President Donald trumps tale til FN september 2019

«Fremtiden tilhører ikke globalistene. Fremtiden tilhører patriotismen. Fremtiden tilhører suverene og uavhengige nasjoner som beskytter sine borgere, respekterer sine naboer og respekterer forskjellene som gjør hvert land spesielt og unikt» (4:06-4:26).

Beskytter det norske statsapparat sine borgere? Hva er det mattilsynet og barnevernet holder på med? De later som om de er hjelpende statlige institusjoner, mens de i virkeligheten er tragisk ødeleggende og merkelig nok, usedvanlig brutale ovenfor særlig husdyrbønder og barnefamilier. De tar faktisk ibruk bevæpnet og voldelig politi for at bønder og foreldre skal lystre. Ikke til å tro. Den verste statsbrutalitet du kan tenke deg. Selv statsrådene, som troner som de øverste sjefer av departementene er engstelige og ytterst forsiktige. Hva kan vel grunnen være til det? Svaret må vel være at det er helt klart og tydelig at de har noen over seg, noen som ikke nevnes, noen det ikke snakkes om. Dette er problemets kjerne. Det er her hunden ligger begravet.

Talens delvis transkript, se her.

Trump viser igjen gjennom sin tale i 2019 til FN at hans intensjoner ikke har forandret seg. Vi skjønner at han har mektige og rike motstandere, som benytter enhver anledning til å sverte og skade ham og hans rykte. Vi forstår at å snu et lands statskultur som har blitt så skakk-kjørt over så mange år, ikke er en liten oppgave. Vi forstår at hans mange krumspring og raske vendinger er for å forvirre sine fiender. Det klarer han da langt på vei, for hans mange fiender skriker høyt og gråter mang en salt krokodilletåre. Også noen stortingspolitikere og politikere in spe i Norge forstår at Norge er i samme situasjon, skakk-kjørt. Derfor er det bedre å skifte ut (alle) ansatte i de aktuelle departement; Landbruksdepartementet, Næringsdepartementet (begge er deleiere av Mattilsynet) og Familie- og Kommunaldepartementet som eier barnevernet, enn å vente på statsråder som sitter på en godt betalt kontorsstol og tvinner tommeltotter.

Tucker Carlson og Rutger Bregman

Den nederlandske historiker Rutger Bregman ble invitert til WEF, World Economic Forum i Davos og leste dem leksen. Han sa tydelig fra at her kommer tilhørerne med egne privatjetfly for å høre tanker om global oppvarming, samfunn og økonomi, helt tydelig det reneste hykleri. Dette tøffe utsagn i Davos var nok årsak til at Tucker Carlson fra Fox News tok kontakt med Bregman. Men det gikk ikke som Carlson hadde forstilt seg det.

Bregman mente under intervjuet at Tucker Carlson ikke var del av løsningen på samfunnsproblemene med billiardærenes maktvelde og skattefrihet, men som millionær betalt av dem er han en del av problemet.

Tucker Carlson likte ikke det Bregman gav uttrykk for. Det likte han så dårlig, tydeligere kunne det ikke bli, «fucking moron», sa han til og med under intervjuet. Der fikk du sparesset, Rutger Bregman, så hyggelig….

 

Fox News refused to air this full interview with historian Rutger Bregman after Fox News host Tucker Carlson lost his temper, calling his guest a ‘tiny brain…moron’ during the interview» (fra februar 2019, se original video og utfyllende tekst her).

Bregman gjorde furore etter uttalelsene i Davos, globalistenes hjerte (her), men med et skikkelig fraspark av Tucker Carlson (se følgende video på youtube, her), se intervju av Bregman på CBS (Columbia Broadcasting System):

 

 

Om de forente nasjoners store konspirasjon, se artikkel

Fra forordet…

I den følgende artikkel brukes betegnelsen jøde. Men også judaitt, talmudist (inspirert av deres hellige bok, Talmud) eller sionist, den gruppe som sto bak etableringen av Israel. Hvis det ikke er nevnt, har jeg ment østjødene, de bosatt i Østeuropa, Ukraina og Russland. Den andre hovedgruppe har jeg omtalt som sefardiske (fra Spania). Den tredje gruppe er Sabbatai Zevi-jødene som aldri nevner sitt opphav, de ser ut som europeere, har kristne navn og virker i det skjulte. Først i etterkant av det brutale overfallet på Utøya den 22. juli 2011 begynte min beskjeftigelse med dette tema.

I den følgende tekst om FNs store konspirasjon viser jeg til tingenes tildragelser og deres forskjellig forgreninger, og til de som står bak og trekker i trådene, i form av skisser. Teksten bygger på mitt nuværende kunnskapsnivå og er fortsatt et ufullstendige innblikk i et komplisert landskap, men hvor jeg alikevel tror jeg har funnet et spor. Det er ikke snakk om jødene som sådanne, men om deres rabbier, i dette tilfelle, om rabbiene fra Østeuropa, som i virkeligheten visstnok ikke engang var jøder.

De var konvertitter. Khazarene konverterte til jødedommen som et helt folk i sin tid, sies det. Personlig er jeg skeptisk til alle forklaringer de selv varter opp med; denne ble etablert av forfatter Arthur Koestler (1905-1983) gjennom hans bok The Thirteenth Tribe (1976). Men den er nevnt i den russiske forfatter Aleksandr Solzjenitsyns (1918-2008) bok om jødene i Russland (Zwei hundert Jahre zusammen; finnes fullstendig i tysk oversettelse), i så tilfelle har han gått god for den.

Men det var den samme vi så under den første Irakkrigen, the Gulf War, beordret av jødiske krigshauker i Pentagon, og som vi også idag ser igjen i IDF-soldatenes behandling av palestinske barn og ungdommer. En forbløffende brutalitet.

Khazarene går under navnet slangefolket (her). Men de oppviste mot i kamp bare hvis de var sikre på å vinne. De skal ha blitt slått sønder og sammen av nordiske vikinger på reisefot omkring år 900 e.Kr.; der hvor det ikke var elver å reise på, måtte vikingene skyve sine flatbunnede skip over land og strand. Da de kom til Khazaria forlangte khazarene tollavgift for å la de nordiske handelsmenn passere deres grenser. Det skulle de ikke ha gjort, for det var grunn nok til at vikingene trakk våpen (se her, her og her). Navnet slangefolket er beskrivende for deres list, sluhet og løgnaktighet som er det de omgir seg med, også idag (se her). Det er deres rase som er herrefolket, et tyrkisk folkeslag, opprinnelig. De kalte seg jøder, men var det ikke. Idag vil de herske over alle på jorden, noe de i det stille har arbeidet for i flere hundre år, koste hva det koste vil… (les videre her).

Lysglimt om Norges spirituelle liv

Lysglimt har rett. De vestlige samfunns styringsstrukur er så langt fullt besatt av globalister, men har også således lagt til seg noen skjebnesvangre svakheter. Ganske enkelt fordi strukturene ble etablert av ett bestemt miljø og dette miljø har trukket i de fleste makttrådene helt fra krigens dager og frem til idag. Ett av deres maktinstrumenter er infiltrasjon, en metode å ødelegge fagmiljøer innenfra. Det har stort sett bare vært de som interesserer seg for denne ødeleggelsens idé.

Om bilder fra infiltrasjonens historie, se boken Kontroversen Kpt 20: https://www.ingridberg.com/2016/03/kontroversen-kapittel-20/

Slik det synes for meg, skjer følgende: Straks noen forsøker å samle politisk engasjerte meningsfeller, er det også noen som forsøker å finne inngangsdøren med helt andre motiver, jfr Kystpartiet og Steinar Bastesen. Ser man ikke dette på forhånd, er ethvert politisk initiativ dødfødt, for folk med andre målsettinger tar over ens eget barn, straks anledningen byr seg. Dette har også skjedd med Lars Rønbecks Norgesparti. Men det som veier imot, og som heller ingen kan forutsi, er det enkelte menneskets erkjennelser og strategi. Eksempelvis er mitt inntrykk at Lysglimt Johansen gjennomskuer pappenheimerne.

Og hvis han som kanskje en kommende betydningsfull politiker er klok og veier sine skritt, har gode hjelpere som skjønner røttene og sammensetningene av problemene, tror jeg at det mulig er å etablere nye støttepunkter, nye brohoder og etterhvert krige seg fremover og vinne nye landområder. Slik kan man gå frem og bli en som jobber for folk flest. Etter min mening kan vi lære mye av en mann som President Donald Trump (hør hans tale den 25. september 2018 i FN, her). Han opererer på så mange nivåer på en gang, at til og med «neo-consene» blir slitne av å følge med i de krappe svingene. Han opptrer så slu og uberegnelig at ikke engang de som hittil har vært allmakt-innehaverne, de tidligere løgners mestere ikke engang rekker han til knærne. Det er derfor de skriker så høyt.