Historien om Medjugorje og Madonna8 min read

Now Reading
Historien om Medjugorje og Madonna8 min read

Artikkel-forfatter

For å få frem hva lysets Madonna representerer var det på sin plass å sette opp en mørkets Madonna ved hennes side, en madonna kjent under navnet Madonna Louise Ciccone. Den som tar seg tid til å se hennes videoer, ser at hun har latt mørkets krefter bruke henne for å komme til rikdom og luksus gjennom å forføre tusener av ungdommer inn i sitt eget mørke rike.

Men å imøtekomme de manges ungdommers unbearbeidede seksualliv gjennom å misbruke symbolers kraft på sine show, er i seg selv en voldtekt av sitt eget publikum. Louise Ciccone opptrer som en illusjonist som ikke nøler med ta i bruk sitt publikums laveste instinkter; og må som enhver av oss på et senere tidspunkt stå til ansvar for det hun har dyrket frem, hun må betale regningen.


Popindustriens Madonna Louise Ciccone skaper sine demoniske skygger ved hjelp av lyset fra kristne symboler, begrep og bilder, det er sikkert at hun ikke har funnet opp dette på egen hånd, fra Rebel Heart Tour, her.

Å være født inn i en kristen samfunnskultur betyr at frakken som ble utdelt, hadde blitt føyd sammen av kristen sedvane. Kanskje av den grunn hadde jeg helt fra tidlig alder sympati for den visdom jeg følte levde i bibelens Nye testament. Men som barn i et norsk marxistdemokrati ble jeg forledet til å betrakte dette som en slags hobby, noe jeg passivt nøt av, men uten å tilføye noe eget, akkurat som et fettøye som haster avgårde på egne utflukter øverst oppe i vannflaten og ingen anelse har om hva som gav oppdriften. Da jeg for et dusin år siden bereiste et land med en landmasse på størrelse med Norge, men tettpakket med 110 millioner innbyggere, flertallet i enkle kår på et meget fruktbart øyrike, forsto jeg hva det var som holdt nasjonen sammen i sømmene.

Landet var Filippinene, bebodd av over 30 forskjellige etnisiteter, og hadde vært under den katolske kirkes oppsyn fra det tidlige 16ende århundrede. Kristendommens leveregler og visdom var den kultur de sto på; millioner av mennesker, de hadde levd sammen i fred uten andre betydelige konflikter enn utenlandske krigshissere hadde brakt inn. Dette ble en nøkkelopplevelse for mitt vedkommende. Med dette var for meg tiden kommet til å ta kristendommens idealer på alvor; å skarpere formulere egne idealer og målsettinger; jeg hadde altfor lenge latt meg påvirke av den pågående marxistiske avkristning, som systematisk, i ro og fred i mange år fra de mange skalkeskjul, hadde funnet sted i Norge.

Ved å venne ungdommene til de mektige åndelige ekvipasjer, som ligger bak menneskets forplantningevne, fører Louise Ciccone dem skritt for skritt mot kristendommens motbillede, satanismen, fra video, her.


Marxistdemokratene, (dvs alle stortings-politiske partier idag, KrF inkludert) iakttok alle krigene, deres lemlestelser, sårede og døde, den omfattende nedbrytning og ødeleggelsene av vår samfunn, men hadde latt seg forlede til ikke å se ondskapen, fordi ordet var fjernet fra deres vokabular; det onde fantes ikke i deres verden, og dermed hadde de gitt det onde fritt leide.


Da det er viktig for mange av oss å få høre om ideer og tanker utenfra for på en omfattende måte forstå det som skjer, slik at vi kan handle forholdsmessig, står kristendommen og dens ideer nært; vi er fortsatt et kristent land, selv om marxistdemokratene har arbeidet systematisk i mange år for å forandre dette.

Følgende historie er viktig å lytte til, har vi ikke erfart noe lignende under pandemien? Myndighetenes lett skjulte trusler om vaksiner? Statlig mobbing av uvaksinerte? Virussykdom som ingen sykdom var, vaksiner som ingen vaksiner var? Mange dødsfall deklarert som død av sykdom, mens det i virkeligheten var pga en eksperimentell mRNA-injeksjon? Var ikke dette bygd på løgn?


Marxistdemokratene, posisjonert i de viktigste stillinger i våre statlige departement, var ikke bare ateister, men også materialister. De hadde latt seg forlede til ikke å se løgnen, fordi ordet var fjernet fra deres vokabular; løgn fantes ikke i deres verden, og dermed fikk også løgnen fritt leide.

Madonna, kvinnen og moren; så stor var hun i sin sjel at hennes opphøyede evne til medlidenhet og omsorg for menneskene, sammen med en velsignende holdning og gest som gave til alle besøkende, slik at de kunne føle seg styrket, kommer til og med til uttrykk i hennes avbilde i Medjugorje, se, her.


Popartisten Madonna lokker tusener på tusener av ungdommer og unge voksne og fører dem skritt for skritt fremover, en slags mørkets kveldsskole, fra video, her.

Jeg har valgt noen få sitater fra dokumentet som kan gi et inntrykk av hva slags mennesker vi har med å gjøre, jeg anbefaler å lese boken:


«17. august 1981 ble sognepresten Jozo Zovko arrestert som ansvarlig for menigheten i Medjugorje og fordi han vitnet for åpenbaringene. Han ble anklaget for å være en oppvigler og forræder og fiende av den sosialistiske stat. De ville først henrette ham uten rettssak, men de var redde for reaksjonen til folkemassene hvis han ble martyr.»

«Rettsaken var nærmest et skuespill, en tragisk farse; Anklagen mot sognepresten Jozo var tatt fra prekenen den ellevte juli. Han hadde preket over tekster i 2. Mosebok, Exodus, om Israels utfrielse fra Egypt og den førti år lange vandringen i ørkenen før de kom til Det lovede Land. Han tolket det symbolsk og åndelig, og han snakket om å være slaver av synd og å bli løst fra syndens lenker.

Spioner fra kommunistpartiet hadde tatt notater fra prekenen og ble ført som vitner, men de var lite kjent med Den hellige skrift. De mistolket alt som politisk og nasjonalistisk propaganda, og trodde at Jozo snakket om undertrykkelsen av kroatene de siste førti årene med kommunismen. De mente han hadde oppfordret folkemassen til opprør mot regimet, selv om han bare hadde oppfordret dem til bønn og personlig omvendelse.»

«Jozo Zovko ble dømt til tre års fengsel på grunn av antirevolusjonær virksomhet. Han måtte bo på en naken celle av betong med bare en brisk. Pater Jozo blir fengslet uten sengeklær å ligge på og lite mat. Han ble torturert, slått og mishandlet…» …«Jozo har en dyp og fast tro, og spesiell evne til å formidle evangeliet og Guds kjærlighet. Han er heller ikke redd for å si sannheten, og det er det ikke alle som liker. Mange vitner om at de har kjent Den hellige ånd når pater Jozo har lagt hendene på hodene deres og bedt over dem. Det har også skjedd sterke omvendelser og helbredelser. Mange har også blitt befridd fra demonisk innflytelse på hans forbønn.»


Kristendommen slo etter Midtøsten først rot i Søreuropa. Her er de kristne røtter langt dypere og har mange flere forgreninger og større betydning enn i Skandinavia hvor marxistdemokratenes dødsånd allerede har kunnet legge mangt og meget øde (foto, se her).

«Kommunistene så også etter hvert muligheter til å tjene penger og ble mer ‘velvillige’ overfor turistene. De bygde et eget turistkontor rett utenfor kirken og innførte en turistskatt for utlendinger. Det ble også krevd inn en skatt av dem som hadde overnattingsgjester, selv om de lot dem sove der gratis.»

«Bare Gud er hellig i seg selv. Menneskers hellighet er derfor noe vi får som gave av Gud, som en nåde vi ikke selv kan oppnå. Ordet hellig fra norrønt og engelsk stammer fra et ord som betyr å være ‘Hel’ det samme som helse og helbredelse. Det å være ‘hel’ i sin ferd og uten svik er et gammelt norsk ideal.»

«Det har skjedd mange spontane helbredelser i Medjugorje; ‘lamme går, døve hører og blinde ser,’ akkurat som i Evangeliene. Mange vitner om mirakuløse helbredelser, over 450 er dokumentert etter Kirkens strenge kriterier, og kan ikke forklares medisinsk med dagens viten. Svært mange har opplevd en indre helbredelse og forvandling. Den viktigste åndelige helbredelsen skjer gjennom å motta tilgivelse for alle synder i Skriftemålet.

Prestene pleier å be for helbredelse etter kveldsmessene, både fysisk, psykisk og åndelig. Ofte legger de også hendene på hodet til de syke mens de ber. Sykesalvingen blir også brukt til helbredelse og lindring ved alvorlig sykdom, og ikke bare som ‘Den siste olje’ før døden. Når vårt forhold til Gud blir helbredet, kan vi oppleve den store indre freden som bare Han kan gi. Seerne forteller at under åpenbaringene pleier Jomfru Maria å strekke ut hendene og be over alle som er tilstede. Hun ber spesielt for dem som er syke. Hun helbreder ikke selv, men går i forbønn for oss, og hun gir oss sin kjærlighet og velsignelse.»


Tekst tatt fra pdf-dokumentet Fred i hjertet, fred i familiene, presentert av Åse Ottersen, kan lastes ned her.


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response