Ukrainakrigen, hvem står i kulissene?65 min read

Now Reading
Ukrainakrigen, hvem står i kulissene?65 min read


Artikkel-forfatter

Å være ute om natten hvor mørket dekker til alt, hus og hage, land og sjø, har et kommende meget spennende moment. Det er når solen akkurat kommer over horisonten. Plutselig dukker tingene opp i lyset, og et ganske kort øyeblikk ser vi tingene på nytt, som sannferdige, men med helt friske øyne. Også når menneskelige øyne belyser maktmisbruk, med hjertets lys, kan faktiske forhold bli fullt synlige, tydeligere enn ellers. Ser vi klart, kan det lære oss å ta stilling til vanskelige saker. Klarer vi det, gjør det oss istand til å møte kommende hendelser meget bedre enn ellers, vi blir bedre skodd. For det som nå dukker opp i horisonten, skjer fordi noen har villet at det skulle skje, det var planlagt. Slik sett har journalist Eva Karene Bartlett rettet sitt søkelys på hendelser i Ukraina, slik at vi lesere skulle kunne se det hun beskrev.

Hun reiste i oligarks Igor Kolomoiskys fotspor, en selfmade, tydelig skruppelløs forretningsmann med statsborgerskap også fra Israel. Han ble født ca 300 km fra Leon Trotskys fødeby Bereslavka, i byen Dnipro, som Trotsky, en ekte khazarjødisk ukrainer. Bartlett ville sjekke det hun ante var løgn om massegravene. Hun skjønte at Kolomoisky også kanskje allerede hadde glemt dem. Også aktivist Nathanael Kapner, som i sin forekommende vennlighet og ekte interesse har hatt mot og evne til å kunne vise frem sionistenes ødeleggende virkning; gjennom å belyse fakta om de som bærer død og destruksjon med seg, hvor de går.


Hvorfor så brutale i Ukraina?

Fra opptøyene på Maidanplassen, Uavhengighetsplassen, i Kiev 2014: Hvem plasserte militært trente skarpskyttere i Hotel Ukraina ved Maidanplassen for å kunne drepe demonstrerende unge og gamle (se video, snipers at Maidan, her)? Drapene på Maidanplassen i Kiev kostet 123 demonstrerende og 18 politifolk livet. Hvem sto egentlig bak brutalitetene? Foto, her.

Hvem var de militært trente skarpskyttere som skøt ned og drepte demonstranter og politifolk på Maidanplassen om morgenen den 20ende februar 2014? Det hadde vært enkelte drap allerede siden januar, men volden eskalerte langsomt og nådde toppen den tyvende februar da flere enn 100 hadde blitt drept, inklusive 13 politifolk og over 2500 sårede og lemlestede.

«De himmelske ett hundre», mente president Poroschenko om de drepte demonstranter, han regnet ikke med politifolkene. Det hadde vært kraftige kamper mellom demonstranter og terrorpoliti, tydelig antent av folk som så ut som vanlige demonstranter, men som åpenbart var eksperter på å få flertallet til å ta ibruk brutalitet og vold, slik at molotov-coctails og skytevåpen skulle bli hentet frem. Hvem hadde bestilt dem? Hvor kom de fra?

Denne blodige hendelse var utslagsgivende for at president Yanukovich og hans nærmeste trakk seg fra makten og rømte til Russland. De åpnet for at Poroschenko og hans regjering kunne overta, de var vestvendt, dvs vennligstemt mot de maktjødiske miljø, kanskje fordi de hadde hjulpet og støttet dem utfra egne interesser, med US skattemidler, de hadde investert over $5 milliarder US dollar i dette, representert av ’israelfirster’ med dobbelt statsborgerskap, den nykonservative Victoria Nuland.

Det oppfordres til å forske nærmere på om det var de som også hadde kjøpt inn voldsdemonstrantene og skarpskytterne, slik at de kunne være sikre på at de skulle kunne gjennomføre det de hadde planlagt, de ny-conservative, de samme folkene som sto bak Project For The New American Century, de hadde investert over 5 mrd US dollar i dette (Nuland i National Press Club, 13. desember 2013, video, her).

Victoria Nuland, hate speech, marw 2015, se RT: 0:50, her.

Vi ser at Nuland sitter meget sentralt i et krigshissermiljø: «Nuland, hvis siste stilling var USAs viseambassadør i Nato, er like kjent som ektefellen Robert Kagan, medgrunnlegger av Project for the New American Century (PNAC), som ni dager etter terrorangrepene 11. september, 2001, publiserte et åpent brev til president George W. Bush der han oppfordret til at krigen mot terrorisme inkluderer fjerning av Iraks president Saddam Hussein, «selv om bevis ikke knytter Irak direkte til angrepet».

Mens Nuland nyter godt av et sterkt rykte som en uavhengig tenker, var familietilknytningen til Kagan typisk for den ekstraordinært sammensveisede naturen til regimet som har tatt kontroll over USAs utenrikspolitikk siden 9/11.» Sitat fra artikkel, her.

Sitat artikkel: På et kongressmøte uttalte assisterende utenriksminister Victoria Nuland som «absolutt faktum» at det hadde vært en massiv russisk invasjon. Sekretær: «Hvor mange russiske soldater er det i Ukraina i dag? Nuland: «Jeg vil si det er i tusener på tusener.» Russia Today: «Vel, dette til tross for den nylige erkjennelsen fra Kiev selv, her er Ukrainas øverste general: ‘Vi er ikke militært engasjert med noen regulære styrker i den russiske føderasjonen» …

Assisterende utenriksminister Victoria Nuland har satt i gang et retorisk angrep: «Russland og dets separatisters marionetter har utløst usigelig vold og plyndring. Hundrevis og hundrevis av russiske tunge våpen og tropper har strømmet over grensen. Et kommersielt fly ble skutt ned i sommer.» Artikkel, 3. mai 2015, Nuland and Israel (egen uthevelse) declares Russia war, her.

Med makt, brutalitet og vold skal alle overvinnes

Kaganfamilien, alle ny-conservative, foto fra artikkel av Ron Paul, mange i familien er opptatt av nettopp krig, artikkel her.

Project for a New American Century (PNAC): «Denne gruppen (de ny-conservative) etterlyste en «New Pearl Harbour» for å skyve amerikanere inn i en langvarig krig i Midtøsten. Robert Kagan, mannen til Victoria Nuland, var medgrunnlegger av gruppen. Deres viktige artikkel om dette emnet, var Gjenoppbygging av Amerika’s Forsvar, med disse avgjørende linjene: ‘Transformasjonsprosessen, selv om den medfører revolusjonerende endring, vil sannsynligvis være lang, hvis ikke en eller annen katastrofal og katalyserende hendelse kommer – som en ny Pearl Harbour.’ » fra boken av Victor Thorn, Made in Israel: 9-11 and the Jewish Plot Against America, kan lastes ned, her.


5 mrd dollar er mye penger. Man kan kjøpe mye for dette, 5 tusen millioner dollar. Det som i ettertid skjedde, bekreftet at det har vært en lang forberedelsestid, godt forberedt og såvidt jeg kan skjønne, ligger målet ennå langt unna.

Vold under demonstrasjonen på Maidanplassen var planlagt, det skulle eskalere, først fakler, siden molotovscoctails, så brennende bildekk, osv, skarpskytterne, kanskje bare 5 stykker, Ruger helautomat spesialrifler med den 6 x forstørrelses kikkert og tofot, ble Vermin silver tipp-ammunisjon som gjør størst mulig skade på offeret, brukt igjen? Det ble arbeidet hardt i kulissene for å skjule hvem de var, det ble ble holdt kjeft overalt, oppdragsgiverne var mektige. Flere mener det var slike skarpskyttere på Utøya også, fløyet inn over Eggemoen.

For å tåkelegge hvem det kunne ha vært, ble det satt ut masse rykter om hvem det kunne ha vært. Det var vanlige demonstranter, ble det sagt, med private våpen, det var terrorpolitiet Berkut med Kalashnikovs, det var Azov med jaktvåpen. Men at truslene ble satt ut, for det gjorde det, er et sikkert tegn på at beslutningstakerne satt høyt oppe i apparatene, kanskje sogar i Pentagon, på oppdrag. De er folk med dobbelte statsborgerskap, amerikansk og israelske. De går under navnet «Israel firster» (her). De kalles Sayanim, hjelpere. Handler de på oppdrag? Selvfølgelig gjør de det.

De største ressurser

Donetsk og Luhansk byr på store ressurser: «Men Russland kan også tjene økonomisk på å innlemme de nye territoriene – Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizhzhia – i landet. Gjenoppretting av krigsherjede territorier krever enorme investeringer, men det antas at avkastningen kan bli enda større. De fire regionene utgjør mer enn 90 000 kvadratkilometer eller nesten 15 % av Ukrainas totale areal. Fram til 2014 var Donetsk-regionen Ukrainas industrisenter, og sto for 20 % av landets industriproduksjon. Det er rikt på mineralressurser, og har det fjerde største kullfeltet i Europa. Luhansk-regionen er et viktig transportknutepunkt og er kjent for sin metallurgi, maskineri og landbruksindustri. Det har metallurgiske virksomheter, kjemiske og farmasøytiske fabrikker og flere kullgruver.

Zaporizhzhia-regionen er i mellomtiden sentrum for energiforsyning og produserer 25 % av Ukrainas elektrisitet. Tre kraftige energiprodusenter er lokalisert i den sørøstlige regionen – atomkraftverket Zaporizhzhia, det største kjernefysiske anlegget i Europa, Dnepr vannkraftstasjon og Botievo vindpark. Zaporizhzhia har også en rekke store industri- og maskintekniske anlegg. Kherson havneregion spesialiserer seg på skipsbygging og er kjent for sine feriesteder og landbruk. Dessuten vil hele Azovhavet også bli en del av Russland» (opplysninger, her).

«Ukraine harbors some of the world’s largest reserves of titanium and iron ore, fields of untapped lithium and massive deposits of coal» (Washington Post, her). De rike ressurser som Donbass byr på, kan ha vært avgjørende. Jeg vet at oljen i Irak og Syria er viktig, så viktig at den blir stjålet av amerikanske offiserer med et stort apparat i ryggen, hvor mye som havner i Israel, vet jeg ikke. At temaet er helt fraværende i media, presse og fjernsyn, kan være en bekreftelse på at naturressursene er meget ettertraktet av Israel. Tror vi fortsatt i Norge at US-amerikanerne aldri i verden vil okkupere de norske oljefelter i Nordsjøen for å stjele vår olje? Det er khazarjødene som har makten i USA, et løfte betyr mindre enn ingenting for dem.


Det brøt ut åpen krig den 24ende februar 2022. Krigen ville maktfolkene og krigshisserne fremfor noen, de politiske sionistene, holde varm ved hjelp av Russland, USA og NATO inntil meget mere enn bare Ukraina er lagt i ruiner. Til og med Norge heller bensin på bålet. Spørsmålet er hvem som fikk Norge til å stå i stramm givakt? Kanskje noen vi kjenner? Som fikk Støre og Stoltenberg til å snu brått, da det gjaldt Ghadaffi og hans land, Libya i 2011? Inntil februar 2022 hadde det vært en regelrett nedslaktning av sivile, meget merkelig.

Hvorfor så omfattende drap av sivile? Det ble brukt militære våpen og militære og private militser, det var som om ingen tidligere avtaler ble holdt, og heller ingen krigslover ble gjort gjeldende. Hvorfor? Fra en ukrainske jager fra luftvåpenet ble det skutt med raketter i boligområder. Det ble også metodisk skutt med artillerigranater, der hvor sivile oppholdt seg. Mange massegraver ble funnet. Det hadde vært meget brutalt. Som om det hadde blitt gitt ordre fra høyeste hold om akkurat det. Hva kunne hensikten være?

Det var de russlandsnære innbyggere i Donbass, i byområdene Mariupol, Lugansk og Donetsk, som skulle få svi, men det holdt utenfor den europeiske offentlighet, holdt skjult av de store riksaviser og statsfjernsyn. Hadde det ikke vært for noen få modige mennesker som ikke gav seg så lett, hadde vi ikke fått vite noe..

På jakt etter sannheten

Eva Karene Bartlett fra Kanada on Global Research TV, tøff jente, reiser på egen hånd ut i krigsområder for å kjempe for sannheten, foto, her.

Journalisten Eva Karene Bartlett baserer sine rapporter på egne iakttagelser, sannferdig medlidenhet med lokalbefolkningen og jakt etter reelle fakta, hvilken journalist tør å gjøre gjør det idag? Dette gir den mellom-menneskelige tone vi alle trenger idag for å kunne kommunisere, dette er sjelen i broene vi alle kan gå over for å komme til den andre siden, medlidenheten, den er også vesentlig i ønsket som får slutt på alle kriger.

For dette som er grunnlaget for å få snudd den offentlige mening. Krigene idag er alle avhengige av å føre folk bak lyset via løgn, av bedrag og det vi kan kalle hjernevask, som sørger for at ofrene bare ser isolerte deler av virkeligheten. Den offentlige mening, vår mening, hver våkne lesers mening har makt hvis vi blir flere, vi kan bevege dette begynnende vanvidd.

Eva K. Bartlett rapporterer; hyklerisk stillhet etter bombing på en fødestue: «I en verden hvor media hadde rapportert ærlig i stedet for å produsere sin egen virkelighet, ville det vekket en stor forargelse over Ukrainas angrep på fødselssykehuset i Donetsk. Men historien viser at dette ikke er verdenen vi lever i. Som jeg skrev i fjor, unngikk også vestlige medier og snakkende myndighetspersoner flittig fordømmelsene da terrorister angrep eller ødela syriske sykehus, inkludert beskytningen av et fødselssykehus i Aleppo, som drepte tre kvinner.

På det skadede sykehuset i Donetsk så jeg det gapende hullet i taket og restene av en Uragan MLRS-rakett som traff. De fleste vinduene i begge bygningene ble blåst ut (se videorapport fra fødselsklinikken på Twitter, her). Hsadde dette skjedd i Kiev, kan du vedde på at vestlige medier ville vært høylytte og rapportert 24/7 i flere uker. I stedet, akkurat som Vesten standhaftig har ignorert Ukrainas åtte år med krig mot Donbass, utelater de også rapportering om sykehuset. Grotesk nok rapporterte noen ukrainske og vestlige medier i stedet løgnaktig at dette var et russisk angrep, ikke ukrainsk, som terroriserte, skadet og drepte sivile den 13. juni.

Saken er at Ukraina har brutt internasjonal lov med sine åtte år med krig mot Donbass-republikkene. De bruker forbudte tunge våpen rettet mot sivile og infrastrukturer. Dette er bare den siste hendelsen. Som det viste seg, rapporterte vitner at det ikke hadde vært noe luftangrep. Det var eksplosjoner: Akkurat som terrorister bombet et hjem i Aleppo i 2016 og brukte en lettere skadet gutt som propaganda mot Syria og Russland, gjorde ukrainske styrker i Mariupol det samme, og satte det hele i scene for å sverte Moskva.»

CNN rapporterer om massegraver, de skriver om en by Manush utenfor Mariupol, og viser et videoklipp som kan være oppgraving av lik i et boområde, men det sies i klippet at dette er i Kiev og ikke i Mariupol, mens teksten i artikkelen er uklar på dette. Globalresearch, 28. april 2022, journalist Eva Bartlett sjekket dette, omtaler byen som Mangush, vi ser av videoen at dette må være langt fra folk, ingen hus å se, Bartell vil undersøke: «Wether or not there actually is a mass grave».

Fra artikkel Globalresearch (her): «Ifølge nyere vestlige medier har russiske styrker begravet opptil 9000 Mariupol-sivile i «massegraver» i en by like vest for den ukrainske byen.  Disse rapportene (her) bruker satellittbilder som bevis og gjentar påstandene fra tjenestemenn som er lojale mot Kiev om at «likene kan ha blitt begravd i lag» og «russerne gravde skyttergraver og fylte dem med lik hver dag gjennom hele april». Jeg dro til det aktuelle stedet og fant ingen massegraver, skriver Bartlett. I virkeligheten har området rundt 400 enkelte graver, inkludert 100 tomme.

De 9000 likene og  «det 21. århundres største krigsforbrytelse»  var ubekreftede påstander fremsatt av en borgermester som hadde flyktet fra byen sin, promotert av media som nedover i artikkelteksten innrømmet at de kunne bekrefte påstandene uavhengig – men da var skaden gjort. Mens de gikk rundt på stedet, ankom to menn som var ansvarlige for begravelser, og da de ble presentert for den tidligere ordførerens anklager om massegraver, avviste de påstandene på det sterkeste.


«Dette er ikke en massegrav, og ingen kaster lik i en grop,» sa en til meg.


Fra en massegrav i nærheten av Lugansk i 2021

«Den amerikanske journalisten George Eliason, som har bodd i Lugansk i mange år, har skrevet om disse angivelige grusomhetene. I en dokumentarfilm (her) om saken sa han: ‘Jeg er her i fem minutter, og så blir jeg fortalt at de fem første menneskene de fant, det var fem avhuggede hoder (egen utheving). De var alle sivile. Hvem gjør dette mot folk?’» Mine spørsmål: Så? De avhuggede hodene var altså lagt slik at de skulle bli funnet først? Fordi man skulle være sikre på at det var det som også først ville bli rapportert til verdenspressen (fra artikkel Globalresearch, her)? Hadde vi ikke hørt om en lignende slags «markedsføring» tidligere?

Passer ikke dette inn i forsøkene (som dessverre våre egne jenter ble offer for i Atlasfjellene i 2019, her), på å bruke ukristelige metoder fra gamle tider i et forsøk på å etablere skrekk i hele Vestens befolkning, i tillegg å kneble de gjenlevende med den ynkeligste, ydmykende dødsstraff som finnes?


Ikke mange som driver på med den slags, og så langt ute på villspor, men dermed vet vi hvor hunden ligger begravet, for de tok i bruk verdenspressen og prøvde å lage en sak utav det, en sak som skulle holde hele verden i bann, de investerte til og med over 500 mio dollar i dette (et tafatt forsøk på bortforklaring, her, for det var halshugging som var tema), men folkemeningen lot seg dengang ikke forføre, de avvist dette, det var i 2019 helt tydelig, men kanskje prøver de seg igjen nå i Ukraina (om massegravene, fra artikkel Globalresearch, her, hør Eva Bartlett på Twitter, her)?


Eva Karene Bartlett snakker med folk, ser med egne øyne og lar seg ikke vippe av pinnen: «Det hadde aldri skjedd før, med hensyn til kraft, tetthet og brannvarighet, et slikt raid på DPRs (Donetsk People’s Republic) hovedstad hadde ikke blitt registrert under hele perioden av denne væpnede konflikten [siden 2014]. På to timer ble nesten 300 MLRS-raketter (Multiple Launch Rocket System) og artillerigranater avfyrt. Lokalbefolkningen sier at dette var noen av de tyngste bombingene av Donetsk siden 2014, da regionen erklærte sin uavhengighet fra post-Maidan Kiev.

I Budyonnovsky-distriktet sør i byen ble under ukrainsk beskytning av et marked fem sivile inkludert ett barn drept. For bare to måneder siden traff Kievs styrker et annet marked i Donetsk, og etterlot fire sivile døde. I det hardt rammede Kievskiy-distriktet, i nord, forårsaket beskytningen brann ved et vanntappings-anlegg og et lager for skrivesaker, og ødela begge deler. Bygningen sto fortsatt i flammer da journalisten Roman Kosarev og jeg ankom omtrent en time etter angrepet.

Leilighetsbygg i området kom også under artilleribeskytning og etterlot dører sprengt, vinduer knust og biler ødelagt. Den ødelagte bensinstasjonen lå i en gate hvor jeg bodde i april, med bare boliger. DPR-sjef Denis Pushilin sa: «Fienden har bokstavelig talt brutt alle avtaler. Forbudte metoder for krigføring blir brukt, bolig- og sentrale distrikter i Donetsk blir beskutt, andre byer og bosetninger i DPR er også under ild nå» (hør intervju med Bartlett, fra Donetsk, her).


En engasjert jøde i disse kompliserte politiske spørsmål hvor khazarjødene er involvert, er den til kristendom konverterte jøde Nathanael Kapner. Han skriver i en artikkel fra 2014 slående og karakteristisk hvordan khazarjødenes økonomiske interesser er sterkt med i bildet i Ukraina. Dette er også et motiv bak de blodige forfølgelser av innbyggerne i Donbass-regionen. Fikk «Sayanim» Kolomoisky et oppdrag fra Midtøsten som han samtidig ville tjene store penger på? Ser vi på resultatene, hadde de åpenbart gitt ham frie hender, men at det skulle være skrekkinngytende, det skulle slå folk i Vesteuropa i senk. I tillegg hadde han åpenbart ikke bare tråkket de mektige på tærne for å få dollar på konto, men også lovgivningen, ikke uvanlig for khazarjøder, å kjøre i flere kjøreretninger når det gjelder penger.


Vil vi se dannelser av lignende nazi-henrettelses-tropper i Mellomeuropa og Skandinavia også? De er eksperter ut i fingerspissene på å infiltrere statsapparat, selvfølgelig også alliansr som NATO, men også politiske partier, de overtar rett og slett styringen. De er også drevne på å kuppe folkebevegelser og demonstrasjoner. Og løfter man på steinene og slipper dagslys til, springer de hurtig unna til nye gjemmesteder.


Hvem sto bak massemordene?

Igor Kolomoisky, den selvskodde forretningsmann fra Dnipro, elsket av få og hatet av mange (foto, her). Handlet han i oppdrag av andre?

Nathanael Kapner fra 2014: SLAY FOR PAY er Igor Kolomoiskys måte å drepe kvinner og barn i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina. Han er trippel statsborger: ukrainsk-israelsk- og kypriotisk, eier av Privat Bank, og junta-guvernør i byen Dnepropetrovsk, og siktet av Russlands straffedomstol for å ha planlagt og utført drap på sivile og brukt forbudte metoder for krigføring. Kolomoisky, som bor i Genève, Sveits, er den nest rikeste mannen i Ukraina, verdt 6 milliarder dollar.

Igor Kolomoisky født 1964, 300 km vekk fra fødebyen til Leon Trotsky? Kanskje har de flere lignende biografiske trekk? Se noen av hans grådighetens  hekkeløp, vi aner hans grenseløse hensynsløshet, her.

Anklagene ble styrket etter tilståelsen til Sergei Litvinov, en vernepliktig fra Kolomoiskys Dnipro, en krigsbataljon. Forrige onsdag innrømmet han at Kolomoisky hadde betalte ham for drap på fredelige borgere. «Litvinov vitnet om at han drepte kvinner og barn i landsbyer i Luhansk,» sa lederen av den russiske etterforskningskomitéen, og la til at Litvinov ble «betalt» av Kolomoisky for å ha begått drapene. Dette må være Kolomoiksys private Holocaust. Komitéens leder, Vladimir Markin, sa også at 2500 innbyggere i det sørøstlige Ukraina var blitt drept som følge av angrep fra flere rakettsystemer. Kolomoiskys militser er rapportert å være i besittelse av missilvåpen.

TRE MASSEGRAVER er bekreftet av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på et territorium som tidligere var kontrollert av regjeringsstyrkene i Kiev. Noen av de oppgravde likene viste tegn til tortur og henrettelse (en fjerde massegrav ble funnet 28. september 2014). I forbindelse med oppdagelsene av massegravene, anklaget Amnesty International den høyreekstreme Aidar-bataljonen ledet av «Høyre sektor»-leder Andriy Parubiy og Kievs president Poroshenko, for «krigsforbrytelser», begge under Kolomoiskys kontroll.


Og den kontrollen inkluderer også fire militser finansiert av jøden Kolomoisky: Bataljonene Dnipro, Aidar, Azov og Donbas.


Den 2000 mann sterke Dnipro-bataljonen, som var ansvarlig for brannbombingen av fagforeningsbygningen i Odessa 1. mai og de som ble levende brent, fanget inne på Mariupol politistasjon 9. mai, opprettholdt også en reservestyrke på 20 000 medlemmer. Kolomoiskys styrker, bevæpnet med avanserte våpen hentet fra våpenlager i Kievan og våpen kjøpt på det svarte markedet, består av ukrainsk regulære militært personell; høyreekstreme enheter fra vest-Ukraina; og Defense Force (IDF) Blue Helmet-kommandoer fra IDF i Israel.

Nathanael Kapner, foto, her.

Kolomoiskys Privatbank har vært den største mottakeren av det IMF kaller Emergency Liquidity Assistance (ELA), utlånt til landets banker. Følgelig har IMF-lån gitt under betingelsen for hjelpe Ukrainas økonomi i stedet gått til Kolomoiskys folkemordskampanje i Øst-Ukraina. Siden kommer Hunter Biden, Joe Bidens sønn inn på scenen. I mai i fjor ble Biden utnevnt til styret for Burisma Holdings Limited, et privat selskap som borer etter gass i Ukraina. Jøden Kolomoisky dukker opp: Med rette kjent som «kameleonen.» Burisma Holdings, registrert på Kypros, eies av Kolomoisky (Kypros er et av de tre landene der Kolomoisky har statsborgerskap). Pengeforbindelsen mellom Kolomoisky og Biden (Kiev og Jewmerica) er åpenbar.

Olje-«fracking» i det skiferrike Øst-Ukraina har vært et hovedmål for militærkampanjen i Kiev … og fracking er virksomheten Burisma driver med. Bare i juli i fjor begynte ukrainske tropper å installere fracking-utstyr nær Slavyansk. Befolkningen i Slavyansk protester mot utviklingen på grunn av farene ved hydro-fracking som bruker giftige kjemikalier som forgifter undergrunnsvann. Men med det amerikanske senatets lovforslag 2277 som pålegger USAID å garantere lån for alle faser av gassutviklingen i Ukraina, har morderen Kolomoisky full støtte fra Jewmerica … med Hunter Bidens pappa som stiller opp. Det er tross alt jødenes verden. Og det er derfor verden er i en kaotisk tilstand (originalartikkel, her).

Krig i Syria, hvem står bak de omfattende drap, lemlestelser og ødeleggelser? Hvem trekker egentlig i trådene her? Er det slik også hele Europa skal se ut om noen år? Er det ikke dette som er Covert War? At ingen skal ane hvem som står bak og trekker i trådene? her.

Fra John Kaminski, i forsvar for Nathanael Kapner: «Dette er ikke resultatet av en gal manns verk; det er en utrolig oppsiktsvekkende samlingen artikler skrevet av en som kjenner jødenes vanvittige praksis fra innsiden og som er rasende over deres umenneskelige oppførsel, fra drap på barn og innhøsting av deres organer til seksuelle overgrep mot sine egne barn og forbud mot å gi informasjon til politiet om de ritualiserte forbrytelsene de begår» (meget lesverdig, her).

Mitt spørsmål, kanskje er det som i Syria; kanskje er det også samme strategi, kanskje sogar de samme generalene som nå sitter i en bombesikker bunker i Ukraina og gir ordre til soldatene, istedenfor i Syria som tidligere, ordre de har fått fra enda høyere hold i Israel? Men kanskje er det bare utad at Ukraina er kampområdet; for akkurat det har en viss logikk, hvis det stemmer det som den lekkede Randrapporten (se Nyhetsspeilet, her) hevder, at det er Europas hjerte som står i fokus, nemlig nasjonen Tyskland.


Og faller Tyskland, visner ikke hele Europa av seg selv. Kanskje er krig, energiknapphet, inflasjon og hungersnød midlene som skal forvandle Europa til en ruinhaug på lik linje med Syria, Irak, Libya og Afghanistan? Ja, er det ikke akkurat det som ligger i kortene?


En stinn løgnatmossfære

Russell Bentley fra Texas: «Jeg bor i byen Donetsk, som fortsatt blir bombet på daglig basis, tilfeldige massemordsangrep av terrorister inn i sivile områder med tungt artilleri som er levert av NATO, Europa og USA. Noen ganger må jeg bruke hjelm hvis jeg skal til matbutikken.» Foto fra video, her. Flere artikler av Bentley hos rense.com, her.

Når alle lyver blir konsekvensene for oss seende slik ut: Vi mister tillit til alle, og mørket senker seg tungt ned over landskapet, vi blir blinde. Å prøve å begripe hva som egentlig skjer, hva som er realitetene bak propagandaen, må leve under slike premisser. Løgn er en psyop, en psykologisk operasjon som skal føre oss på villspor. Dette er propagandaens opppgave, vi skal miste orienteringen. Skal vi kunne se etter kjennetegn, må vi skjære igjennom tåkeleggingen.

Et kjennetegn er brutalitet. Ikke alle krigsparter er like brutale, noen oppfører seg som mennesker. Men særlig en gruppe gjør ikke det, de ønsker ikke det og har aldri gjort det. De utrydder folk systematisk, drap og blod er deres kjennetegn og det begredelige resultat av deres framferd har alltid lagt i deres fotspor, deres særegne spesialitet er «cut-throat»; å skjære over halsen på sine offer. Og like systematisk som de dreper, like systematisk dekker de sine handlinger bak løgn. De er fanatiske kontrollfreaks og ville ikke tillate noe som helst hvis de ikke hadde bukten og begge endene i sine hender, Abu Bakr al-Baghdadi var deres mann som kontrollerte ISIS.


Amerikaneren Russell Bentley ville undersøke løgn-propagandaen og se hva som kunne ligge bak denne, se hans artikkel, hos rense.com, her: Oversatt utdrag: «Den italienske propaganda-avisen La Stampa publiserte bildet ovenfor 15. mars 2022, som viser en grufull scene med massemord på sivile med ulovlig klase-ammunisjon spredd utover i et bysentrum med et ballistisk missil.

Den italienske avisen La Stampa fremstiller saken fordreid, selv om de kjenner sannheten (foto fra hans artikkel hos rense.com, her).

24 sivile (inkludert en hel familie med 2 barn) ble myrdet, og dusinvis flere ble alvorlig skadet. Overskriftene i rødt over toppen – ’Russlanddreper 400 i Mariupol, Kiev forbereder russisk angrep’. Den fete overskrift over bildet er ’Blodbad’. Bildet er ekte, og selv om overskriften er bevisst villedende, er de ikke direkte løgner. Det trenger de ikke være.

Løgnerne på La Stampa trenger faktisk ikke å lyve da de fleste europeere som de fleste amerikanske borgere, er altfor dumme til faktisk å se bak overskriftene, men blir lett lurt av noe mer enn insinuasjoner. Og de pro-nazistiske propagandister i avisen La Stampa vet dette. Jeg kunne fortelle deg at bildet faktisk viser resultatene av en krigsforbrytelse gjort av den ukrainske hæren med et Tochka-U-missil som traff Donetsk sentrum rundt klokken 12.00 mandag 14. mars, og meningen var å drepe mange ganger flere enn de 24 sivile som ble myrdet.

Jeg kunne fortelle deg at helgen før spredte ukrop-troll-kontoer på russiske og andre sosiale medier falske historier om at DPR-administrasjonen (Donetsk People’s Republic) ville offentliggjøre status til savnede DPR-soldater klokken 12.30 den 14. mars i administrasjonsbygningen i Donetsk sentrum, de ville at konene, mødrene og døtrene skulle komme dit. Denne meldingen ble også sendt via sms til de kvinnelige familiemedlemmers telefoner.

Jeg kan bekrefte det, for datteren til en av vennene mine som tjenestegjorde ved fronten viste meg meldingen på  telefonen. Jeg kan også fortelle deg at missilet ble fanget opp av DPR-luftforsvaret, og bare to beholdere med klasebombe-våpen detonerte da de traff omtrent 500 meter fra administrasjonsbygningen, på University Avenue i sentrum av Donetsk.»

Stikk motsatt av sannheten

«Hadde raketten nådd sitt mål ville hundrevis ha blitt drept. Kanskje du ville tro meg, kanskje ikke. Hva synes du om La Stampas arbeid? Ikke bare prøver de å dekke over det forsettlige massemord på sivile, men la skylden for den nazistiske forbrytelse på ofrene og deres forsvarere. Avisen La Stampa og Italia støtter dem. Dette er en svart løgn, en fordømt løgn, bokstavelig talt stikk motsatt (egen utheving) av sannheten. Og det store flertallet av vestlige borgere sluker disse løgnene akkurat som fluer spiser skitt. De som svelger disse løgnene er like skyldige som løgnerne selv.

Baruch Goldstein, mannen hvis hjerte var fylt til randen av hat, (1956-1994), her og her.

Og til informasjon; fotografen som tok det hjerteskjærende bildet La Stampa stjal, ble verken betalt eller kreditert, eller til og med spurt om tillatelse til å bruke bildet hans i denne italienske versjon av nazistisk propaganda. Vel, du kan si, det var en isolert hendelse, feil skjer. Men det var verken isolert eller feil. Redaksjonen av La Stampa visste nøyaktig hvor bildet var fra og hva det viste, de brukte det med vilje for å lyve» (fra Bentleys artikkel hos rense.com, her).»


Hør intervju med Russell Bentley, lastet opp 28. februar 2022, her. Intervju lastet opp 4rde oktober 2022, her.


The rise and fall and rise of Israels biggest racists; Rabbi Meir Kahane (1932-1990), kort videoklipp, her, og Benjamin Netayahu, foto fra slutten av 80-tallet, her.

Det er et faktum at vi har med mennesker å gjøre som har et svart-hvitt forhold til sin omverden: Den amerikanske jøden Baruch Goldstein var en av dem; en mann så full av hat at han ikke kunne bremse seg, men så seg tvunget til å måtte drepe muslimer inne i Ibrahimi moske i Hebron (1994), han stormet inn og skjøt og drap 29 mennesker, mange i bønn, noen helt ned i 12 år gamle og 125 ble såret og lemlestet.

Hans handling vakte beundring blant mange likesinnende, fordi de var tilhengere av Rabbi Meir Kahane. Det er de som stikker hodet først opp når det er snakk om Israels ekstremisme og hang til nådeløs brutalitet, fordi de er det virkelige Israels barn, en gruppering rundt JDL, Jewish Defence League, grunnlagt av Meir Kahane. De står under Netanyahus beskyttelse.

Fordi de ikke har noen moralske bremser, er våpenføre, kriminelle, som oligarken Igor Kolomoisky, og står over landets lover. De myrder sine fiender, bedriver menneskehandel, narkotika, prostitusjon og våpen, edle metaller, de dyrker en ekstrem rasistisk nasjonalisme og fordi de er kjernen i Israels fremtid, blir de satt på gullstol av det Israelske statsapparat. De fleste av dem kommer fra USA og er nybyggere i Israel. De representerer ånden i Talmud . Det kan ha vært mange fra denne gruppen som bemannet de frivillige troppene i Ukraina (hør David Sheen om El-Nakam bomberne, her).

Hva lå egentlig i luften?

Ilan Pappé (f.1954), her.

For å få perspektiv på oppførselen til et menneske som jødene i Israel må leve med, Baruch Goldstein, gir en historiker jeg gjerne lytter til, Ilan Pappé, viktige bidrag, her fra hans Ten Myths About Israel (2017), det gjelder sionistene, selv om de er ateister, de tror ikke engang på verken bibel eller noen Guds, er de frekke nok til å bruke bibelen som begrunnelse hvorfor de stjeler landområder fra andre:

«Lignende referanser til folkemord i Guds navn vises i det jødiske Haggada for påske (påske). Temaet er fortellingen om påskesederen (jødisk hellig måltid) – hvor Gud sender Moses og israelittene til et land som er bebodd av andre, til å besitte det slik de finner det passende – er selvfølgelig ikke et avgjørende spørsmål for de store flertallet av jødene. Det er en litterær tekst, ikke en manual for krig. Det kan imidlertid bli misbrukt av den nye jødisk messianske tenkning, som var tema i forbindelse med attentatet på Yitzhak Rabin i 1995 og også sommeren 2015, hvor en tenåring ble brent i hjel i en hendelse, og i en neste, to foreldre og deres baby.

Regjeringspolitiker fra Likud, Ayelet Shaked (f. 1976), her og her.

Israels nye justisminister (2015-2019, siden 2021 innenriksminister), Ayelet Shaked, snakket om lignende ideer, for henne gjaldt det så langt bare palestinere som hadde dødd i forsøk på å motsette seg Israel: Hele familien, sa hun, skulle «følge sine sønner, ingenting ville være mer rettferdig, enn det. De skulle gå, som også der es hjem skulle rives der slangene ble oppdradd. Ellers mer små slanger vil bli oppdradd der.»

David Sheen, journalist og Israelspesialist, foto, her, hjemmeside, her.

Dette høres ut som hat mot alt som ikke er «jødisk» i høyeste grad er levende helt opp på ministernivå av den israelske stat. Det betyr at mange mener sine egne ensidige meningers virkeliggjøring er berettiget, dessverre også Baruch Goldsteins. Spørsmålet er om slike fanatiske meninger har festet rot hos noen få personer, om ideene har en felles kjerne noe sted, eller om de har sitt større sentrum f.eks. i Likud?

Og er det ikke slik at Knesset og politikk har aldri hatt en reell innflytelse på statens utøving av makt, har ikke den israelske stat alltid fulgt den samme brutale linje? Ja, er ikke da Knesset et spill for galleriet, en bløff? Veien videre: Netanyahu kan bli valgt som primeminister ved valget den 1. november 2022. Han (Likud) har innledet et samarbeidet med det største rasistpartiet i Israel, Kahanistene, regnet som en terrorist- og ekstrem rasistgruppe, helt uten skruppler.

En skjebnesvanger blandning. Likud, ytterste høyre, ligger som en god nummer to. Likud er Netanyahus parti, grunnlagt av statsminister og terroristen Menachem Begin. Utviklingen av rasisme i Israel har gått den gale veien, har blitt meget verre med årene, forteller Sheen, han frykter fremtiden slik det ser ut nå; var det akkurat dette de har villet ha frem, hele tiden? Brutaliteten, hensynsløsheten og volden, akkurat det nazistene representerte? Hør synspunkter på det kommende valget av David Sheen, her.

Hvem var nazistene?

Alle rikspolitikere er medlemmer av det samme parti; Eustace Mullins (1923-2010); «Its only one political party today, and its called the nazis»… hør utdrag foredrag, her.

US forfatteren Eustace Mullins: «Det finnes bare ett politisk parti dag, og det heter nazistene» (Its only one political party today, and its called the nazis), de kom tilsyne i Tyskland ved etablering av samarbeidet mellom Adolf Hitler og Khazarjødene (zionistene) i 1923.

Navnet Nazi oppsto utfra Na(sjonalsosialisme) og Zi(onisme). Khazarjødene har av gode grunner fortidd dette. Den samme brutale og nådeløse khazarjødiske ånd som var den bærende blant Sovjets kommunister, den eldgamle asiatiske blodtørst fra lenge før kristi tid, var den som hadde tatt funnet veien til Tyskland under framveksten av Det nasjonalsosialistiske Parti, NSDAP.

Nazismens åndelige røtter ligger i Talmud. Den amerikanske rabbiner Stephen Wise (1879-1969) sa tydelig fra at kommunisme er den forkledde Judea, sitat: «Some call it Communism. I call it Judaism.”

Judea betyr i denne sammenheng med khazarjødene, den babylonske Talmud. En rekke høyere offisere under Hitler var forkledde zionister, de ville ha maktposisjoner, men røpet ikke for noen at de var tilhengere av Thodore Herzls og hans World Zionist Organisation. Slik jeg forstår det: Det var gjennom dem nazismens de tyske soldatene ble beryktet som nådeløse og brutale. Siden dengang har navnet Nazist fulgt med som nissen på lasset.

Det var folk med de samme slags idéer som utgjorde kjernetroppene hos morderbandene som Azov-bataljonen, Svoboda og Right Sector, men også tropper av frivillige fra Israel. Felles kjennetegn var deres grenseløse brutalitet, nådeløse og de styggeste drap av sivile mennesker. Idag er kjernen av samme ånd å finne i Israel. Beboerne av Gaza har fått lide under dette siden 1948, Gaza er idag en konsentrasjonsleir. Det kommer til å straffe seg sviende at vi ikke har gjort nok for å stoppe dette. Alle stortingspolitikere som støtter Israel, NATO, Europabevegelsen og EU, støtter, mange uten engang å vite det, nazistiske idéer hvis hensikt er å forvandle Tysklands Europa, som tidligere har vært et forbillede for mange av verdens nasjoner, til en øde ørken.

Eustace Mullins hadde rett, slik ser i mine øyne nazismen ut i Norge idag; stortingspolitikere som støtter, om enn så lenge stilltiende, utrydding av, i deres øyne, overflødig befolkning, som støtter abort, stortingspolitikere som støtter WHOs løgnaktige pandemi som er oppfunnet for å skaffe WHO verdensmakt. Stortingspolitikere som, uten å ha skaffet seg de nødvendige kunnskaper, legger til rette for pharmaindustriens sykdoms- og dødbringende vaksiner, utøver nazismens ideer. Hva det norske barnevern kan tillate seg ovenfor barn og ungdommer, enslige mødre, fedre og foreldre, har i mine øyne sin begrunnelse i nazismens eller babylonsk Talmuds tankegods.

Nazistene, som også er Israel firsters, utgjør idag de statskriminelle som mener seg berettiget til å forsyne seg grådig av det felles kakefat på befolkningens kostnader, de har under årenes løp forvandlet seg til de reneste parasitter. De har selv valgt en livsvei hvor de på veien ble skadedyr på samfunnets organisme, men er så hjernevasket og oppblåste at de ikke engang merker at det er det de er. Det skal bli mer enn vanskelig for dem å snu, ble de pga sykdom og død tvunget ut av det, burde de takke sine Gud på sine knær. Politiske partier har utspilt sin rolle. Men det enkelte menneskets ideer, kan bære oss inn i fremtiden.


Noen få rikspolitikere prøvde å bryte og ut av dagens innhengning ved å ta egne, selvstendige beslutninger. Det gikk ikke bra.


Israel er deres diktatoriske overoppsyn: Følgende episode var intet unntak: Under Israels 70 års-jubileum i 2018 hadde skarpskyttere fra IsraelDefenceForce (IDF) moro av å treffe kneskålene på fotballspillende barn og ungdommer på 1 km avstand. «Da Israel som nasjon rundet 70 år den 18. april 2018, hadde IDF-soldater under urolighetene drept minst 58 palestinere og såret og lemlestet flere enn 2400 ved Gaza stripen, ubevæpnete folk (artikkel, her, videosnutt fra 2020, her),» fra artikkel Nyhetsspeilet, her.

Samarbeidet mellom zionister og nasjonalsosialister som begynte iflg Mullins i 1923. Foto fra boken av Ron Unz om Jøder og Nazister. «En nazist reiser til Palestina og forteller dette i Angriff (Gauzeitung Berlin, en fylkesavis)», er teksten på myntene. Nedlastning bok av Ron Unz, her.

Det er lignende det som skjer i Ukrainas Donbass idag. Folk i Donetsk og Luhansk har siden 2014 vært utsatt for et sant helvete (ca 6,250 mio innbyggere), de har vært Donbass’ palestinere. Mange vet ikke engang hvorfor det skjer, fordi løgnene og bortforklaringene har skygget for all sannhet. Det er samme type terror som skjer der som den palestinerne i Gaza har måttet tåle i en årrekke.


Også Vladimir Putin påpekte for mindre enn en måned siden på de vestlige politikeres forhold til nazismen, hør utsagn, video 30. september 2022, se nedenfor.


Hva skjuler seg bak fasaden?

Forfatteren Ron Unz har skrevet tekster vi bør ta på alvor, han legger ingen kollisjonsputer imellom, ingen fartsdempere som skal gjøre hans formulerte iakttagelser mer spiselig for flertallet. Les hva han skriver: Jeg tror han har rett. Det er mange som har gått inn i propagandaens flueklister og blitt sittende fast i forestillinger som ikke er sanne. Vi har blitt ført bak lyset og har ufrivillig lukket oss selv ute fra det som virkelig finner sted, men dermed samtidig gitt et frirom for gjerningsmennene til å utføre det de har fore; for de er avhengige av å kunne utføre sine misgjerninger i det skjulte.

Hvis vi ser nærmere på de personligheter som la grunnstenene for dagens stat Israel, ser vi hva slags egenskaper og evner de i løpet av sine liv har dyrket frem i seg selv, karaktertrekk som fulgte med på lasset inn i dagens Israel. Vi nordmenn kjenner følgende fenomen godt, det er allerede vevd inn i vår åndelige ryggmarg; vi kan ikke stikke av fra problemene, våre dårligste egenskaper kommer alltid med på flyttelasset; som det så visdomsfullt heter i en av våre folkesanger: «Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble ham til ingen nytte, for høyt på vognlasset nissen lo: Jeg tror vi flytter i dag, vi to, jeg tror vi flytter i dag, vi to.»

Det gjelder folk som den selverklærte terrorist Menachem Begin, leder av terroristgruppen Irgun som tok ansvaret for å ha sprengt King David Hotel i Jerusalem i 1946 (artikkel, her), hvor 91 ble revet i filler og 45 såret og lemlestet. Det er slik de løser sine problemer, de prøver ikke bare å stikke av fra dem, de sprenger problemene sine i filler med sprengstoff. Det er latterlig, men det fatale er at så mange mennesker kommer til skade, blir lemlestet eller dør, og de er mange.

Fra Sabra- og Shatilamassakren i 1982, OBS, sterke bilder, her.

Det er slik de gjør det, og så lenge det fantes sprengstoff, har de gjort det slik, helt fra urolighetene i Tsar-russland etter 1863 har det vært slik; dynamitt, sprengladninger og blyskudd. Før den tid var det svartkrutt og dobbeltegget kniv, brukt bakfra. Det gjelder noen få utvalgte, de så seg som radikale revolusjonære og hadde varmet seg på idéer som ikke var sunne og friske, idéer deres Talmudrabbier gav dem. Først da de fikk mye penger og mye makt mellom hendene, fikk dette konsekvenser for oss andre, også. Vi skulle ha stoppet dette for lengst, men det gjorde vi ikke, vi har latt det skure og gå; så er vi også medskyldige i at det fikk lov til å utvikle seg så langt.

Statsminister Begin hadde Ariel Sharon (1928-2014) som sin utenriksminister: Ariel Sharon gav som ordre om drap av 3500 palestinske og libanesiske barn, kvinner og menn i flyktningeleirene Sabra og Shatila, den 16. september 1982.

Ron Unz skriver følgende om ham: «At han beskrev seg selv i slike termer var neppe en overdrivelse, siden han ganske lystig framhevet fordelene ved å slakte av millioner av Israels fiender, og den gigantiske utvidelse av israelsk territorium ved erobring av nabolandene, utvise deres befolkning og hvis de protesterte, bruke atomvåpen. For ham var den store massakren av palestinske kvinner og barn ved Sabra og Shatila helt uten betydning, og det mest uheldige aspektet ved hendelsen var at drapsmennene hadde vært Israels kristne falangistiske allierte i stedet for israelske soldater selv» (fra side 6).

«Tilbøyeligheten til de mer høyreorienterte sionistiske fraksjonene å utføre attentat, terrorisme og andre former for kriminell oppførsel var faktisk ganske bemerkelsesverdig. For eksempel, i 1943 hadde Shamir (Yitzak, 1915-2012) arrangert attentatet på sin fraksjons-rival, et år etter at de to mennene hadde rømt sammen fra fengsel for et bankrobberi der tilskuere hadde blitt drept, og han hevdet at han hadde handlet slik for å avverge det planlagte attentatet på David Ben-Gurion, den øverste sionistlederen og Israels fremtidige grunnlegger- og premierminister» (side 10).

Det startet forøvrig et samarbeid mellom sionistene og de tyske nazister i 1923: Selv om tyskerne ga liten oppmerksomhet til bønnene til den mindre organisasjonen, var den langt større og mer innflytelsesrike sionistbevegelsen Chaim Weizmann og David Ben-Gurion noe helt annet. Og i løpet av det meste av 1930-årene hadde disse andre sionistene dannet et viktig økonomisk partnerskap med Nazi-Tyskland, basert på en åpenbar interessefellesskap.» De politiske sionisters skjulte infiltrasjon i den tyske hær gir en nøkkel til å forstå de senere tyske nazisters brutale handlinger.

«Shamir og hans fraksjon fortsatte absolutt denne typen oppførsel inn i 1940-årene, og klarte å myrde Lord Moyne, den britiske ministeren for Midtøsten, og også grev Folke Bernadotte, FNs fredsforhandler, selv om de mislyktes i sine andre forsøk på å drepe den amerikanske presidenten Harry Truman og Den britiske utenriksministeren Ernest Bevin og planene deres om å myrde Winston Churchill gikk tilsynelatende aldri forbi diskusjonsstadiet» (fra side 10).

Kommer en ny verdenskrig?

Great Israel; Netanyahu later som om han bare vil ha lillefingeren, mens han i virkeligheten vil ha hele hånda og vel så det, dette er ikke Israels krig for Great Israel, men krig for New World Order, Den tredje verdenskrig, som skal ødelegge Tyskland og tyskerne; det gjelder å avlenke oppmerksomeheten bort fra det, her og her.

Den jødiske forfatter Henry Makow skriver følgende i sin artikkel på rense.com: «Inntil nylig aksepterte jeg Israels selvbilde som en beleiret, fredselskende nasjon i et hav av blodtørstige arabere. Ideen om at denne lille staten hadde imperialistiske design virket latterlig. Men hva om verdens maktelite, ukjent for folk flest, inkludert israelere, brukte Israel til å fremme sin nye verdensorden? Hva om Israels rolle var å kolonisere Midtøsten, og bli sete for (den nye) verdensreligionen?

Livia Rokachs monografi er basert på avsløringer fra den personlige dagboken til Moshe Sharett, som var Israels første utenriksminister fra 1948-1956, og statsminister fra 1954-1956. I følge denne dagboken, som Israel forsøkte å undertrykke, var Israels bilde av sårbarhet et triks. Israel har alltid planlagt å bli den dominerende makten i regionen, og «oppfunnet farer» for å lure innbyggerne og provosere frem kriger. I dagboken sin siterer Sharett en samtale med hærens stabssjef Moshe Dayan i mai 1955, konluderer Sharett:

‘Staten… må se sverdet som det viktigste, om ikke det eneste, instrumentet for å holde moralen høy og beholde den i høyspenning. Mot dette formålet kan den, nei den MÅ oppfinne farer, og for å gjøre dette må den ta i bruk metoden med provokasjon og hevn…og fremfor alt, la oss håpe på en ny krig med de arabiske landene, slik at vi endelig kan bli kvitt våre problemer og få plass’ (Dagboken, Israels Sacred Terrorisme, kan lastes ned, her).»

Dr. Henry Makow snakker om New World Order, Den nye verdensorden, «Orden» har noe frimureraktig, katolsk over seg. Det betyr ganske enkelt at globalistene har til hensikt og bygge opp en hierarkistisk organisert verden, topp-down, hvor folket er nederst, parasittene i midten og nestøverst sitter sjefsrabbiene, rettslivet og rettspleien gjennom lovverket Talmud, mens øverst den nye Messias.

Alison Weir, grunnlegger av nettstedet If The Americans Knew, intervju, her.

Vi ser at vold, terror og brutalitet er bygd inn i det israelske statsapparat; det har sin naturlige plass for de ledende. Og Gaza, verdens største konsentrasjonleir er en selvfølgelig del av dette, hvor nesten daglig barn, unge og voksne blir drept av de israelske soldater. Den amerikanske damen Alison Weir har brukt mange år av sitt liv til å informere amerikanerne om hva som egentlig skjer i Gaza, en daglig katatrofe for palestinerne som alle er tvunget til å bo der (befolkning pr idag ca 606 700, 1 306 Israelere (her ) og minst 10 453 Palestinians (her) har blitt drept siden 29ende september, 2000, intervju her). Flertallet amerikanere vil ikke ta dette innover seg. Heller ikke flertallet europeere.


Brutalitet og vold mot palestinerne, særlig Gaza, er så systematisk at vi skjønner det ikke kan ha lokale motiv, men er prinsipelle handlinger. En prinsipiell handling har en meget større rekkevidde og tyngde enn en som er lokalt motiviert.


Hva kan vi forvente? Hvis vi ingenting gjør, utvikler voldsspiralen seg lovmessig videre, skritt for skritt. Volden vil bli matet slik at den eskalerer i den retning de vil. Men begynner vi å engasjere oss, vil udyret trekke tentaklene tilbake i like stor grad som folk går fremover. Akkurat nå står f.eks. en divisjon av US elitesoldater i Romania (101st Airborne Division, 4700 soldater) og vil krysse grensene til Ukraina ved minste anledning. Israel styrer helt avgjørende mot en verdenskrig, la det ikke være noen tvil om det, de vil legge hele den vestlige verden i grus. Men de kan bare gjøre det, hvis ingen gjør noe (mere, her). Og bare den som kjenner de dypere skikt av Israels historie, evner å gripe inn i deres virkelighet.


Etnisk utrenskning

Etnisk utrenskning av palestinere, var det noe vi bare hadde hørt om, eller hadde det virkelig skjedd? Hva gjør slike dype sår med et helt folk? Hva slags forhold fikk palestinerne til den Israelske hær og den Israelske stat? Hva forteller en historiker som Ilan Pappé, her fra boken Gaza in Crisis skrevet sammen med Noam Chomsky (?):

«Haganah (en jødisk paramilitær organisasjon, opphavet til terrorgruppen Irgun, Yitzhak Rabin og Ariel Sharon var medlemmer) hadde flere brigader til disposisjon, og hver og en av dem fikk en liste over landsbyer den måtte okkupere og ødelegge. De fleste av landsbyene var bestemt til ødelegges, bare i helt unntakstilfeller ble styrkene beordret til det la dem være intakte. Den etniske rensingsoperasjonen, som startet i desember 1947, fortsatte langt ut på 1950-tallet. Landsbyer ble omringet på tre flanker, og den fjerde ble stående åpen for flukt og evakuering. I noen tilfeller taktikken fungerte ikke, og mange bygdefolk ble igjen i husene sine – det var da massakrene fant sted. Dette var den viktigste strategien for jødifisering av Palestina.»

Rachel Corrie 1979-2003, drept i Gaza av en bulldozer, her, boken om henne kan lastes ned, her, video om henne, her.

«Etnisk rensing fant sted i tre trinn. Den første var fra desember 1947 til slutten av sommeren 1948, da kyst- og indre sletter ble ødelagt og deres befolkning kastet ut med makt. Den andre fant sted høsten og vinteren 1948-49 og inkluderte Galilea og Naqab (Negev). Vinteren 1949 var våpnene i Palestinas land stille. Den andre fase av krigen var avsluttet, og med den andre fase av krigen var også utrenskningene avsluttet. Likevel fortsatte utvisninger i lang tid etter krigsstøyen hadde lagt seg.

Den tredje fasen av den etniske rensingen ville strekke seg utover krigen, faktisk helt til 1954, da dusinvis av landsbyer ble ødelagt og innbyggerne utvist. Av cirka ni hundre tusen palestinere som bor i territoriene utpekt av FN som en jødisk stat, ble bare hundre tusen tilbake på eller i nærheten av tidligere land og hjem. De som ble igjen ble den palestinske minoriteten i Israel. Resten ble utvist, eller flyktet under trussel om utvisning, og noen få tusen døde i massakre.»

Mordet på amerikanerinnen Rachel Corrie (1979-2003) utført av israelske myndigheter i Gaza, står i en slik sammenheng, en historikk som går helt tilbake til grunnleggelses-året av Israel, 1948. Holdningen fra myndighetenes side har ikke forandret seg siden, den har vært gjennomgående stabilt brutal, hensynløs og løgnaktig. Det er disse som nå er i avslutningfasen av å etablere Den nye verdensorden. Da skal herrefolket være øverst og resten av oss, nederst. Da blir vi også innesperret og terrorisert, som palestinerne.


Bedraget om pandemien ble tvunget på alle verdens land, via WHO, dermed var denne også et NWO-prosjekt (New World Order, en FN-leda verdensorden, hør rikspolitiker Kristin Halvorsen, fra 2011, her). Visse pressemeldinger fra Israel viste at Netanyahu på et tidspunkt hvor statsministrene ikke tok pandemien alvorlig nok, pr telefon jaget de svakeste statsministerene i Europa, ergo var han dypt involvert i utviklingen av Den nye verdensorden. Også den muslimske lærer Sheik Imran Hosein, for tiden i Pakistan, var tidlig klar på hvem som drev frem pandemien, her.

Netanyahus formaning virket: «Jeg husker at vi hadde telefonsamtaler i mars (2020) hvor han sa at dere tar ikke pandemien alvorlig nok i Europa, særlig i Østerrike, og det måtte det bli en forandring på, mente Netanyahu. Det var en slags oppvåkning for meg, fortalte Kurz (Sebastian, dengang statsminister i Østerrike), for etter denne kraftige påminnelsen, kunne han ta den særdeles vanskelige beslutning.» Han hadde hatt samtaler med mange statsministre i Europa om akkurat dette, også Erna Solberg i Oslo, noe som tydelig viser at han var Europas overkikador i saken pandemi og dermed også i New World Order. Se artikkel på Nyhetsspeilet, her.

Israels Mossad har de beste ekspertene på opptøyer og indre uroligheter, det var også de som hadde utviklet Anders Behring Breiviks spesialrifle. De bruker avisene til å postulere løgnene som skal bære hendelser frem til folkemeningen. Oppfatningene om Muhammedkarikaturene (2003) ble slik forankret i folkemeningen. Karikaturene utløste (tilsynelatende) store demonstrasjoner og opptog i flere land i Midtøsten, og endte opp med voldelige protester, branner og flere dødsoffer. Men, det vi ikke visste var at det hele var arrangert av Mossads folk, meget slue og beregnende. Men de har ikke bare kunnskaper om voldelige demonstrasjoner, de har også utviklet et høyt nivå på kommunikasjon; kommunikasjon som skjer åpenlyst i dagen, men som bare få utvalgte begriper. Som det som skjedde i Beirut den 4rde august 2020.

Beirut havn, 4rde august 2020

Fra Beirut etter sprengningen, regjeringen gikk av: Hjerteskjærende å se hvordan deres nærmeste nabo blir behandlet av den lille stormakten, Israel. The Samson option, snur man utsagnet til prof. Creveld på hodet, kommer trusselens virkelighet frem, for sionistene snur tingene på hodet, se her og her.

Et intervju med militarhistoriker prof. Creveld fant sted i 2003 i Nederland: «La meg sitere general Moshe Dayan: – Israel må være som en gal hund, for farlig å tirre. – Vi må prøve å forhindre at ting kommer så langt, hvis det i det hele tatt er mulig. Våre væpnede styrker er imidlertid ikke den trettiende sterkeste i verden, men snarere den andre eller tredje. Vi kan ta verden med oss ned, hvis vi vil. Og jeg kan forsikre deg om at det vil skje før Israel går under» (egne uthevinger, fra artikkel, her).

Det er dette som er kjent under navnet Samson Option. Martin van Creveld (her) fremstilte Samson Option som en del av et selvforsvar, men i virkeligheten ser det annerledes ut; raketten mot Beirut var et stygt overfall bakfra, et angrep uten forvarsel, det forårsaket omfattende skader, det ligger sikkert ennå i de mange hjem og på sykehus, hardt sårede og lemlestede fra dengang, 2 år etter. Det var et lumsk angrep som skulle kunne utløst en krigserklæring fra Libanon. Kanskje var det ment slik, som en provokasjon? Eller var den ment som en avstraffelse?

4rde august 2020, rakett med nuclear sprenghode mot siloen i havna i Beirut, løgnen var at det var en selvantent brann i et gjødselslager. Mer om eksplosjonen, video, her.

En voldsom eksplosjon, forårsaket av en rakett; for meg ser sprengningen ut som en mini-nuke, et lite atomært sprenghode. Den ble filmet, så den kan man ikke lyve bort: Omkring 160 ble drept øyeblikkelig, over 6000 sårede, lemlestede og skadede, iflg Insider, her, flere tusen mistet i tillegg også sine boliger.

Jeg går utfra at treff-området fortsatt er sperret, særlig for folk med geigerteller. Det måtte ha vært et formidabelt luftttrykk, som med sikkerhet også tok mange liv, se video, særlig fra 0:42, dette kan ingen gjødselbrann forårsake. En lignende sprengladning ble sprengt i Syriakrigen, den hvite ringen, rett etter eksplosivene gikk gått av, men før det kolossale lufttrykket, var likt i begge sprengninger, se her.

Ingen turte å si et ord, verken i Libanon eller Europa, det var stille som på kirkegården, før folk i Beirut følte raseriet komme. Men hva hjelper å ty til gatene med slagord, bannord og raseri – absolutt ingenting. Først den som gjennomskuer det som ligger bak, kan håpe på inspirasjon til handlinger som har virkning. Ordfører av Beirut mente bomben i Beirut var den sterkeste eksplosjon siden Hiroshima- og Nagasakibombene (6-9. august i 1945), forteller Global Agenda. Dessuten var sprengningen (nesten nøyaktig) på 75-årsdagen for den dengang helt overflødige utrydding av Japanere, han har viktige synspunkter og har satt sammen betydelige videoopptak, hør Global Agendas utlegning, her.

Hør Global Agendas utlegning om hendelsen, han sammenlignet denne med Oklahoma bomben 19.april 1995, og med den gigantiske eksplosjon den 12. august 2015 i Tijan, Kina, flere viktige likhetspunkter, her.

Igjenkjennende er for meg de politiske sionisters språk. Dette er deres fingeravtrykk, deres etterlatenskaper, det er slik de kommuniserer. Hele oppbygning og utføring av dette helvetesprosjekt bærer deres karakteristikk. Derfor må dette ha vært en straffeekspedisjon fra Israels myndigheters side, for noe libaneserne hadde fått oppfordring til, men som de nektet å gjøre. At Beiruts regjering gikk av, kan bekrefte antagelsen (her).

Men man kan ikke kalle en slik handling verken klokskap, visdom eller intelligens. For det er en maktgruppering som nekter å innse at det har skjedd en utvikling siden dengang, for lenge, lenge siden. En liten maktklikk som vil ta oss tilbake til Gamle Testaments dager, hvor Moses vandret omkring, 1400 år før Kristi fødsel, hvor hatet, hevnen og blodtørsten var herskende hos de utvalgte. Slike folk kan sannferdig beskrives som utviklingshemmede.

De har valgt å leve i en lengst svunnen fortid, fanatisk stae, som tømmerstokken i den fossende (tids-)elveløp stiller seg på tvers av brokaret (i opposisjon) under høstflommen, holder de krampaktig fast i de gamle storhetstider. Dette var en straff som skulle treffe politikere som elsket sitt land og sitt folk, det skulle forårsake mange sivile «casualties», slik at hendelsen skulle treffe dem i deres aller innerste. Merk dette; det sene tidspunkt for offentliggjøring på nrk.no, var for meg en bekreftelse på at noen nært NRK visste sannheten; nesten to måneder senere, den 27. september 2020, kan vi lese om hendelsen som en slags ukebladhistorie med ettermiddags rødvins- og konfektspenning, på nrk.no, her, den offisielle tolkning fra London Center of International Relation, her.


Dr. Henry Makow beskriver at Israel er blodtørste og krigslystne, som de gale hundene, akkurat slik General Moshe Dayan ville ha det. Saken er klar: Skal vi stoppe krigene må Israel stoppes. Men vi kan ikke stoppe dem med de samme metoder de benytter seg av; slik blir de omtalt i Johannes Åpenbaring kpt 3 vers 9: «Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver.» Det er helt korrekt: De lyver og skjuler seg bak løgnene og det er her vi kan gå til verks, de er avhengige av å skjule seg: Men vi kan rive vekk løgnene og åpenbare dem, gjøre sannheten kjent. Og jeg kan garantere at det liker de ikke.


«Det meste av arabisk terrorisme er uten tvil autentisk. Men jeg ville ikke bli overrasket om på kritiske tidspunkter stod Israels «sikkerhetsetablissement» bak det. Israelske kommentatorer beklager at Israel ikke er et demokrati. De sier at sikkerhetsetablissementet har kapret landet. En forståsegpåer bemerket: «Israel er ikke en stat med en hær, men en hær med en tilknyttet stat.» De beklager også at en kultur av korrupsjon, brutalitet og umoral gjennomsyrer hæren (se Ran Ha-Cohen, «Israeli Elections, So What, her» ).» Les resten av dr. Henry Makows artikkel, på engelsk, her.

Medier som lyver dekker aktørene

Steven Sotloff skal halshugges av Jihadi John; det var fake news, fra video, her, om Jihadi John, her. At CCTV gikk ut og hevdet det motsatte, bekrefter at hensikten var å lage et verdensomspennend tema av dette, et tema som skulle skremme folk flest. Vidoen skal visstnok være filmet i nærheten av Abu Ghraib-fengslet, et US fengsel i Irak.

For Jihadi John var ikke ISIS, han var et spesialist og medlem av gruppen Beatles, en mordskvadron i det engelske SAS, rådgiver og utfører av halshugging, foto her. Da slikt finnes, vet vi også hvem som styrer den engelske hær.

Hvordan kan jeg ha tillit til medienes gjengivelse av krigshendelser, når de har vridd, vendt og løyet, samt sensurert alle som har villet være oppriktige i sine berettelser. I tillegg hadde CIA betalt et markedsføringfirma over 500 mio dollar for lage videoer av halshuggings-scener som skulle spre skrekk og gru, oppdragsgiver til CIA skulle være kjent, hva skulle de vel med slikt (?); artikkel fra 2016: her.

Det var de avhuggede hoder på 5 sivile i massegravene i Donbass som fikk meg til å stusse. Ikke mange hugger hodene av sine fiender. Det er forlengst gått ut av både kulytur og historie. Men for en viss ørkenstamme i Midtøsten var dette en del av deres (mord-)kultur fra Gamle testaments dager; asiatisk brutalitet parret med babylonsk Talmud, en selsom blandning.

Det fortalte den amerikanske forfatter Eustace Mullins oss om, han var aldri engstelig for sitt eget skinn, de turte heller aldri å gå ham for nære, fordi han var tale- og skrivefør. De betraktet fortsatt halshugging som straff og hevn på maktens vei, for synder som ennå ikke var begått, straff og hevn for noe skulle kunne begåes, straff og hevn fra en tid som forlengst var forlatt, hatets tid.

Slik utbredte et lite miljø bak ISIS i Irak og Syria en uhygge gjennom de omfattende, meningsløse ødeleggelser, omfattende meningsløs tortur og de mange meningsløse drap, som ingenting brakte med seg, annet enn elendighet for så mange. Khazarrabbiene inviterte mordkvartetten Beatles fra Mossads avdeling i London for å undervise de tilreisende unge ISIS-krigere som trodde på krigerske eventyr og fast lønn i dollar, i å skjære av sine fienders hoder. Inntil da hadde slike makabre handlinger bare vært en del av den Saudi Arabias familieimperiums straffekultur. Men Saudi Arabias herskerfamilie var jo også på deres stamtavle. Med ISIS spredde denne ukultur seg helt til Marokko, hvor 2 skandinaviske jenter ble halshugd. Det skulle riktignok se ut som muslimenes verk, men det var massemedias verdensomspennende spredning av udåden som viste oss hvem som egentlig sto bak dette. For bare de utvalgte hadde massemedia på sin side.


Et høyst underlig livsinnhold: De er eksperter ut til fingerspissene på å infiltrere statsapparat, men også politiske partier, de overtar rett og slett styringen, lang forberedelsestid, kort angrep. De er også drevne på å kuppe folkebevegelser og demonstrasjoner: I ly av et mørke omringer de og besetter posisjonene, og når lyset blir slått på er de på plass, later de som om de har vært der hele tiden, mens de i virkeligheten var et øyeblikks inntrengere som frekt overtok styringen. Men løfter man på steinene og slipper ekte dagslys til, springer de hurtig unna til nye gjemmesteder.


Om terrorkvartetten fra London, teksten fortsatt aktuell, fra artikkel Nyhetsspeilet: «Var de fra Saudi Arabia? Spesialister? Hvem var egentlig terrorgruppen The Beatles? De snakket cockney-engelsk; hvem hadde utdannet disse? De var spesialister på tortur, halshugging, korsfestelse og waterboarding. Se det? Waterboarding? Er ikke det rart? Waterboarding ble kjent fra Guantanamo etterat krigen mot terror hadde begynt i Afghanistan. Vår lokale terrorist Anders Behring Breivik, også kurset i Israel, skrøt av waterboarding.

McCain i Syria, Nr. 2 i bakgrunnen er ISIS- leder Abu Bakr Al- Bhagdadi, skolert av Mossad (foto, her), Mossad kontrollerte ISIS.

Fra Memri-TV, et forsøk fra Mossad gjennom Memri-TV, på å debunke hele historien om Mossadagenten Abu-Bakr Al Bhagdadi som ledet ISIS og alt de foretok seg, video fra 2015. Mossad prøvde å ta tyren ved hornene, det skal de ihvertfall ha. Jeg er ennå fullt overbevist om at ISIS er Mossad/USA/NATOs verk, at de har full kontroll. Men kanskje heter ikke Abu-Bakr Simon Elliot og kanskje er han heller ikke er en israelsk jøde (video, her).

Tar jeg kjensgjerningene på alvor synes ISIS å være en USA-sionistisk, NATOs og en Saudi Arabisk leiehær, slik Webster Tarpley hevdet (hør WT om ISIS, her), men de trakk nok ikke i trådene.

Verken NATO eller USAs hær har noen gang vært sine egne regissører og heller ikke i sine respektive utenriksministres makt.

Noen markante karaktertrekk som skulle bli heftet ved ISIS, ble faktisk skjøvet så tydelig frem i media; så tydelig at de ikke var å ta feil av; som halshuggingene, voldtektene, drap av barn og mødre og mange andre forferdeligheter.»

Og de forferdeligheter kom ikke fra de muslimske lønnede krigere, men fra oppdragsgiverne. For grusomhetene hadde ikke muslims opphav, men var et bedrag, de hadde bare brukt ISIS-uniformer, så lot de avisene og fjernsynet gjøre resten. Fra artikkel 24. mars 2019, se her.


Nazister i sine hjerter

Khazarjødene hadde skapt et tyngdepunkt i Ukraina. Det skulle være vanskelig for folk å se et annet sted. De brutale drap skulle trekke bort oppmerksomheten fra det som skjedde med Tyskland. Også Myrotvorets var et slikt sidespor. Drapslistene til Myrotvorets (at Roger Waters også havnet på listen, var et oppdrag fra Israels dypstat, her) var ikke det minste originale, og da vi ser at NATO og CIA støtter dette, er Israel ikke langt unna (se her). Den vakre journalist Daria Dugina som ble drept med en sprengladning under sin i Moskva i deres navn, var uflaks for dem, for vi glemmer ikke dette (her), velsignet være hennes minne. Men brutaliteten hadde de ikke suget ut av eget bryst. Mossad har arbeidet etter slike lister i mere enn flere mannsaldre, tatt direkte fra Stalins kommunister som hadde lister klare straks de begynte sine «covert» invasjoner i andre land. Idag har de ledende kommunister flyttet fra Sovjet til Israel og kaller seg globalister, fordi det høres så flott ut, men de er nazister i sine hjerter.


Randrapporten; Tyskland det virkelige mål

Research Report, Executive summary, January 2022, last ned, her.

Nya Dagbladet, en svensk nettavis, har fått tilgang på et internt lekket dokument fra den amerikanske militære tenketanken RAND Corporation som ble publisert 25. januar 2022, omtrent 1 måned før Russland invaderte Ukraina.

«Forskningsrapporten» uttalte at et svekket Tyskland og svekket Europa ville styrke den amerikanske økonomien ved å la dem bli involvert i sanksjoner mot Russland som et resultat av Ukraina-konflikten, som ville kutte deres energiforsyninger og kollapse deres økonomi. Tenketanken RAND (her), som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutningstaking gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

Tysklands betydning for hele Europa er et faktum. Faller Tyskland, faller Europa.

Slik ser det ut i mine øyne pr idag: Vladimir Putin ble tvungen til å delta som angripende part da de som er de virkelige herskere av denne verden, er mektigere enn ham. Men han kommuniserer på en menneskelig måte, som et ærlig og tenkende menneske, hans taler er enestående, rett fra leveren og slående postulert, han lener seg uttalt på kristelige verdier. Vestens maktmenn er de reneste ynkrygger i forhold og har ikke engang språkets makt i sine hender. Hans invasjon av Ukraina har vært en halvhjertet skinnmanøver.

Om Randrapporten, Nyhetsspeilet, her, nedlastning rapport, her.


Vant nazistene Andre verdenskrig?

«Til verdens innbyggere, jeg snakker til deres selv om jeg vet at det jeg sier alltid blir forvridd og forfalsket, jeg har ingenting imot Europas folk, men deres egne politikere vil dere ikke vel. Dere har blitt blitt indoktrinert over flere generasjoner med propaganda, jeg vil bare gjøre dere oppmerksom på dette: Nazistene vant Andre verdenskrig, Vestens politiske ledere er nazister» (Vladimir Putin, om de vestlige politikeres sanne identitet: 30. september 2022, her).


Fra Vladimir Putins tale den 30. september 2022, foto og transkripsjon, her.

«La meg gjenta at diktaturet til de vestlige éliter har kastet sine fangnett på alle, også mot innbyggerne i de vestlige land. Dette er en utfordring for oss alle. Denne fullstendige forsakelsen av hva det vil si å være menneske, den kolossale omveltning av tro og tradisjonelle verdier, undertrykkelsen av frihet, ligner en «religion i revers» – den reneste satanisme. Jesus Kristus avslørte falske messiaser og sa i Bergprekenen: Av deres frukter skal dere kjenne dem. De giftige frukter er allerede åpenbare for folk flest, ikke bare i vårt land, inkludert mange mennesker i Vesten, også. »

Utdrag fra Mahathirs tale om den Nye verdensorden (2015): «…these élites, who will impose their rules on everyone in this world, and for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment, this is the consept»… ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ «certain people have arms that could wipe out the population of this world, the nuclear weapons have that capacity, and the nuclear weapons are in the hands of certain countries and certain people. Therefor the world is frighten of them, and when the world is frighten of them, the world become submissive to them. When the world submits to them, thats practically the same as one government in this world.» ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ «…including also Malaysia where interferences are being made in the political processes of their country. All this in the interest of establishing the NWO.
Now, will this bring peace to us? Or would it cause wars that would be fought in many places?» ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
«We already see wars being fought in the Middle East, wars being fought in VietNam, and in many other parts of the world, because the need of the people that are promoting the NWO to establish their government of the world. And not only wars, we see all kinds of submission taking place, undermining our moral values, to the extent that we become helpless, unable to do anything, and the peace that we will get from this, is the peace of the graveyard.»

«La oss svare på noen enkle spørsmål for oss selv. Nå vil jeg gjerne gå tilbake til det jeg sa og vil henvende meg til landets borgere – ikke bare kollegene som er i salen: Ønsker vi å ha her i Russland , «forelder nummer én, forelder nummer to og forelder nummer tre», istedet for mor og far?

Vil vi at skolene våre skal påtvinge barna våre, fra deres første skoledag, perversjoner som fører til forringelse og utryddelse? Ønsker vi å tromme inn i hodet på barna våre ideer om at flere kjønn eksisterer, ikke bare kvinner og menn, ønsker vi å tilby disse kjønnsoperasjoner? Ønsker vi dette for våre barn og vårt land? Nei, alt dette er uakseptabelt for oss. Vi har en annen egen fremtid.»

Sitat fra Putins tale 30. september ved innlemmelsen av de fire nye territorier i Russland, 2022, her.


Vi er i Vesten omgitt av dem, de styrer våre nasjoner, først nå var de klare til å komme frem fra sine gjemmesteder, ut i dagslyset, de hadde over lengere tid infiltrert våre statsapparat og våre kommuner, våre lands helsevesen, bank, skole- og barnehagesystemet, det er de som nå trekker i trådene, det er de som er nazistene, de khazarjødiske kommunisters arvtagere; det hadde jeg så langt ikke våget å tenke. Men les og hør hva en annen sier, en som med sorg i hjertet har visst dette lenge.

Mahathir bin Mohamad (født i 1925), tidligere prime minister av Malaysia har sammen med prof. Michel Chossudovsky (globalresearch.ca) i Kanada etablert Kuala Lumpur Rettsstol for krigsforbrytelser i 2007. George W. Bush og Tony Blair fikk en oppsiktsvekkende dom i rettsaken i 2011. Mahatir Mohamad har også gjentatte ganger rettet en kritisk pekefinger mot det staten Israel har foretatt seg mot befolkningen i Gaza.

Svarene på dette har etter min mening vært hijacking og bortføring av Malaysia Airways passasjerfly, MH370, i mars-14, passasjerer og fly forsvunnet, og MH17, i juni-14, hvor alle passasjerer ble drept (her). Ennå står åpent hvem som sto bak bortføring av fly MH 263 i 1977. Det er helt naturlig å se i samme retning etter gjerningsmenn som utøver «punishment», straff.

For de som stritter imot, vil bli straffet

«Disse elitene, som vil påtvinge sine regler på alle i denne verden, og for de som ikke er villige til å underkaste seg dem, vil det bli straff (egen utheving), dette er konseptet» … «visse mennesker har våpen som kan utslette befolkningen i denne verden, atomvåpen har en slik kapasitet, og atomvåpnene er idag i hendene på visse land og visse mennesker. Derfor er verden redde for dem, og når verden er redd for dem, blir verden underdanig ovenfor dem. Og når verden underordner seg dem, er det praktisk talt det samme som én regjering i denne verden.»

Freden på kirkegården

«også i Malaysia blir det gjort innblanding i de politiske prosessene. Alt dette i hensikt av å etablere NWO. Nå, vil dette bringe fred til oss? Eller ville det føre til kriger som ville bli utkjempet mange steder? Vi ser allerede kriger ble utkjempet i Midtøsten, kriger ble utkjempet i Vietnam og i mange andre deler av verden, da de som fremmet NWO hadde behov for å forberede etableringen av sin ene regjering i verden. Og ikke bare kriger, vi ser alle slags underkastelse finne sted, vi ser de undergraver også våre moralske verdier, i den grad at vi faktisk blir hjelpeløse, ute av stand til å gjøre noe. Mens freden vi vil få fra dette, er som freden på kirkegården.» Fra Mahathir Mohamads tale i Putrajaya (2015).

Til slutt

Dypstaten i Israel har allerede lenge arbeidet etter følgende prinsipp; har de ikke den terror de trenger for å kunne utføre sine udåder, så opptrer de selv som terrorister, og skjuler den bak løgn:

For de stygge mordene på 5 familiemedlemmer Fogel i Itamar i mars 2011 ble skylden lagt på palestinske tenåringer (her og her); de trengte trengte et påskudd for å få bygd 500 nye boliger på Vestbredden (her). Jeg kjøpte aldri Netanyahus påstand at tenåringer kunne drepe en hel familie (datteren overlevde fordi hun overnattet hos venner) med kniv i nattemørket for siden å forsvinne. Men jeg vet at dette kan Mossads iskalde spesialister.

Det er slik de er: Det var Israels dypstat som angrep Beiruts havn den 4rde august 2020 med mini-nuke rakett, de kalte det gjødselbombe. Rart, de er glade i gjødselbomber, det brukte de også i Oklahoma city i 1995, i Oslo i 2011 og i Tianjin 2015.

The New World Order

Krigen i Ukraina er Israels krig, en bedragsoperasjon. Putin hadde rett, nazistene vant krigen, de allierte var dem samtidig som de tyske nazistene var dem, krigen gjaldt utrydding av den tyske sivilbefolkning, Europas hjerte. Det er nazistene som styrer Vesten og Israel er idag et sentrum for dem. De ofrer nå sivilbefolkning i Ukraina for at Tyskland, Europa hjerte endelig skal dø. Nazistene har i en årrekke satt inn sine egne folk blant Europas statsledere og politikere, også i Norge. De er fanatiske kontrollfreaks, og gjør intet hvis de ikke har kontrollen. Krigen skal pågå så lenge inntil sivilbefolkningen blir tvunget til å be på sine knær om fred. Først da vil den komme, betingelsene setter de politiske sionister, khazarjødene, og reisende seg opp av asken etter de mange døde, kommer en Fugl Fønix som for første gang blir synlig, og den skal hete; The New World Order.


Boken om Jews and Nazis av Unz, her, om nazistenes massakre i Odessa, globalresearch.ca, her, Putins tale 30. september ved innlemmelsen av de fire nye territorier, 2022, her, bok om Sabra og Shatilla av Bayan Nuwayhed al-Hout, prof. Libanese University samtidig med på hendelsen, nedlastning, her, Eustace Mullins, New History of the Jews, nedlastning, her og til låns, her, Alison Weirs If Americans knew, Israel-Palestine News, her, RT-dokumentar på tysk, film; Inferno Ukraine, her, Nathanael Kapner homepage, her, Mahathi bin Mohamad, her, om Mahathi Bin Muhamad og New World Order, tale i Putrajaya, her og fra privat blogg, her, mer om Ilan Pappé, her, hans bok Ten Myths about Israel, nedlastning, her, hans bok Gaza in Crisis (skrevet sammen med Noam Chomsky), kan lastes ned, her.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response