Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin11 min read

Now Reading
Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin11 min read

Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin

Fra den hemmelige Rand-rapporten

Artikkelforfatter

USAs dypstat trakk i trådene, her også. De hadde gjemt seg bak bedraget om at Putin angrep Ukraina og måtte på død og liv forsvares av NATO, Europas egne militære styrker. Men slik var det ikke. Det var USAs dypstat som hadde planlagt Europas undergang. Den hittils hemmeligholdte forskningsrapporten fra tenketanken Rand uttrykker dette utvetydig. Europa skal tappes for blod, mens USA skal komme styrket ut av det. Dette passer også med FNs Agenda 2030s skjulte hensikter, se uttalelse av Maurice Strong. Samtidig ble det løyet og bedratt i saken Ukraina helt fra 2014; det var USA som hadde bukten og begge endene, samt anvar for all propaganda og bortforklaringer.


Den hemmelige Rand-rapport: USA ville kvele Europa gjennom Ukrain-krigen for å få styrket sin egen økonomi


Rand rapporten bekrefter altså at hun hadde rett: Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakarova, anklaget nylig under Eastern Economic Forum i Vladivostok 6. august 2022, USAs regjering for å starte en energikrise i Europa. I følge en presse-TV-rapport mener Russland at USA oppmuntrer europeiske ledere til å gjøre «selvmord», som å sanksjonere Russland for deres militære inngrep i Ukraina, se Big League artikkel, 10/9-22, her.

Nya Dagbladet, en svensk nettavis, hevder å ha fått tak i et internt lekket dokument fra den amerikanske militære tenketanken RAND Corporation som ble publisert 25. januar 2022, omtrent 1 måned før Russland invaderte Ukraina.

«Forskningsrapporten» uttalte at et svekket Tyskland og svekket Europa ville styrke den amerikanske økonomien ved å la dem bli involvert i sanksjoner mot Russland som et resultat av Ukraina-konflikten, som ville kutte deres energiforsyninger og kollapse deres økonomi. Tenketanken RAND (her), som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutningstaking gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

I et dokument signert av RAND, under åpningsoverskriften «Svekk Tyskland, styrk USA», antas det at det er et «presserende behov» for en tilstrømning av ressurser utenfra for å opprettholde den amerikanske økonomien generelt, men «spesielt for banksystemet». Den største hindringen for dette ifølge RAND er Tysklands økende uavhengighet. Det vises blant annet til at Brexit har gitt Tyskland større selvstendighet og gjort det vanskeligere for USA å påvirke beslutningene til europeiske regjeringer. Et sentralt mål som gjennomsyrer den kyniske strategien er fremfor alt å ødelegge samarbeidet mellom Tyskland og Russland, og også Frankrike.

Glimt fra rapporten:

Den nåværende tilstanden til den amerikanske økonomien antyder ikke at den kan fungere uten økonomisk og materiell støtte fra eksterne kilder. Den kvantitative lettelsespolitikken, som FED har tydd til regelmessig de siste årene, så vel som den ukontrollerte utstedelsen av kontanter under covid-nedstengningene i 2020 og 2021, har ført til en kraftig økning i utenlandsgjelden og en økning i dollartilførselen.

Det tyske Miljøpartiets utenriksminister, Annalena Baerbock møter NATO, ifølge Randrapporten er de tyske grønne fanatikere lette å manipulere hvorhen man måtte ønske. Foto her.

Den fortsatte forverringen av den økonomiske situasjonen vil sannsynligvis føre til et tap i stillingen til Det demokratiske partiet i kongressen og senatet i det kommende valget som skal avholdes i november 2022.


En riksrett mot presidenten kan ikke utelukkes under disse omstendighetene, noe som må unngås for enhver pris.


Det er et presserende behov for at ressurser strømmer inn i nasjonaløkonomien, spesielt banksystemet. Bare europeiske land bundet av EU- og NATO-forpliktelser vil kunne gi dem uten betydelige militære og politiske kostnader for oss.

Den fortsetter med å slå fast at Tyskland er det europeiske nøkkellandet som må veltes økonomisk for «en økning i ressursstrømmen fra Europa til USA». Dokumentet skisserer hvordan dette skal gjøres, nemlig ved å trekke Tyskland og Europa inn i Ukraina-konflikten ved å delta i sanksjoner mot Russland som vil kutte strømmen av billig energi fra Russland.

Den nåværende tyske økonomien baserer seg på to søyler. Disse er 1) ubegrenset tilgang på billig russisk energi og 2) billig elektrisk kraft fra Frankrike, takket være de franske atomkraftverk. Å forhindre levering av gass, kan forårsake en systemkrise som vil kunne være ødeleggende for den tyske økonomi samt indirekte også på hele den europeiske union.

Denne «forskningsrapporten» ble delt ut til stabssjefen i Det hvite hus, utenriksdepartementet, CIA, NSA og Den demokratiske nasjonale komiteen, én måned før Russland invaderte Ukraina. Ideen om at Tyskland og Europa var de virkelige truslene mot USA, og ikke Russland, var et konsept vi først publiserte her på Health Impact News i juni i år, da vi publiserte to artikler skrevet av Sam Parker fra Behind the News Network. Parker kom faktisk med den dristige uttalelsen at Russland ikke er USAs fiende, men Europa er det.

Her er utdrag fra disse artiklene:

«Konkurranse er synd! Dette er mottoet til Rockefeller-familien. USAs virkelige motstandere er dets europeiske og andre allierte: USAs mål er å hindre dem fra å handle med Kina og Russland. Opprettelsen av NATO ble designet av Nelson Rockefeller for å «holde Tyskland nede, Russland ute og USA inne.» Dagens sanksjonsregime er rettet innover, for å forhindre at USAs NATO og andre vestlige allierte åpner for mer handel og investeringer med Russland og Kina.»

«Målet er ikke så mye å isolere Russland og Kina som å holde disse allierte fast innenfor USAs egen økonomiske bane. Rapallo-traktaten Den 16. april 1922, i Genova, Italia, slapp den tyske delegasjonen en bombe hvis sjokkbølger nådde over Atlanterhavet. Det var en geopolitisk bombe. Den tyske utenriksministeren Walter Rathenau kunngjorde til delegatene at Tyskland og Sovjetunionen hadde inngått en bilateral avtale, der Russland gikk med på å tilgi sine krigskrav på Tyskland i retur for en tysk avtale om å selge industriteknologi til Sovjetunionen, bl.a. tingene.»

«Det er en historisk og naturlig impuls mellom Tyskland og Russland som begynte i 1922. Etter slutten av 1. verdenskrig trengte et beseiret Tyskland å gjenoppbygge sin økonomi. Det ble inngått en avtale med Russland, der Russland skal forsyne Tyskland med alle de råvarene som trengs, mot at Tyskland forsyner Russland med industrivarer og avansert teknologi. Begge trengte hverandre. Det var en «vinn-vinn»-avtale.»


Maurice Strong (1929-2015, han døde på flukt fra kanadisk politi, i Kina), foto her.

Den tidligere FN-leder Maurice Strong formulerer her FNs skjulte strategi, at den passet inn i Randrapportens anbefaling som hånd i hanske, var nok ikke tilfeldig (hans uttalelse, her).

Maurice Strong: «Hva hvis en mindre gruppe verdensledere skulle konkludere at den største risikoen for jorden kommer fra de rike nasjoners handlinger? Er det da ikke vårt ansvar å redde jorden ved at vi sørger for at de rike nasjoner kollapser»?

Det er samme holdning som ligger bak aksjonene om nedbygging av oljeproduksjon. De Grønne er deres parti. Miljøaktivistene tilhører deres tropper. De dekker seg bak de edle motiver, men vil selv overta rikdommene for en slikk og ingenting. Forfatterinnen Ayn Rand har også blitt brukt til å spre deres ideologi, dette er metoden de følger systematisk, ad forskjellige veier få folk til å tenke ubevisst det de lenge har planlagt; lurer på om ikke hun oppdaget dette i tide, se boken Atlas Rugged, utgitt 1957, om nedkjøring av industrien slik at velstanden tar slutt, nedlastning her.


«Denne avtalen ble formalisert i Genova, Italia, i 1922, og ble kalt Rapallo-traktaten. Det ga en umiddelbar panikkreaksjon i både Rothschild-husene i London og Paris. Dette var på grunn av at Rothschilds Shell Oil arbeidet og planla for å ta kontroll over Russlands krig, raserte oljefeltene i Baku. Rothschilds var fast bestemt på å sikre monopolrettigheter til å utvikle og kontrollere de enorme russiske oljefeltene. Enda verre for Rothschilds var visse bestemmelser i Rapallo-traktaten at en stor tilførsel av tysk maskineri, utstyr, stål og annen teknologi skulle selges til Russland for gjenoppbygging og utvidelse av Baku-oljefeltene.»

«Det var ikke lenge før det britiske svaret på Rapallo kom. Walter Rathenau ble drept av britisk etterretning i juni – to måneder etter at traktaten ble undertegnet. Fra det øyeblikket til nå, først London, deretter etter 1945, jobbet Washington hardt for å sikre at ingen lignende avtaler inntreffer mellom disse to nasjonene. Hvis en slik kommersiell union skulle dannes mellom Tyskland og Russland, ville det vise seg å være en stor «vinn-vinn» for hele Eurasia. Denne handelsobligasjonen ville trekke de andre eurasiske nasjonene til å slutte seg til den tysk-russiske handelsblokken.


I et slikt scenario ville det ikke være behov for verken Storbritannia eller Amerika i denne nye blandingen.»


Siden sovjettiden har Russland vært en pålitelig energileverandør til Europa «Dominansen til Washington seiret,» sa Zakharova til Reuters. «Politiske krefter ble brakt til makten i EU som spiller rollen som «provokatører.» «Det er absolutt selvmord, men det ser ut til at de må gå gjennom dette,» fortsatte hun. Kilde, her.

Fra artikkel Nya Dagbladet, utdrag, her:

De Grønne

De politiske sionister har opp igjennom historien alltid vist en grenseløs brutalitet; parret med en selvoppfatning som er psykopatisk grensende til det psykotiske, blir disse folkene vandrende psykiatriske tilfeller i ledende stillinger, noe som betyr omfattende lemlestelser, ødeleggelser og død for oss alle. Deres intellektuelle kapasitet gikk aldri utover egennytten og ble alltid brukt til det de selv oppfattet som intelligente bedragsoperasjoner. Det er de som står bak Ukrainakrigen og som vil gjøre alt for å stampe opp av bakken en 3dje verdenskrig utav dette. De politiske sionister er de som det Nye testament (Joh Åpenbaring) karakteriserer slik:…»sier de jøder, men ikke er det», dvs Khazarjøder (foto, her).

Grønne partier vil tvinge Tyskland til å «gå i fellen.» De grønne partiene i Europa beskrives som spesielt lette å manipulere til å gjøre ærend for den amerikanske imperialismen. Forutsetningen for at Tyskland skal gå i denne fellen er den dominerende rollen til grønne partier og de europeiske ideologier.

Den tyske miljøbevegelsen er en svært dogmatisk, om ikke fanatisk, bevegelse, som gjør det ganske enkelt å få dem til å ignorere økonomiske argumenter», skriver den og siterer den nåværende utenriksministeren i Tyskland, Annalena Baerbock, og klimaministeren, Robert Habeck som eksempler på denne typen politikere.

Personlige egenskaper og mangel på profesjonalitet gjør det mulig å anta at det er umulig for dem å gjenkjenne sine egne feil i tide. Det vil derfor være tilstrekkelig til raskt å danne et mediebilde av Putins aggressive krig – og gjøre De Grønne til ivrige og tøffe tilhengere av sanksjoner – til et «krigsparti». Dette vil gjøre det mulig å ilegge sanksjonene uten hindringer.

Baerbock er blant annet kjent for å erklære at hun vil fortsette suspensjonen av russisk gass også om vinteren – uavhengig av hva hennes velgere mener om saken og konsekvensene for den tyske befolkningen. – Vi vil stå sammen med Ukraina, og det betyr at sanksjonene vil holde seg, også om vinteren – selv om det blir veldig tøft for politikerne, sa hun på en konferanse i Praha nylig.

«Ideelt sett – fullstendig stopp av forsyninger.» Forfatterne uttrykker et håp om at skadene mellom Tyskland og Russland vil være så store at det vil gjøre det umulig for landene å gjenopprette normale forhold senere.

«En reduksjon i russisk energiforsyning – ideelt sett en fullstendig stans av slike forsyninger – ville føre til katastrofale utfall for tysk industri. Behovet for å avlede betydelige mengder russisk gass til vinteroppvarming vil ytterligere forsterke mangelen. Nedstenginger i industribedrifter vil føre til mangel på komponenter og reservedeler for produksjon, sammenbrudd av logistikkkjeder og til slutt en dominoeffekt.»


Til syvende og sist blir en total kollaps av økonomien i Europa sett på som både sannsynlig og ønskelig.


Carl Bildt fikk oppdraget å tilbakevise Rand-rapporten; vi skjønner derved at den har noe for seg; artikkel, ND, her.

«Ikke bare vil det gi et ødeleggende slag for den tyske økonomien, EU-økonomien vil også uunngåelig kollapse.» Rapporten påpeker videre at fordelene ved at USA-baserte selskaper har mindre konkurranse på verdensmarkedet, logistiske fordeler og utstrømming av kapital fra Europa, ville bety at de ville være i stand til å bidra til økonomien i USA med anslagsvis 7 -9 billioner dollar. I tillegg understreker rapporten også den viktige effekten av at mange godt utdannede og unge europeere blir tvunget til å immigrere til USA. RAND nekter for å vært opphavet til rapporten. RAND Corporation sendte ut en pressemelding onsdag hvor de benektet at rapporten stammer fra dem. Det gis ingen kommentarer til hvilke deler av rapporten som er usann eller unøyaktig, bortsett fra at innholdet er «bisarrt» og at dokumentet er «falsk», skriver Nya Dagbladet, her.


Rand rapporten; «Weakening Germany, strengthening the US», se rapporten, iii, original, kan lastes ned, her. To save US economy, artikkel, Health Impact News, her, Big League artikkel, 10/9-22, her. Toppfoto: Mange foto fra krigen i Ukraina var som dette, forfalsket, soldatene som løper, hunden, de brennende fartøyer er montert inn, foto funnet, her. Nya Dagbladet artikkel om Randrapporten på svensk, her, på engelsk, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response