-pakkene, mens forskerne gjorde siste justeringer av en stor mikrobølge-skål montert på den bakre lasterampen til flyet. Det var dette merkelige og esoteriske utstyret alene som direkte ville bidra til døden til mer enn én million afrikanske sivile i løpet av de hundre dagene som fulgte.»

 «Da Hercules-motorene startet med et brøl, hadde amerikanske agenter i Kigali samarbeidet med lokale embetsmenn og medlemmer av den rwandiske sikkerhetstjenesten, og bidro til offentlig mistanke om «foul play» i presidentens flyulykke. Oppfordret av korrupte embetsmenn begynte hutu-stammene å marsjere mot tutsi-stammene og kastet noen steiner mot dem. Uskyldig nok i utgangspunktet, dog med noen ekle machetekutt her og der. Men så gjorde C-130 Hercules en nøye beregnet pasning rett over den fremrykkende hutuen, og de gikk plutselig berserk. Øynene ble blanke, humøret til Hutu-publikummet gikk fra enkelt sinne til ukontrollerbart raseri, og i løpet av minutter fløy hundrevis av diverse tutsi-kroppsdeler gjennom luften.

Hva Hercules-mannskapet nettopp hadde oppnådd har vært en åpen hemmelighet siden slutten av femtitallet, da forskere ved et uhell oppdaget at det er en presis «kontroll»-hjernebølge for bokstavelig talt alt vi gjør, og for alt vi føler. Problemet den gang var at hver av disse kontrollerende hjernebølgene [raseri, frykt, panikk, slapphet, oppkast og så videre] måtte overføres med en nøyaktighet tatt ut til tre desimaler, ellers fungerte de rett og slett ikke i det hele tatt. Men etter hvert som årene gikk, og med fremkomsten av transistorer og mikroprosessorer, ble den operative anvendelsen av presise (min utheving) kontrollhjernebølger praktisk realitet.» Oversatt fra Joe Vialls artikkel, se her.

Forskningen tatt i betraktning kan dette være sant. Og CIA har en uendelig lang rekke av ondsinnede, kriminelle handlinger bak seg som dypstatens kyniske og hensynsløse arm, overalt der hvor det har vært verdier å hente. Vi skjønner at folkemordet i Rwanda kan ha vært en CIA operasjon, på linje med de mange hensynløse og kyniske prosjekter CIA har stått bak. Dengang var det kontroll og styring av folk med hjelp av frekvenser som var tema. Dette var 28 år siden. Vi har miljøer midt iblant oss som elsker slike maktmidler, de har ressursene, det er klart at de har kommet videre i sin forskning. De elsker å styre folk uten at folk vet det, med hjelp av TV-nyheter, radio, riks- og lokalaviser, og med sikkerhet også med frekvenser.

Det er nærliggende å mistenke at også Covid19-vaksinene, som hadde helt andre hensikter enn å beskytte mot en mild influensa, den gav ingen beskyttelse mot covid-smitten, inneholdt nanopartikler, kanskje også flytende krystaller. Forskere i Sverige, Spania og Tyskland fant gjennom undersøkelser med elektronmikroskop merkelige metalliske partikler de ikke kunne finne i noen innholdsfortegnelse. Vi husker hvordan metallgjenstander som kniv, gaffel og skje, men også større gjenstander festet seg magnetisk til de vaksinertes fysiske kropp, og ingen kunne forklare hvorfor? Går kanskje også covidvaksinene under navnet magnetiske vaksiner, slik dr Pierre Gilbert omtalte det? Toppfoto, her. I løpet av to til tre dager etter WTC-hendelsen hadde bilen sunket sammen og var på vei til full oppløsning; rusten var aggressiv og i full vigør. Toppfoto: her.


En rekke temaer som dr Judy Wood har lagt stor vekt på som viktige for oppklaring, er i min artikkel ikke nevnt. Det gjelder blandt annet tritium-målingene på WTC-området, John Hutchisons eksperimenter og tanker om fremmede energier. Det gjelder også kald fusjon, den drivende røyken, tornado utenfor New York på den aktuelle dato, levitasjon og statisk elektrisitet som henger sammen med denne. Med min artikkel ville jeg først og fremst vise til det som bandt WTC-hendelsen sammen med «skogbrannene» i Paradise City, Santa Rosa i 2017/2018 og Covid19-pandemien i 2020/21/22, nemlig bruk av mikrobølger. Kanskje vil du hjelpe (?): Dette er ennå ukjent stoff for de fleste, vær med å gjør dette kjent. Dr Judy Woods bok Where Did The Towers Go, kan lastes ned, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response