Terror i Europa og NATO

Terror i Europa og NATO

Det store fransk-tyske TV selskap Arte har produsert en film om europeisk terror: De som ble lemlestet, såret eller mistet sine kjære i de fullstendig meningsløse terrorangrep i Italia, Tyskland og Belgia mellom 60- og frem til ut på 80-tallet, vet hva blind terror vil si. Bare forvirret intellektualitet kan få frem motiv til slike handlinger. Det er syke sjeler som vil ha makt. De lever midt iblant oss. Vi, borgerne, har gitt dem skattemidler for å gjøre dem istand til å drepe og lemleste. SåleRead More

Collapse

Breiviks budskap om de anonyme bakmenn

Breiviks budskap om de anonyme bakmenn

  En ytterst besynderlig komité. Deres fag er drap av uskyldige, bombesprengninger og attentat, infiltrasjon, svindel og valgfusk. De har ingen medfølelse, er kyniske, brutale og meget reaksjonære. De er lynende intelligente og føler seg hevet over loven. Dette er Allied Clandestine Committee, NATOs hemmelige terrorgruppe.Read More

Collapse

Makten, Kontrollen og Bakteppet

Makten, Kontrollen og Bakteppet

Makten, kontrollen og bakteppet Arbeiderpartiet har vært det ledende politisk parti i Norge etter krigen og frem til idag. De har først og fremst frontet sosiale idealer, likestilling og likeverd. Men AP har forandret seg, sterkt. Breiviksaken viser litt av det annet AP. Her blir det tydeligere hvem de egentlig er idag og hva de egentlig representerer. Kanskje kan vi gjennom dette også se klarere hvem de egentlig har vært? For de har overdrevent sterke føringer i rettsaken. Meget sterke. SpørsmåRead More

Collapse