Den fritt-talende sauebonde Salomonsen

Mandag aksjonerte Mattilsynet (18. april 2011) mot gårdbruker Sigmunn Salomonsen på Vestvågøy. Etter flere vedtak som de mente ikke var fulgt opp, godkjente Mattilsynets regionkontor en avvikling av hele dyreholdet og tvangsslaktet dermed 283 sauer samt 52 fjørfe. De fleste sauene var drektige og sto nær ved å lamme. En av søyene lammet på slakteriet. De seksten hestene på gården ble ikke tatt med av kapasitetsproblemer. Salomonsen fikk 2  års karantene, og forbud mot å utøve sitt yrke som husdyrbonde inntil videre (se her). Salomonsen forstår det idag slik at det aldri skal bli opphevet.

«Dette gjør meg sint og opprørt, sier Camilla Gustavsen i Dyrebeskyttelsen i Nordland. Denne nedslaktningen var totalt unødvendig. Vi hadde hatt mulighet til å omplassere samtlige av dyrene. Alle sauene og alle hestene. Dette er en unødvendig handling fra Mattilsynets side, og de burde tatt selvstendig kontakt for å få til en omplassering (fra NRK, se her)».

Salomonsen forteller nov 2019: «Slakteriet spurte Mattilsynet hvorfor det skulle avvikles, jo dyrene stod uten mat og vann. Slakteriet sa de kunne skaffe mat og kunne skaffe folk til å ta seg av stellet. Nei det skulle avvikles. Fikk mange pålegg jeg aldri skulle ha hatt. Alt bare hopet seg opp til konflikter. Men tror de fikk et oppdrag (min utheving) at jeg skulle bort».

Sauen ble bundet fast av Mattilsynet og fotografert. Fotoet ble brukt som bevis i rettsalen. Dommer syntes det var greit at det var forfalsket.

Billedbevis: Mattilsynet arrangerte selv et av sine bevisfoto. Bildet ble lagt ved som billedbevis i Mattilsynets rapport om gårdbruker Salomonsen, et bevisdokument i retten, man skulle se hvilken elendig dyrebonde han var: «I tillegg sto en sau alene på langt tjor ute i en stålhall med skrot i umiddelbar nærhet» (se her). Først etterat bonden hadde påvist at han aldri ville finne på å binde fast en sau der og kunne gjøre det troverdig, het det at Mattilsynet hadde berget sauen fra havet og siden bundet den fast der…tro det den som vil. Salomonsen trodde det kunne være et oppdrag utenfra? Så? Var det ikke retningslinjene og forordningene som betydde noe? Ble de bare brukt for å få ham bort? Hvem kunne ha interesse av å få ham bort? En gretten nabo? En som vil overta hans eiendom? En som vil overta Salomonsens omsetning? En kjøttprodusent? En som har makt nok til å ringe Mattilsynet og gi et tips?

Fra samtale på Facebook den 25. november 2019

Kontrollstatens kjennetegn er undertrykkelse av folk som står på egne bein og som har egne oppfatninger. Derfor har de etablert den politisk korrekte oppfatning. For at vi skulle bøye nakken. Øverst ved bordet sitter Storebror sammen med sine lakeier, tankepolitiet som overvåker innbyggerne. De tar seg av de få som ikke ligger som offer for propagandaen om den vidunderlige verden; en verden folk tror de lever i, mens de med egne øyne ser helt andre ting. At Norge er «verdens beste» land å bo i, er slik propaganda. George Orwell beskrev dette som Sannhetsministeriet; de som forteller oss hva som er sant og hva som ikke er det. Vi skal værsågod ta det for god fisk. Hvis følelser og hat kunne overta som grunner for folks handlinger, står kontrollstaten meget sterkere.

Derfor har «hat-ytringer» nylig blitt et begrep for vårt rettsvesen. Frisør Merete Hodne på Jæren som ble dømt for hat-ytringer, til tross for at saken fra første begynnelse var et set-up. Den kvinnelige muslim Malika Bayan har forlengst vendt tilbake til sin før-muslimske status. Slik ble det et tegnet på at vi ikke lenger kunne ha tillit til rettsvesenet, fordi bestemte folk hadde tatt styringen; fra da av gjaldt hat, emosjoner og løgn som et utgangspunkt. Når emosjoner får lov å være bestemmende trekker sannheten seg tilbake. Dette nådde til og med Stortinget. Beslutning om den såkalte styrte avvikling av pelsdyrbransjen, var fullstendig basert på følelsemessige svinginger. Satt i scene av en maktgruppe som styrer ved hjelp av aviser og fjernsyn. Et pinlig godt eksempel. MDG representerer denne maktgruppe. For når ekspertene på manipulasjon av følelser bretter opp skjorte-ermene og begynner å gjøre seg breie, kommer vi til å se mange ubehagelige svingninger. Om ikke hekseprosessene, hvor små barn vitnet mot sine foreldre og fikk dem brent på bål, er et urbilde på lignende?

«Det er jo horribelt, var Salomonsens reaksjon til Mattilsynets innrømmelse. Jeg har sett flere ganger at de har jukset i rapportene, men denne gangen klarte jeg å bevise det» (se her).

Ser vi her kontrollstaten? Er ikke dette statlig legitimert tyranni? Er ikke dette statlig legitimert løgn? Bonde Salomonsen ble fradømt retten til å være bonde, fikk karantene i 2 år, til tross for at han med eget videoopptak avslørte billedbevis-forfalskning. Retten tok ingen hensyn til argumentene Salomonsen fremførte. 2 års karantene? Er ikke det samme som å dømme en buss-sjåfør til ubetalt tvangsferie fordi han slo lens i et skogholt, mens passasjerene satt i bussen og ventet? Ser vi en ny doms- og rettspraksis vokse frem? Som kommer fra det amerikanske rettsvesen, hvis stat har 2,2 mio av sin befolkning sittende innelåst i halvmørket (se her)? Det kan se ut som om rettsvesenet på forhånd var kjøpt og betalt. Kanskje betyr det at det ikke kan være der kampene skal utkjempes.

Skrevet i samfunn og politikk | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Den forfulgte husdyrbonde Svein Johnsen fra Senja

Bonde Svein Johnsen fra Finnsnes, en selvstendig, våken og oppegående, fredelig bonde, her i Folkebladet ( se her).

Her er en episode fra september 2011 fra en gård på Finnsnes, fra MT kommer en kvinnelig veterinær som besøkte gården for andre gang i 2014; det kan høres ut som et engangstilfelle, men det var det ikke. Mange har kunnet fortelle og bekrefte akkurat dette. Det er faktisk, tro det eller ei, en gjennomgående holdning hos mange inspektører, åpenbart en del av en strategi som de har lært (her):

Svein Johnsen forteller: «Da hun oppdaget at det ikke var et eneste dyr på gården, og jeg ikke hadde hentet dyrene hjem ble hun forbannet. Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het S.O., som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned? Da svarte veterinær G. L., sitat: ‘Hold kjeft, du har ingen ting å si – det er jeg som er sjef – JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.'» Historien er så særegen, man kan ikke konstruere slikt; jeg mener den må være sannferdig. Man tror slikt ikke kan ha skjedd, før man leser det med egne øyne. Det ble etterhvert en rettsak. Lydklipp fra rettsaken (se her).

Ole Henriksen skriver i Bondetampen om hva som skjedde med Svein Johnsen (se her).

Men ved å gå etter opplysningene gjengitt i aviser og blader, mener jeg at bonden Svein Johnsen hadde sitt på det tørre og litt til. Faktum er at hans historie er strikket over samme lest (Mattilsynets) som de andres. Mattilsynet ville ta ham, koste hva det koste ville, som var dette en ordre fra de høyere makter. For da de ikke hadde nok på ham fra begynnelsen, og at han i tillegg protesterte energisk på anklagene og metodene, koblet de inn barnevernet. Saken ble henlagt. Johnsen ble også anklaget for seksuelle overgrep. Senere frikjent i tingretten i 2005. Kanskje var det en anonym bekymringsmelding?

Blogger og bonde Ole Henriksen skriver i bloggen Bondetampen om Svein Johnsen 21. mars 2016: «Når en bonde får et pålegg fra kunnskapløse representanter fra mattilsynet, så er denne bonden i sin fulle rett til å anke dette vedtaket om han mente at dette påbudet var urimelig. Når jeg tillater meg å påstå at mattilsynet er kunnskapsløse, så begrunnes denne påstanden i alle de store husdyrene rundt omkring, som står ute med ræva mot østavinden vinterstid, som blåser og suger på en frossen rundballe, i en trang innhegning. Dyrene har et lønnlig håp om en ridetur eller en treningstur foran sulken, for å gjenvinne kroppsvarmen. Dette til sammenligning så var det ingen grunn til å frata Johnsen husdyrene»(se her).

Skrevet i samfunn og politikk | Merket med , , | 2 kommentarer

Tvangsslakt hos Rennehvammen

Tvangsslakt hos sauebonde Rennehvammen

Rennehvammen skrev også om overgrepet til stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen, men Lundteigen svarte aldri.

Datteren til bonden skriver: «Torsdag 31.05.2018 kom Mattilsynet med politi hjem på gården til Pappa med den hensikt å avvlive alle sauene på gården. Ca 65 dyr, alle hadde ikke fått lamma sine ennå. Over flere år har Pappa blitt trakassert av MT og deres lokale utsendinger. MT forlangte avvikling av drift i februar, Pappa’s advokat la inn midlertidig forføyning, men tapte dessverre i retten. 2 dager etter dommen kom sto MT på tunet, dommen var ikke engang rettskraftig. Pappa har 30 dagers ankefrist, men dyra er allerede borte. MT påberopte seg nødslakt av søyer, lam og drektige søyer. Helt friske, fine dyr i godt hold. Noen gikk på beite. Noen venta på å lamme. Og tre små lam var født samme dag og fikk kun leve noen timer. Og deres siste timer må ha vært grusomme, atskilt fra mor og stående på ei slaktebil i flere timer. Ikke er det lov og transportere så små/nye lam heller. De drektige søyene ble avlivet på stedet. Men de tok ikke ut lamma, så de døde i mors liv…

fra Rennehvammens innlegg i rettsaken 2018

Før rettsaken hadde han på en mandag fått telefon fra avdelingsleder MT Buskerud: Nå er det nok, Even, hadde hun sagt. Nok, hva da, nok? svarte Rennehvammen, undrende seg over hva hun mente. Vi kommer å henter dyra dine på fredag, svarte hun. Tre dagers varsel gav hun.

«I februar i år vart det fatta vedtak om at bonden måtte avvikle sauehaldet etter brot på dyrevelferdslova. Då var det 66 dyr i fjøset. Bonden klaga på dette vedtaket, men Mattilsynet tok ikkje klaga til følge, viser eit brev frå Mattilsynet 20. mars. Dersom ikkje bonden sjølv avvikla innan kort tid, varsla Mattilsynet at det ville bli gjennomført tvungen avvikling. For å hindre at vedtaket vart sett i verk, tok bonden ut såkalla mellombels forføyning. Då gjekk saka til Kongsberg og Eiker tingrett kor partane møttest i tinghuset i Hokksund. Rettsavgjerda var klar 29. mai, og den mellombelse forføyninga vart forkasta. To dagar etterpå, 31. mai, aksjonerte Mattilsynet» (video se her, tekst her).

De dukket opp sammen med politi fra Gol og Uvdal, destruksjonsbil og dyretransportbil og 2 slaktere, alt klappet og klart. Hadde dommeren i rettsaken gitt Mattilsynet beskjed på forhånd? Hva var det egentlig motiv for MT å hente ut dyrene før ankefristen gikk ut? De påstår det var dyrevelferden, men det kan jo ikke stemme. Jeg har full tillit til det bonden selv har fortalt, hans historie er på lik linje med de andres: Dyrene hadde det utmerket. I sitt første brev til Mattilsynet den 2. oktober 2017, hadde han kanskje allerede en anelse hva de egentlig var ute etter: «Men det er vel ikke meningen at Dere aktivt skal bidra med å legge ned matproduksjon her til lands. Jeg føler meg svært urettferdig behandlet, og vil dersom det ikke er mulig å få en utsettelse og en ny vurdering av dyreholdet mitt, i ytterste konsekvens gå til sivilt søksmål for å få belyst dette så godt det lar seg gjøre».

Rennehvammen: Det største overgrepet på en norsk sauebonde i moderne tid.

De mange klagene fra MT begynte med en anonym bekymringsmelding fra en nabo: Han fikk en vår ikke klipt alle sauene slik tradisjonen foreskrev. Siden har han hatt kontakt med en forsker i Rogaland som hadde forsket seg frem til at det er best om sauene klippes i august og ikke om våren. Men det ble som argument avslått av Mattilsynet. Rennehvammen ble anklaget for å ha mistet 40 lamm av 60 på beitet i fjellheimen. Dette var en anklage tatt ut av løse luften. Han kunne tilbakevise det ved hjelp av sin notatbok. Den ble godkjent som bevis i saken av dommeren. Der sto det at han bare hadde tatt imot 38 lamm, hvorav ett døde rett etter fødsel, på gården det året. Alikevel ble dette faktum som ble stadfestet i retten, «glemt» av MT og brukt mot ham på nytt i en ny rapport skrevet etter rettsaken. Glemt? Rart at kjennsgjerninger ikke spiller noen rolle?

Even Rennehvammen som hadde drevet med sau i 37 år, mistet 65 sauer og lam (fra avisen Hallingdølen, 12. juni 2018, se her). Hovedargumentet fra statsadvokaten var at bonden skulle fradømmes retten til å drive med dyr; man måtte unngå fremtidige lidelser (min utheving) hos dyra. Dette er en fullstendig livsfjern juridisk formulering som noen prøver å få juridisk presedens på; fordi den er lageleg for misbruk. Denne må på det sterkeste tilbakevises som uønsket i det norske samfunn. Hvem gav Mattilsynet retten til å likvidere en familiegård med dyr? Hvem gav dem retten til å tvangsslakte høydrektige dyr? En fagekspert ansatt i mange år hos Nortura sa det slik: «Det er ikkje dyra dom vi ha. Det e du dei ska ta».

Skrevet i samfunn og politikk | Legg igjen en kommentar

Mon tro om de ikke lyver, igjen?

Her offentliggjør etaten at de tar skrekkbilder. De gikk etter sigende omkring på gården og så etter hvor de kunne finne dem. Da jeg så foto og tekst satt sammen, skjønte også jeg hensikten; jeg spurte bonden selv hva som lå bak. Fra Glåmdalen avis om skrekkbilder 08/7-19.

Bruker de tendensiøse foto og propaganda? Narrer de leserne med tendensiøse overskrifter i avisene, med foto tatt ut av sin sammenheng, og gitt fotoene overskrifter som ikke stemmer, til og med egen-arrangerte foto, har jeg hørt, slik bonde Sigmunn Salomonsen fra Vestvågøy kunne føre bevis for? Det skal noe til å arrangere et foto og legge det frem som bevis i en rettsak, som statsetat, det lover ikke godt. Men det var kanskje ingen engangsforeteelse, for mange bønder har fortalt om lignende. Også tidl. husdyrbonde Kristen Birkemo i Rogaland mente at Mattilsynet til og med offentliggjorde foto de sa var tatt på hans gård, men de var i virkeligheten tatt andre steder; de hadde bruk for indisiemateriale mot ham (se her). Han prøvde de å tyne skikkelig, men han lot seg ikke lure, heller ikke pille på nesen.

Under står et foto Mattilsynet selv har tatt på Kjølen gård etter nyttår 2019. De knyttet fotoet opp mot kugalskap ved hjelp av en overskrift. Da jeg fikk se foto og tekst satt sammen, skjønte jeg at Mattilsynet visste hva de holdt på med; jeg så straks en bevisst mobbing av bonden, en kampanje, det gjaldt å skape en opinion, så jeg spurte ham selv hva som lå bak.

Er ikke kugalskap det verste som kan skje en husdyrbonde? Dyrenes hjerner råtner så og si på rot og det er smittsomt. Får ikke bare overskriften «kugalskap» i lokalavisen folk i omgivelsene til å sky gården (?); er ikke kugalskap like forferdelig som svartedauen og byllepest?

Fotoet var prangende. Leseren fikk det midt i fleisen. Det var planlagt slik. Bildet viser kadaver som var lagt klar til henting av Norsk Proteins kadaverbil, en bransjebil. Det var blitt en del, fordi MT hadde båndlagt dyreholdet, grunnet for dårlig merking av storfeet; dyra kunne derfor verken selges, slaktes eller nødslaktes. Kadaverne var avlivede dyr, som ellers skulle ha vært sendt til enten slakt eller nødslakt. Et resultat av en normal «opprydning» på lik linje med en fiskers fiskesløy han ikke kunne bruke. En normal del av enhver husdyrdrift. Og faktisk et svært viktig dyrevelferdstiltak. Men kadaverne ble liggende lenger enn planlagt. Kadaverbilen uteble. MT tok en telefon og fikk stoppet den slik at de fikk tid til å fotografere. Det var et planlagt foto. Det hadde i virkeligheten ingenting med kugalskap å gjøre. Tekst og foto forteller lesere som ikke vet hva det dreier seg om, at dyrene døde av kugalskap, den verste sykdom av alle sykdommer.

Kugalskap er en fæl sykdom, omtrent som svartedauen og byllepest på en gang, fra Glåmdalen nettavis 13/6-19, papirutgaven den 14/6-19.

Her hadde bonden kjøpt inn beinmel til bruk for gjødsling av grasområder. Myndighetene har gitt retningslinjer hvordan dette skal brukes som gjødsel på beite og eng. Det var lagret på en låve nært gras- og beitearealer til dyrene, nedpakket. Det var benyttet som gjødsel, etter myndighetenes retningslinjer, på grasareal flere mil unna der dyra beitet. Bonden hadde for sikkerhets skyld sendt foto av alle sekkene (de var uåpnede) til Mattilsynet, slik at tanker om kugalskap ikke skulle komme opp, da beinmel som dyrefór, under skjeldne omstendigheter, kan forårsake slikt (denne årsakssammenhengen ble påvist en gang i England, 1986). Men det hjalp ikke. Mattilsynet sendte pressemelding til avisene og den ble publisert den 13. juni 2019. Fredag den 5. juli 2019 utførte de aksjonen. Saken fikk også en dobbeltside i Glåmdalen avis og omfattend omtale i nettutgaven. Gjaldt det å få «publikumsforståelse» for aksjonen?

Beitedyr på Kjølen gård sommer 2018

Det heter hos Veterinærinstituttet om kugalskap: «Dette støtter antagelsen om at denne ekstremt skjeldne (min utheving) sykdommen inntreffer spontant…» Wikipedia skriver:»Kugalskap er påvist én gang i Norge. I januar 2015 ble det påvist at en 15 år gammel ku fra en kjøttbesetning i Nord-Trøndelag hadde atypisk kugalskap»(Veterinærinstituttet, se her, Wikipedia, se her).

De klare fakta tatt i betraktning, var ikke de fete avisoverskriftene å rope litt vel høyt ? Det var da ingenting som tydet på kugalskap? Ikke engang i nærheten. BSE forekommer ikke bare meget sjeldent, men ekstremt sjeldent. Var dette et bevisst forsøk på spredning av angst, kanskje også for å berolige de mange bøndene som var blitt engstelige av Mattilsynets overgrep mot en kollega? Er det slik Mattilsynet bruker pressen, for å skape opinion, for å rettferdiggjøre sine hensikter: Se her, hadde vi ikke rett? Bondens gode venn og hjelper skriver: «Jeg har blitt vanvittig skremt i denne saken, hvordan en offentlig etat kan lage seg sin egen historie, og selge inn den til media, som sakens fakta. Og der media sluker det rått, og ikke tar noe til etterretning når man sender inn kontradiksjoner. Dessverre er «kugalskap-historien» bare en av MT sine mange historiefortellinger i denne saken, historier som har medført urettmessig avliving og destruksjon av over 350 flotte velfødde storfe, der mange var høydrektige, dyr av en verdi til over 8 millioner kroner».

Skrevet i samfunn og politikk | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Intervju med far til Julian Assange

John Shipton, far til Julian Assange forteller at han er kommet fra Australia til Europa for å kjempe for sin sønns frihet. Han blir her inntil han kan reise hjem med Julian. Hør hans intervju her. Sønnen Julian sitter nå i Englands høysikkerhetsfengsel nummer ett. Han blir dårlig behandlet.

«Yes, yes, I’ve become an ambassador for Julian and wherever I go I talk to people like we are today and generate understanding and support for Julian and unify the vast number of supporters, so that we can have pressure upon governments in a pointed way, in a firm pointed way, rather than groups doing a little bit here and a little bit there, it will marshal all of these supporters together, to ensure that the Julian is freed from detention in the UK. I’d like to add that there were three mirror events of the vigil last night at Brandenburg Gate, so there was one in Düsseldorf which was successful, then one in Frankfurt was equally successful, one in Cologne, so last night there were four vigils for Assange» (les mere her).

Skrevet i samfunn og politikk | Merket med , , | Legg igjen en kommentar