Pass deg for ulven2 min read

Now Reading
Pass deg for ulven2 min read


Å gi andre råd medfører et moralsk ansvar

av Frank Ralle

Hvis ditt råd blir fulgt og rådet ikke gir et godt resultat, men tvert imot omfatter et tap er du faktisk medskyldig i denne personens tap. Å gi andre menneske råd om hva de burde gjøre og du ikke deler risikoen ved dette rådet bør du la være å gi råd uoppfordret. Hvis personen ber om råd er situasjonen annerledes, uansett bør man være forsiktig med å råde andre hvis det kan medføre risiko. Årsaken til menneskers iver etter å råde andre kan være feighet for å ta denne risikoen selv og kanskje mislykkes.

Noen mennesker ber om råd og forteller at de har en eller flere utfordringer men de er ofte ikke ute etter å høre forslag om hva de kan gjøre for å bedre sin situasjon, de ønsker kun å få en bekreftelse på at det de holder på med er fornuftig. Hvis du kommer med din gjerne velbegrunnede mening må du argumentere for fornuften i forslaget uten at ditt råd blir tatt til følge. Dette er bortkastet tid. Å gi andre råd om helse eller ernæring er ofte tidkrevende og blir sjeldent fulgt opp selv om din erfaring / kunnskap er helt relevant.

Mange er opptatt av sine egne tanker og hører ikke etter hvis du forsøker å fortelle om din erfaring, men det er ikke sikkert at din erfaring er den som passer for denne personen. De fleste er ute etter å fortelle om sensasjonelle hendelser eller trusler, det blir ikke foretatt noen innsats for å forhindre disse ofte uheldige konsekvensene av disse handlingene. Det finnes ikke stor innsatsvilje, det blir bare prat. Prat for å overbevise andre om at de bør gjøre en innsats, ikke du, du har brakt nyheten selv om det ikke er en nyhet, men en gammelhet som alle vet om. Å lytte er en sjeldenhet idag, de fleste lytter ikke, de er bare opptatt av å få fortalt sin versjon av en eller annen historie og denne eller disse historiene er ofte dårlig dokumentert.

Det er ofte bare rykter fremsatt av en eller annen som ønsker være viktig. Formålet med ryktet eller historiene kan være diffuse. Kanskje årsaken er å spre angst og usikkerhet. Når du forteller en historie vil du fremstå som mer intelligent hvis du beskriver kilden og en mulig årsak til at denne historien bør taes på alvor, eller avvises som lite verdig din oppmerksomhet. De fleste av oss har lest eventyret om gutten som ropte ULV. Når ulven endelig kom var det ingen som hørte på ham. Ikke la oss komme i den situasjonen. La oss se etter om ulvene har forkledd seg som sauer eller kanskje som politikere. Pass deg for ulven.


Toppfoto: her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response