Hvor finnes optimistiske handlings-mennesker?3 min read

Now Reading
Hvor finnes optimistiske handlings-mennesker?3 min read


Av Frank Ralle

Jeg leter etter optimistiske handlings-mennesker: Vi ser hver dag, flere ganger om dagen, uttalelser fra folk som kommer med den ene historien verre enn den andre, utviklingen i samfunnet vårt er ille, i hele verden er det ille. De som er ansvarlige for elendigheten ønsker at vi skal gå rundt og være redde og ikke gjøre noe som kan bedre situasjonen for oss selv. Ingen regjeringer vil oss noe godt nå. Vi må vurdere positive ting vi kan gjøre, samle oss, gjøre en innsats for å kunne overleve de kriminelle handlingene myndighetene heller over oss. Loven gjelder ikke for myndighetene.

La oss stemme på et parti som ikke har vært i posisjon de siste 20 år. La oss hjelpe hverandre med positive handlinger. Positive handlinger smitter, et vennlig ord, en takk, litt hensynsfullhet i trafikken, en hyggelig handling bringes ofte videre. Jeg har tilbrakt mye tid i USA, den hensynsfullhet og hjelpsomhet de viser var overraskende da jeg kom dit første gangen. Jeg opplever det ikke så ofte i Norge, men det gleder meg og gir meg et ønske om å gjøre det samme mot andre. Kan vi se på løsninger som sparer den enkelte for angst, usikkerhet og unødvendige kostnader, som også ofte kan ha en god innvirkning på naturen.

Bruk løgnfri vitenskapelige metoder, de virker. Det myndigheten holder på med nå å skalte og valte med lovverket etter eget forgodtbefinnende har de ikke lov til. De har satt seg ut over loven og lager forskrifter og paragrafer som ikke er gyldige selv om de påstår noe annet. Hvis ikke loven gjelder for myndighetene gjelder den heller ikke for oss vanlige innbyggere. Alle ideer som kan gi oss en bedre tilværelse må vurderes og realiseres. Jeg er sliten av for mye sladder og dårlige nyheter, det dreper mitt initiativ, jeg føler meg deprimert og har ikke lyst til å gjøre noen ting.

Folk som sladrer er ikke alltid fornøyd med seg selv, deres innsats ved å rakke ned på andre og å fokusere på skremmende historier vender oppmerksomheten bort fra dem selv. Finnes det optimistiske mennesker som ser håp, muligheter og har gode ideer i denne traurige tiden. Jeg er sikker på at vi ved å utnytte de metoder som har vært brukt i tidligere tider gjerne i kombinasjon med moderne automasjon og kontrollsystemer kan klare å motvirke helt og delvis de restriksjonene og kostnadene myndighetene trykker ned i halsen på oss.

Jeg har ikke tid til å delta i de utallige gruppene som etableres på FB. Det blir som i gamle dager før Harald Hårfagres tid da Norge styrtes av et utall høvdinger som ropte og skrek fra hver sin tue. Vi må stå samlet, være bestemte, kreve rettferdighet og stemme ut de uærlige menneskene som styrer Norge idag. Gjør som jeg, Stem Demokratene. Send et signert brev til Demokratene etter valget og fortell at du har stemt på dem hvis du har forstått ditt og landets beste og valgt det partiet som kan gi oss en bedre og tryggere hverdag.


Demokratene er som oss, vanlige mennesker som vil gjøre Norge til hva det var for 40 år siden. Det var håp dengang, det var lite korrupsjon, ledelsen var svært mye mindre enn idag.


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response